publicat în: Arhivă

Precizari, proiecte de legi pe educatie / Diferentele proiectelor de lege pe invatamant

SINOPSIS

Precizari, proiecte de legi pe educatie / Diferentele proiectelor de lege pe invatamant / Analiza personala comparativa


Proiectul legii invatamantului preuniversitar, intocmit de COMISIA PREZIDENTIAL? PENTRU ANALIZA ?I ELABORAREA POLITICILOR DIN DOMENIILE EDUCATIEI ?I CERCET?RII (Mircea Miclea – presedinte)


Proiectul Codului educatiei elaborat de MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII (Cabinetul ministrului)


COMUNICAT DE PRES?, PATRIARHIA ROMaN?, Nr. 350, 18 AUGUST 2009


Art.37 (1) Planurile-cadru ale invatamantului primar si gimnazial includ Religia ca disciplina scolara, parte a Curriculumului National.


Art. 16 (1) Planurile cadru ale invatamantului primar, gimnazial si liceal includ religia ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun.


Patriarhia Romana isi manifesta ingrijorarea fata de intentia de excludere a disciplinei religie din planurile-cadru ale invatamantului liceal si de a i se oferi acesteia un statut incert in invatamantul primar si gimnazial. (…) in ziua de 29 februarie 2008, la Palatul Patriarhiei din Bucuresti, conducatorii si reprezentantii cultelor religioase recunoscute in Romania si-au exprimat pozitia comuna cu privire la mentinerea disciplinei religie in planurile-cadru ale invatamantului liceal, ca parte a trunchiului comun.


SCOP: Integrarea ariei romanesti a educatiei si cercetarii in aria europeana a educatiei si cercetarii ???!!! Art. 50 (1) Statutul elevilor – drepturi: Drepturile elevilor sunt fundamentate pe drepturile omului, luand in considerareConventia Drepturilor Copilului, legislatia in vigoare in Romania privind protectia sipromovarea drepturilor copilului, Conventia Europeana privind Drepturile Omului siDeclaratia Universala a Drepturilor Omului. ARGUMENT: in majoritatea statelor Uniunii Europene religia este disciplina scolara, sub diferite denumiri: Educatie religioasa (Austria, Danemarca, Germania, Grecia si Irlanda), Educatie moral-religioasa (Anglia), Morala si educatie religioasa (Portugalia), Educatie religioasa si morala (Luxemburg), Crestinism, Religie si Etica (Norvegia), Religie sau etica (Belgia), Miscari ideologice religioase (Olanda), Religie (Finlanda, Italia si Spania). Astfel, statele Uniunii Europene promoveaza un sistem de invatamant care valorifica potentialul educativ al religiei pentru modelarea conduitelor sociale si individuale.

EXPLICATIE

1. Curriculumului National = alcatuit din doua segmente: curriculum nucleu (reprezinta 65-75% din Curriculum National) si curriculum la decizia scolii (reprezinta 30-35% din Curriculum National);

2. Curriculum nucleu corespunde trunchiului comun, obligatoriu, adica numarul minim de ore de la fiecare disciplina obligatorie, prevazuta de planul de invatamant.

3. Trunchiul comun (curriculum comun) = corespunde numarului minim de ore pe saptamana prevazute pentru fiecare disciplina obligatorie in parte. La numarul de ore incluse in trunchiul comun, scoala, prin organismele proprii de conducere, va adauga ore din cele alocate pentru disciplinele optionale. in vederea asigurarii egalitatii sanselor pentru toti elevii, evaluarea se face in raport cu ceea ce ofera trunchiul comun. in felul acesta, prin Planul-cadru, scolile au posibilitatea sa se raporteze la un curriculum comun, cu un numar de ore obligatorii pentru toti elevii, in proportie de 75% – 80%, avand posibilitatea de a decide asupra unei proportii de circa 20%-25% din programul scolar al elevilor.