Nu ne mai este locul la Mormântul Domnului, căci răzvrătiți ne-am îndreptat spre morminte de poftitori…

“Carnea era încă în gura lor şi nu isprăviseră încă de mâncat, când se aprinse mânia Domnului asupra poporului, şi a lovit Domnul poporul cu bătaie foarte mare. Şi s-a pus numele locului aceluia: Chibrot-Hataava, adică mormintele poftei, căci acolo au îngropat pe poporul cel aprins de poftă. (Numerii 11, 33)
Suntem în Marea și Sfânta Joi. Nu există un moment mai favorabil decât acum, în aceste zile, și nici nu va exista. Privind neîncetat asupra suferinței Domnului, sufletul însuși se închină Crucii, iar inima însăși se închină Picioarelor Sale. Nu vă înăbușiți, fraților, acest sfânt simțământ: urmați-vă Mântuitorul, cu toate gândurile voastre. Îi veți ușura greutatea Crucii; atingeți-L împreună cu Simon Cirineanul – atingeți-L cu credință și mergeți cu El spre Golgota, începând cu rezolvarea fermă a răstignirii prin carnea voastră cu patimile și poftele ei.
Zilele următoare sunt cele mai favorabile pentru pocăința păcătoșilor, căci esența acestor zile este mântuirea întregii lumi, la care tâlharul înțelept se face martor.
Sfânta Biserică nu a economisit niciun efort pentru a ne pregăti o intrare demnă în Pământul promis! Dar tunetul blestemului a căzut asupra fiilor răzvrătiți. Părăsește, frate, toate faptele tale întunecate și grăbește-te la Mântuitorul nostru, cât încă El este pe pământ, cât timp încă nu Și-a dat Duhul în Mâinile Tatălui Său fără tine.
Renunță, frate, la faptele întunecate. Altfel, vei putea îndrăzni cu adevărat să apari în fața Domnului cu ele și să I le arăți, la Crucea Lui? I-ai tulburat viața prin nelegiuirile tale. Mai este, oare, nevoie să-I tulburi și ultimele clipe?
Nu, fraților! Oricât de insistent ar fi păcatul din sufletul vostru, nu vă permiteți o astfel de insensibilitate și o astfel de neglijare față de Mântuitorul nostru: prin pocăință striviți povara păcatelor voastre, la poalele Golgotei. Înfățișați-vă Celui Răstignit, dacă nu cu mirul faptelor bune, cel puțin nu cu duhoarea fărădelegii – înfățișați-vă, pentru a cădea în lacrimi la Picioarele Sale și pentru a-I aduce pocăință pentru păcatele voastre.
Astfel, fraților, indiferent cine sunteți, oricât de mari ar părea păcatele voastre, mergeți la Golgota, acolo unde Domnul Răstignit cheamă. Cereți Lui îndepărtarea trădărilor voastre și binecuvântare pentru a vă corecta viața și pentru a înfrânge obiceiurile voastre rele – pentru acea bătălie care va deveni, de acum înainte, țelul vostru principal în viață.
Căci, altfel, pentru aceasta ușile bisericilor ne stau acum închise, fiindu-ne nouă mai bine să nu apărem la Mormântul Mântuitorului nostru și mai bine fiindu-ne nouă, celor răzvrătiți și vejnic necredincioși, să nu-I sărutăm Rănile…
*O alcătuire și adaptare Lăcașuri Ortodoxe, pornind de la un cuvânt rostit de Sfântul Ierarh Inochentie (Borisov)

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.