Wednesday 11 march 2020

În Postul Mare, acei Adam și Eva de astăzi…

“Eva, ispitită de cel rău, gustă fructele interzise, ​​pe care Domnul i le-a interzis să le mănânce, precum și lui Adam. Sedusă de șarpe, Eva îl ispitește pe Adam, care la rândul său încalcă porunca lui Dumnezeu.
Avem tendința de a vedea astăzi, în relatarea căderii primilor noștri părinți și în relatarea creării Evei din coasta lui Adam, mărturisirea unei doctrine învechite despre supunerea femeilor față de bărbat, unde femeia ar fi responsabilă de păcatele bărbatului, pentru că l-a ispitit etc.
De fapt, istoria sfântă, Vechiul Testament, abundă de exemple de femei seducătoare. Dar Biblia prezintă un număr la fel de mare de exemple de bărbați care păcătuiesc fără să fi fost seduși în vreun fel de femei. Noul Testament vorbește despre mântuirea bărbatului, care vine prin femeie, prin Maica Domnului cea Preacurată și Binecuvântată.
Sfântul Pavel a văzut în Hristos pe noul Adam, Dumnezeu-Omul, Care a venit să repare greșelile lui Adam și să readucă omenirea la perfecțiunea sa inițială. Această învățătură a Apostolului Pavel a fost dezvoltată de Sfinții Părinți, încă din secolul al II-lea. Sfântul Irineu de Lyon nu mai vorbea doar despre Hristos, Noul Adam, ci și despre Maica Domnului, Noua Evă, mijlocitoarea mântuirii noastre.
Istoria căderii primilor oameni ar trebui privită, în primul rând, ca o indicare a stării în care ne regăsim, noi, acei Adam și Eva de astăzi. Unii sunt ispitiți de șarpe, alții se lasă seduși de treburile acestei lumi, fiecare stă la o răscruce, mergând fie ascultând, fie neascultând de poruncile lui Dumnezeu.
Postul Mare ne permite să ne regândim viața, să ne amintim momentele noastre de neascultare față de poruncile lui Dumnezeu, să ne pocăim pentru păcatele noastre. Postul Mare ne permite să pornim pe calea ascultării de Dumnezeu și să corectăm ceea ce a făcut din noi să fim nevrednici și păcătoși în trecut.
Postul Mare este o cale a penitenței, a corectării sufletești a trăirilor și a naturii noastre umane. Să rugăm pe Domnul să ne dea forța de a merge mai departe în ascetismul Postului Mare care ne va conduce la Săptămâna Sfântă, să ne amintim Pătimirile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pregătindu-ne inimile și sufletele noastre pentru retrăirea Sfintei Învieri a lui Hristos.
Domnul să vă păzească!”
(Traducere Lăcașuri Ortodoxe, a unui fragment dintr-o predică rostită, în data de 6 martie 2020, de către Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, la Liturghia Darururilor mai Înainte Sfințite, oficiată în Biserica “Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” – metoc patriarhal din Cernăgov, în Moscova – mospat.ru)
Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile