Friday 28 february 2020

Raportul Patriarhiei din Moscova cu privire la întâlnirea din Amman

Întâlnirea a început cu o rugăciune comună, rostită în mai multe limbi. Întâmpinându-i pe participanți, Primatul Bisericii Ortodoxe din Ierusalim a spus, printre altele:

„Știm că unitatea este un dar de la Dumnezeu și suntem conștienți de responsabilitatea noastră pentru menținerea unității lăsate nouă de către Apostoli”.

„Astăzi ne-am adunat aici în numele Domnului nostru Iisus Hristos”, a continuat Primatul, menționând că „temelia dialogului nostru este iubirea creștină, care este singura cale spre reconciliere. Răspunsul la toate întrebările noastre trebuie găsit în dialog și în dragostea frățească”.

După cum a subliniat Patriarhul Teofil, întâlnirea de la Amman nu este un Sinod, ci o întâlnire fraternă informală, al cărei scop este inițierea dialogului cu privire la problemele cu care se confruntă lumea ortodoxă în aceste vremuri dificile.

„Sperăm că această întâlnire va pune bazele căutării de soluții. Trebuie să luptăm împotriva diviziunilor și să ne îndreptăm eforturile spre menținerea unității și conduita dialogului”, a spus Patriarhul Ierusalimului.

Apoi, a vorbit Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei, Chiril. Mulțumind Patriarhului Teofil care a convocat întâlnirea, Patriarhul Chiril a subliniat: „Acesta este un pas curajos și drept și sunt sigur că va rămâne în istorie. În această perioadă atât de dificilă pentru Ortodoxie, sediul apostolic, care a fost primul în timp, își îndeplinește din nou misiunea istorică, drept unul dintre centrele cheie ale Ortodoxiei mondiale”.

Primatul Bisericii Ortodoxe Ruse a exprimat, de asemenea, profunda recunoștință regelui Iordaniei, Abdullah al II-lea ibn Hussein al-Hashem, pentru asistența sa amabilă în organizarea întâlnirii.

„Meritul Primaților și al reprezentanților Bisericilor locale care au venit la această întâlnire este mare, deoarece hotărârea de a participa la ea a necesitat, în unele cazuri, un anumit curaj. Însă grija pentru menținerea unității Sfintei Biserici ne-a determinat să respingem toate celelalte considerații și să venim aici, la chemarea Preafericirii Sale”, a remarcat Patriarhul Chiril. Acesta din urmă a subliniat că, astăzi, Biserica Ortodoxă se află sub amenințarea diviziunilor, de tipul celor care n-au mai existat de aproape o mie de ani: granițele teritoriilor canonice sunt revizuite unilateral; anularea documentelor ecleziastice vechi de secole; schisma din Ucraina nu este depășită, iar eforturile de a o depăși nu își ating scopul; Uniatismul ridică capul; vedem începutul unor procese periculoase pe teritoriul canonic al Patriarhiei Sârbe – în Macedonia de Nord, în Muntenegru.

„Cauza acestei crize mi se pare că este pierderea unei înțelegeri unice asupra structurii Bisericii și a naturii Primatului în ea. Cu o mie de ani în urmă, în 1054, Biserica s-a confruntat cu aceeași provocare, iar noi simțim consecințele până acum”, a spus Patriarhul.

Acesta este convins că, pentru a combate această amenințare, este esențial să înceapă o discutare pan-ortodoxă a problemelor acumulate. Primatul le-a formulat pe cele care prezintă cea mai mare importanță:
„În primul rând, este vorba despre problema înțelegerii Primatului în Biserică; încercările de a stabili revendicări asupra supremației universale, folosind argumente teologice create special în acest scop; absența unui sistem de control sinodal asupra acțiunilor Primului Scaun [Patriarhal], respingerea nevoii de consens în luarea deciziilor la scară pan-ortodoxă. Aceste chestiuni trebuie tratate într-un mod pan-ortodox. În al doilea rând, există amenințarea privind instituirea autocefaliei în Biserică; absența unui mecanism de acordare a autocefaliei recunoscute, fără îndoială, de toată Ortodoxia; încercări de a introduce inegalitatea între Bisericile autocefale „vechi” și „tinere”. În al treilea rând, există încercări de contestare a granițelor canonice [ale teritoriilor] Bisericilor autocefale, de revizuire și anulare a documentelor importante din punct de vedere istoric, adoptate o dată pentru totdeauna, care definesc aceste granițe. În al patrulea rând, pretențiile Primatului care este primul între colegii săi din familia Bisericilor Ortodoxe locale de a avea dreptul să primească apelul oricărei Biserici, și amenințările de a utiliza aceste apeluri ca instrument de interferență în viața internă a altor Biserici locale cer, de asemenea, fiind profund convins, să fie tratate și discutate. În al cincilea rând, apariția unei situații anormale, atunci când ierarhul Primat, ignorând principiile fundamentale ale Dreptului Canonic, acționează ca judecător într-un caz în care este și parte, apărând ca o ultimă instanță la examinarea acesteia. În al șaselea rând, apare problema creării de „stavropighii” pe teritoriile altor Biserici locale, fără acordul lor sau împotriva voinței lor”.

La rândul său, Patriarhul Irineu al Serbiei a spus: „Astăzi stă în fața noastră sarcina de a lupta pentru unitatea tuturor Bisericilor Ortodoxe, pentru unitatea dintre noi”, a spus el. adăugând că „singura soluție dreaptă este să adunăm Sinodul, să hotarâm când se ține, ce să se discute și să rezolvăm problemele în duhul Ortodoxiei”. El a menționat că Biserica Sârbă este în favoarea menținerii principiilor canonice și a moștenirii creștine.

„Fie ca Dumnezeu să ne ajute și să aducă unitatea Bisericii noastre. Pentru că schisma este o tragedie pentru Biserică”, a spus Patriarhul Irineu.

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la această întâlnire, Mitropolitul Nifon al Târgoviștei a vorbit despre importanța discuției pan-ortodoxe cu privire la situația actuală, precum și despre rezolvarea problemelor în conformitate cu Sfintele Canoane.

„Credem că, pentru viitorul și eventualul Sinod al Primaților, sau pentru următoarea ședință Pan-Ortodoxă, este necesară organizarea unei conferințe pregătitoare, astfel încât să putem discuta corect agenda unei astfel de ședințe, care să conducă spre o unitate reală în lumea ortodoxă”, a spus ierarhul.

Arhiepiscopul Abel de Lublin și Chełm, la rândul său, a spus că Biserica Ortodoxă din Polonia este foarte preocupată de situația dramatică din lumea ortodoxă.

„Ne rugăm să se găsească o soluție”, a spus acesta. El a menționat, de asemenea, că lipsa de unitate dintre Bisericile Ortodoxe împiedică mărturisirea în fața lumii heterodoxe.

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe a Țărilor Cehă și Slovacă, Rostislav, a mulțumit Patriarhului Teofil pentru invitația la dialog și a subliniat:

„Numai prin întâlnirea și discutarea problemelor existente, se poate găsi soluția care să corespundă pe deplin Sfintei Scripturi și instituțiilor ecleziale”.

Apoi, Mitropolitul Kievului și al Întregii Ucraine, Onufrie, a vorbit participanților la întâlnire, despre evenimentele care au loc în Biserica Ortodoxă din Ucraina. Reamintind că, făcând parte din Patriarhia Moscovei, a fost constituită în 1990 prin Gramata Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii privind acordarea autonomiei în administrarea sa, Mitropolitul Onufrie a menționat: “De-a lungul timpului, circumstanțele interne și externe cu care se confruntă Sfânta Biserică Ortodoxă din Ucraina și poporul ucrainean au stimulat procese de îmbunătățire a independenței și autonomiei existente deja în viața și slujirea Bisericii. Astăzi, avem de fapt o autocefalie reală. În Biserica noastră funcționează Sfântul Sinod, avem Adunarea Episcopilor, o curte eclezială independentă. Alegem și hirotonim independent ierarhi, deschidem independent noi eparhii. Avem instituții educaționale proprii, departamente sinodale diferite pentru interacțiunea cu lumea exterioară și activitate socială”.

Primatul a vorbit și despre situația generată a schismei în Ortodoxia Ucraineană, menționând că, în urma așa-numitului proces de reunificare inițiat în 2018-2019 de Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu, schisma nu a făcut decât să se adâncească . Mitropolitul Onufrie a prezentat în detaliu pașii Patriarhului Constantinopolului în ceea ce privește situația eclezială din Ucraina, subliniind că aceste acte au încălcat Canoanele Bisericii și menționând că soluția crizei în Ortodoxia Ucraineană ar putea exista, renunțând la aceste încălcări.

„Astăzi, unii spun că cea mai puternică modalitate de a remedia schisma eclezială din Ucraina, constă în a obține statutul de autocefalie al Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Vreau să fiu sincer cu Dumnezeu și cu conștiința mea, și să zic: sunt convins că statutul de autocefalie al Bisericii Ortodoxe din Ucraina nu va remedia schisma. Unii schismatici se pot întoarce la Biserica recunoscută canonic, dar nu toți. Autocefalia nu garantează unitatea absolută. Există și Biserici autocefale în lume care au și schisme”, a spus el.

Potrivit Primatului Bisericii Ortodoxe Ucrainene, constituirea unei administrații ecleziale sinodale ar trebui să fie înscrisă pe ordinea de zi, „care să fie relevantă și eficientă pentru lucrarea mântuitoare a Bisericii Sfinte, Sobornicești si Apostolice din noul spațiu global”. „Putem rezolva această problemă, numai atunci când vom renunța la toate ambițiile noastre personale și când vom acționa în duhul smereniei divine și al iubirii frățești”, a dat asigurări acesta.

Apoi, au avut loc discuții și discursuri în cadrul cărora au fost analizate aspecte individuale ale temelor și au fost ridicate o serie de alte întrebări, care sunt acum preocupante pentru Bisericile Ortodoxe locale.

Patriarhul Chiril și-a exprimat dorința ca prezenta ședință să fie prima dintr-o serie și s-a adresat Patriarhului Ierusalimului, Teofil, cerându-i să inițieze următoarea întâlnire frățească în Țara Sfântă. În aceeași zi, participanții la întrunire s-au întâlnit cu regele Iordaniei Abdullah II ibn Hussein al-Hashem. Seara, Primații Bisericilor Ortodoxe și șefii delegațiilor au finalizat textul comunicatului de presă final (publicat în paginile Lăcașuri Ortodoxe, la adresa: https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/articole/23951.html ).

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile