Comunicat de presă oficial al participanților la Întrunirea din Amman a Primaților

În urma inițiativei de dialog și reconciliere anunțată de Patriarhia Ierusalimului și Preafericitul Patriarh Teofil al III-lea în noiembrie 2019, Adunarea familială frățească din Amman a fost găzduită în capitala Iordaniei, cu participarea Primaților și delegațiilor din diferite Biserici Ortodoxe. Scopul adunării a fost reînnoirea dialogului și promovarea unității între frați în cadrul comuniunii ortodoxe.

“Păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 4, 3)
Adunarea Familială Fraternă din Amman a Primaților și delegaților ortodocși.
La încheierea adunării, Primații și delegații au emis următoarea declarație:


Dialog și unitate
25-27 februarie 2020 – Amman-Iordania

Comunicat de presa

Pe 26 februarie 2020, a avut loc o reuniune a Primaților și a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale în Amman, Iordania, cu viziune principală asupra unității și reconcilierii în Sfânta Ortodoxie. Participanții au remarcat înțelegerea și îngrijorarea Patriarhiei din Ierusalim pentru pericolul iminent al schismei în cadrul comuniunii noastre ortodoxe.

La întâlnire au participat delegații din: Biserica Ortodoxă din Ierusalim, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă condusă de Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril al Moscovei și al Întregii Rusii, Biserica Ortodoxă Sârbă condusă de Sanctitatea Sa Patriarhul Irineu al Serbiei, Biserica Ortodoxă Română condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon al Târgoviștei, Biserica Ortodoxă Poloneză condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Abel de Lublin și Chełm și Biserica Ortodoxă a Țărilor Cehă și Slovacă, condusă de Preafericitul Părinte Mitropolit Rastislav al Țărilor Cehă și Slovacă.

Participanții și-au exprimat recunoștința față de Majestatea Sa Regele Abdullah al II-lea, Regele Regatului Hașemit al Iordaniei și Custode Hașemit al Locurilor Sfinte creștine și musulmane din Țara Sfântă, cât față de toți iordanienii, pentru facilitarea găzduirii acestei adunări în capitala lor, Amman, remarcând activitatea extraordinară a Majestății Sale în promovarea dialogului inter-religios la nivel internațional.

Participanții au mulțumit, de asemenea, Patriarhiei din Ierusalim și Preafericitului Părinte Patriarh Teofil, pentru toate eforturile neobosite menite să deschidă calea dialogului și să-i adune pe frați în spiritul prețios al unității, menționând că lumina care emană din Ierusalim este un mărturisitor al proclamării continue a apropierii și multifuncționalității Orașului Sfânt, bucurându-se de existența sa ca fiind căminul cald al celor trei credințe avraamice: Creștinismul, Iudaismul și Islamul.

Delegațiile au declarat că această adunare a urmărit să consolideze legăturile frățești între frați și Bisericile lor, să promoveze legăturile de pace întru Hristos între ei, să pledeze pentru unitatea Bisericilor Ortodoxe și să reînnoiască dialogul, cu speranța rugătoare de a aduce reconcilierea acolo unde există discordie.

În atmosfera de dragoste frățească, cei adunați pentru ședință au convenit că deciziile referitoare la chestiunile de importanță la nivel ortodox, inclusiv acordarea autocefaliei Bisericilor, ar trebui să fie finalizate într-un spirit de dialog și unitate pan-ortodoxă și în consens pan-ortodox.

În ceea ce privește situația ecleziastică actuală din Ucraina, participanții au recunoscut, de asemenea, că un dialog pan-ortodox este necesar pentru vindecare și reconciliere.

În chestiunea referitoare la Macedonia de Nord, delegațiile au declarat că această problemă trebuie soluționată prin dialog în cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe și cu sprijin pan-ortodox.

În ceea ce privește Muntenegrul, delegațiile participante au cerut autorităților competente să respecte și să păstreze dreptul fundamental asupra proprietății, inclusiv cel al Bisericii.

Delegațiile au convenit că ar trebui să se adune ca frați, de preferință înainte de sfârșitul acestui an, pentru a consolida legăturile părtășiei prin rugăciune și dialog. Participanții speră că Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu cu recunoscuta sa onoare (πρεσβεία τιμήs) se va alătura acestui dialog împreună cu frații săi Primați.

Delegațiile au îmbrățișat chemarea fratelui lor Patriarhul Teofil al III-lea de a organiza o rugăciune pentru lume, pentru încheierea războaielor, a bolilor și a suferinței, pentru toți creștinii, precum și pentru unitatea Bisericii Ortodoxe. Această rugăciune va avea loc în Biserica Maică, Biserica Învierii (Sfântul Mormânt) din Ierusalim, înaintea Sfântului Mormânt al lui Hristos, din care El a înviat și proclamă pacea lumii.

Secretariatul General al Patriarhei Ierusalimului

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.