DESCOPERIRE: Casa lui Petru – casa lui Iisus, în Capernaum…

Pentru o mare parte din viața sa de adult, Iisus a locuit în micul sat pescăresc Capernaum, la Marea Galileii. Era aici și slujea în sinagoga din oraș, fiind începutul Creștinismului timpuriu,

21. Şi venind în Capernaum şi îndată intrând sâmbăta în sinagogă, îi învăţa.
22.
Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci El îi învăţa pe ei ca Cel ce
are putere, iar nu în felul cărturarilor. (Sfânta Evanghelie după Marcu
1)

aici Și-a recrutat primii Ucenici

16. Şi umblând pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe
Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci ei erau
pescari.
17. Şi le-a zis Iisus: Veniţi după Mine şi vă voi face să fiţi pescari de oameni.
18. Şi îndată, lăsând mrejele, au mers după El.
19.
Şi mergând puţin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Zevedeu şi pe
Ioan, fratele lui. Şi ei erau în corabie, dregându-şi mrejele.
20. Şi i-a chemat pe ei îndată. Iar ei, lăsând pe tatăl lor Zevedeu în corabie, cu lucrătorii, s-au dus după El. (Sfânta Evanghelie după Marcu 1)

și a devenit renumit pentru puterea sa de a vindeca bolnavii și infirmii

1. Şi iarăşi a intrat în sinagogă. Şi era acolo un om având mâna uscată.
2. Şi Îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbăta, ca să-L învinuiască.
3. Şi a zis omului care avea mâna uscată: Ridică-te în mijloc! (Sfânta Evanghelie după Marcu 3)

Vizitatorii timpurii ai sit-ului au găsit de mai mult timp rămășițele frumos conservate ale sinagogii antice, despre care mulți cred că a marcat locul, dacă nu chiar clădirea propriu-zisă în care s-a auzit cel mai timpuriu învățătura lui Iisus. Dar mai rămăsese un detaliu important al modului în care debutase Creștinismul: Unde a viețuit Iisus, în oraș? Unde s-a aflat casa lui Petru, despre care Biblia sugerează că era casa lui Iisus din Capernaum?

14. Şi venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri.
15. Şi S-a atins de mâna ei, şi au lăsat-o frigurile şi s-a sculat şi Îi slujea Lui.
16. Şi făcându-se seară, au adus la El mulţi demonizaţi şi a scos duhurile cu cuvântul şi pe toţi cei bolnavi i-a vindecat (Sfânta Evanghelie după Matei 8)

Este posibil, însă, ca săpătorii italieni care lucrează la Capernaum să fi descoperit, de fapt, rămășițele umilei case a lui Petru, care pentru Iisus a fost casă în Capernaum. Despre această descoperire s-a raportat în Revista Americană de Arheologie Biblică, recent, în numărul său apărut pe 7 februarie 2020, reluând un subiect pe care îl mai atingea și în urmă cu mai bine de 25 de ani.

Îngropate sub rămăsițele unei biserici martyrium bizantine octogonale, săpătorii au descoperit, prin urmare, ruinele unei locuințe destul de lumești, care datează din secolul I înainte de Hristos.

(Foto: Garo Nalbandian / Revista americană a Societății de Arheologie Biblică /

Sub temeliile acestei biserici octogonale martyrium bizantine din Capernaum, arheologii au făcut una dintre cele mai interesante descoperiri arheologice biblice: o simplă casă din primului secol, care ar fi putut fi casa lui Petru, casa lui Iisus în Capernaum.)

Deși puțin mai mare decât majoritatea, casa era simplă, cu pereți groși și cu un acoperiș din pământ și paie. La fel ca majoritatea caselor din perioada romană timpurie, era formată din câteva camere mici, grupate în jurul a două curți deschise. În ciuda faptului că este vorba despre una dintre cele mai interesante descoperiri arheologice biblice, casa pare destul de obișnuită. Potrivit lucrătorilor la săpături, însă, ceea ce s-a întâmplat cu casa după mijlocul secolului I după Hristos a marcat-o ca fiind excepțională și cel mai probabil casa lui Petru, casa lui Iisus, din Capernaum.

în anii imediat următori Răstignirii lui Iisus, funcția casei s-a schimbat dramatic. Camera principală a casei a fost complet tencuită, de la podea până la tavan – o raritate pentru casele acelor zile. Aproximativ în același timp, vasele de lut din casă, care anterior fuseseră vase de gătit pentru casă și străchini, acum constau în totalitate din recipiente mari de depozitare și lămpi cu ulei. Astfel de modificări radicale indică faptul că această casă nu mai funcționa ca reședință, ci în schimb devenise un loc pentru adunări comune, posibil chiar și pentru primele adunări creștine, un factor cheie în modul în care a debutat Creștinismul. Ca și în cazul multor descoperiri arheologice biblice, de multe ori micile detalii leagă cel mai convingător materialele antice rămase, cu evenimente și personaje biblice.

De exemplu, cei ce săpau au descoperit că, în decursul secolelor următoare, camera tencuită, din casa originală, a fost renovată și transformată în sală centrală a unei biserici rudimentare. Pereții de piatră, vechi, ai camerei au fost consolidați cu o nouă boltă pe două niveluri, care, la rândul său, susținea un nou acoperiș din piatră. Încăperea a fost chiar refăcută și pictată cu modele florale și geometrice de diferite culori.

Rolul cheie al clădirii, în a înțelege cum a început Creștinismul, a fost confirmat de mai mult de o sută de graffiti însemnate pe zidurile bisericii. Majoritatea inscripțiilor mărturisesc lucruri precum: „Doamne Iisuse Hristoase, ajută pe robul Tău”, „Hristoase, ai milă”. Sunt scrise în limbile greacă, siriacă sau ebraică și sunt uneori însoțite de gravuri ale unor cruci mici sau, într-un caz, de o barcă. Cei de la săpături susțin că numele lui Petru este menționat în mai multe graffiti, deși unii cercetători contestă aceste interpretări.

Această clădire simplă a bisericii, utilă pentru a stabili cum a început Creștinismul, a supraviețuit mai mult de 300 de ani înainte de a fi înlocuită, la sfârșit de secol V, cu o biserică martyrium octogonală bine clădită. Bisericile martyrium octogonale erau ridicate pentru a comemora un loc important, după cum ar fi fost și casa originală a lui Petru, care s-ar fi aflat odată aici. Altarul interior al clădirii octogonale a fost construit direct deasupra rămășițelor camerei casei din secolul I care constituise sala centrală a bisericii anterioare.

Descoperirile arheologice biblice nu sunt cazuri întotdeauna foarte evidente. Deși nu există nicio dovadă definitivă în acest caz, cum că ruina casei descoperite de săpatori este de fapt casa veche a lui Petru, există, una peste alta, dovezi circumstanțiale care susțin importanța acesteia în Creștinismul timpuriu și asocierea ei cu Iisus, în Capernaum, și cu Ucenicul Său, Petru. Așa încât, dacă nu pentru asocierea ei cu Iisus și Petru, pentru ce altceva o casă din secolul I din Capernaum ar fi devenit un punct focal al cultului și identității creștine în secolele următoare – se întreabă retoric specialiștii în arheologie ai revistei amintite?

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.