publicat în: Arhivă

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este de acord cu acordarea autocefaliei întregii Biserici Ortodoxe din Ucraina (nu doar a unei părți). COMUNICAT

În legătură cu invitația Preafericitului Părinte Teofil al III-lea,
Patriarhul Ierusalimului, adresată Patriarhului Bisericii Ortodoxe
Române de a participa, în perioada 25-27 februarie 2020, la întâlnirea
fraternă de la Amman, Iordania,

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a reiterat hotărârea sa nr. 3668, reluată în hotărârile nr. 9156/2018 și nr. 180/2019, și anume ca Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei să reia dialogul pentru a ajunge, cât mai curând posibil, la o soluție,
în problema autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina, pentru a nu se
adânci polarizarea celor două tabere adverse: una a Bisericilor
Ortodoxe pro-Constantinopol
și cealaltă a Bisericilor Ortodoxe pro-Moscova.

De asemenea, Sfântul Sinod a precizat că este de acord cu
acordarea autocefaliei întregii Biserici Ortodoxe din Ucraina (nu doar a
unei păr
ți), însă aceasta se poate realiza numai prin înțelegerea dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei și prin consens panortodox.

Iar, pentru a nu se interpreta că întâlnirea de la Amman, inițiată
de Patriarhia Ierusalimului, ar fi o Sinaxă a întâistătătorilor
Bisericii Ortodoxe, la respectiva întâlnire fraternă la care se vor
discuta modalită
ți de reconciliere și
de restabilire a comuniunii euharistice între unele Biserici Ortodoxe
autocefale surori, Sfântul Sinod a hotărât ca Biserica Ortodoxă Română
să nu fie reprezentată de Patriarhul României, ci de o delega
ție a Patriarhiei Române.

Această participare a Bisericii Ortodoxe Române la întrunirea
fraternă de la Amman este motivată de faptul că toate Bisericile
Ortodoxe autocefale au responsabilitatea de a conlucra pentru men
ținerea, apărarea și promovarea unității dogmatice, canonice și euharistice ortodoxe, potrivit Evangheliei lui Hristos și Sfintelor Canoane Ortodoxe”.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române