publicat în: Arhivă

În istoria umanității, mulți oameni au văzut în Iisus Hristos doar ceea ce voiau ei să vadă. Celor ce cer reabilitarea lui Lev Tolstoi…

„În Sfânta Evanghelie a Sfântului Ioan, l-am auzit pe Sfântul Ioan Botezătorul spunând despre Iisus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridică păcatul lumii”. Aceasta este vestea principală despre Mântuitorul, cea pe care Ioan Botezătorul o anunță tuturor. Hristos nu este un simplu maestru al gândirii, nu este un simplu profet, El este Cel Care ridică păcatele lumii și, la fel ca mielul, este sacrificat pentru ca omul să poată împărtăși mântuirea, prin moartea pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos.
Ioan Înaintemergătorul a văzut cu privire profetică nu doar propriul său martiriu, ci și destinul Celui a Cărui lucrare a intenționat să o anunțe, în numele Căruia a venit și despre Care a spus: „Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. (Sfânta Evanghelie după Ioan 1,27), „Eu botez cu apă” (Sfânta Evanghelie după Ioan 1,26), dar „El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc” (Sfânta Evanghelie după Luca 3,16).
În istoria umanității, mulți oameni au privit către Iisus Hristos și au văzut în El doar ceea ce voiau ei să vadă. Unii au spus: Iisus Hristos a fost un profet. Alții au afirmat că El ar fi fost un învățător moral, ca atât de mulți alți maeștri spirituali din timpuri diferite și țări diferite. Marele scriitor Lev Tolstoi, spre exemplu, l-a considerat pe Iisus ca pe cineva care a predicat binele și dragostea.
Tolstoi L-a plasat pe Iisus Hristos la același nivel cu Confucius, Buddha, Mohamed și alți profeți și gânditori. El nu a văzut nimic mai mult în El. Dar, după cum Sfintele Evanghelii mărturisesc, Iisus Hristos nu a fost doar un om, ci Dumnezeu Întrupat, El a făcut minuni, S-a născut într-un mod supranatural și a înviat din nou la fel de supranatural. Lev Tolstoi s-a străduit să „curețe” Evanghelia de tot ceea ce conținea supranatural și, potrivit lui, imposibil.
Prin urmare, Lev Tolstoi a rescris Sfânta Evanghelie după bunul său plac, excluzând Nașterea Sa din Fecioară, Învierea și majoritatea minunilor; în ceea ce privește restul relatărilor Evangheliei, el le-a conferit o interpretare raționalistă.
Tolstoi s-a ridicat împotriva Bisericii, iar Biserica a răspuns cu smerenie, apărând adevărul. Biserica l-a excomunicat pe scriitor sau, mai precis, a descoperit că s-a autoexclus din Biserică. Lucru pe care Tolstoi nici măcar nu-l ascundea, pentru că vorbea împotriva Bisericii, împotriva Sfintelor Taine, blasfemiind în scris și vorbă. Biserica nu a ezitat să pronunțe o sentință asupra acestui om, oricât de mare ar fi fost ca scriitor, indiferent de autoritatea sa la nivel de inteligență și între oameni.
Biserica a susținut întotdeauna adevărul învățat de Ioan Botezătorul: Iisus Hristos este Mielul lui Dumnezeu, Care a venit pe pământ pentru a-Și asuma păcatele lumii. Iisus Hristos este Mântuitorul lumii, Singurul Fiu al lui Dumnezeu, Care face multe minuni și nu poate fi comparat cu niciun om, nici de dinainte, nici de după El. Moartea Sa de pe cruce nu este doar moartea unuia dintre mulți oameni nevinovați condamnați pe nedrept, așa cum au existat atât de multe cazuri în istoria umanității, ci O Jertfă răscumpărătoare.
Nu este o coincidență că l-am menționat pe Lev Tolstoi. De curând s-a mutat la Domnul Protopopul Gheorghe Orekhanov, cel care a lucrat mult la opera lui Tolstoi, analizând-o din punctul de vedere al Bisericii. El le-a explicat calm și clar situația, tuturor celor care consideră că Tolstoi ar trebui reabilitat din moment ce au trecut atâția ani. Acum, Biserica nu l-a condamnat pe Tolstoi din cauza lucrărilor sale, ci pentru că a protestat împotriva ei, pentru că a blasfemiat numele Domnului, că L-a luat pe Mântuitorul lumii drept ‘un om ca ceilalți’ și că a dat titlul ‘Evanghelia lui Iisus Hristos’ versiunii sale distorsionate a Evangheliei.
Ne-am rugat astăzi pentru odihna sufletului Părintelui Gheorghe. În ce ne privește pe noi toți, sper că, învățând și studiind Teologia, vom ține minte că Iisus Hristos este Mielul lui Dumnezeu, Cel Care ridică păcatele lumii. Aceasta a proclamat Sfântul Profet, Înaintemergătorul și Botezătorul Ioan.
Fie ca teologia noastră să fie construită în jurul Acestui Miel Dumnezeiesc. Fie ca moartea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos să dea roade în viața noastră. Fie ca Profetul, Înaintemergătorul și Botezătorul Ioan să arate în continuare tuturor, care sunt ‘Calea, Adevărul şi Viaţa’ (Sfânta Evanghelie după Ioan 14,6).
Amin.”
(Traducere Lăcașuri Ortodoxe, ianuarie 2020, a unui cuvânt rostit de Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, președinte al Departamentului de Relații Ecleziale Externe al Patriarhiei Moscovei, rector al Institutului de Studii Avansate “Sfinții Chiril și Metodiu”, în biserica Institutului, închinată Soborului Sfântului Ioan Botezătorul, metoc patriarhal din Cernigov, în ziua de 20 ianuarie 2020 – mospat.ru/ conf. calendarului vechi iulian)