publicat în: Arhivă

Împărtășind Ortodoxia, într-o epocă post-creștină

Dacă dorim să împărtășim adevărul Credinței Ortodoxe și al Domnului nostru Hristos Care este Capul ei, trebuie să dăm mărturie iubirii lui Hristos iubindu-i pe toți. Fără Hristos, Ortodoxia este doar o altă religie, lipsită de puterea de a transforma și îndumnezei inima umană. Fără Hristos, Biserica nu este altceva decât o instituție umană, deloc altfel decât un partid politic.

Pentru ca Biserica să fie ea însăși, Hristos trebuie să fie vizibil în dragostea Episcopilor și a preoților ei. Hristos trebuie să fie văzut în dragostea credincioșilor și în mila și bunătatea arătate de toți cei care se numesc pe ei ortodocși.

Fără Hristos, lumea noastră este lipsită de speranță și, pentru ca alții să-L cunoască pe Hristos, trebuie să-L poată vedea în noi. Lumina lui Hristos trebuie să strălucească prin dragostea Bisericii Sale și să se manifeste în lucrările credincioșilor Săi. Fără această iubire nu există decât întuneric pe fața pământului și lumea va rămâne fără speranță.

Alții nu pot ști că au nevoie de Hristos, dacă nu Îl văd în noi. Ei nu știu că Acest Hristos umple inimile și transformă viețile, dacă nu văd transformarea în noi. Dacă suntem temători, supărați, judecători, aroganți sau îndepărtați, lumea nu va vedea nimic în Credința noastră Creștină Ortodoxă demnă de căutat.

Dacă alții nu văd în noi o inimă iertătoare, cum vor ști că există iertare în Hristos? Dacă alții nu văd în noi o inimă plină de bucurie, cum vor ști ei că au nevoie de Însuși Hristos pe Care Îl proclamăm ca Domnul și Mântuitorul nostru? Dacă alții văd în noi o persoană îndoielnică, cu minte îngustă, nefericită, de ce ar fi ei atrași de Ortodoxia despre care pretindem că este Adevărata Credință?

Hristos ne împuternicește să schimbăm inimile și mințile celorlalți, prin exemplul nostru de a-I permite Domnului Hristos să ne schimbe. Conform cuvintelor Sfântului Serafim de Sarov, “dacă dobândim o inimă smerită și împovărată, o mie de oameni din jurul nostru vor fi mântuiți”.

Cu dragoste în Hristos,

Starețul Trifon (The Morning Offering / Mănăstirea “Mântuitorul Atotmilostiv”, Insula Vashon, Washington. Situată în inima unei păduri frumoase, înconjurată de Marea Salish, la mănăstire se ajunge cu feribotul, fie din Seattle, fie din Tacoma, Washington).