publicat în: Arhivă

Răspunsul Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, la scrisoarea Patriarhului Ierusalimului Teofil al III-lea, privind o întrunire a Primaților în Iordania

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a răspuns, pe 26 decembrie 2019, Patriarhului Ierusalimului Teofil al III-lea, care l-a invitat la o întâlnire a tuturor Primaților Bisericilor Ortodoxe locale în Iordania.

Răspunsul a fost dat publicității în ultimele ore, așa încât vă oferim mai jos traducerea lui completă:

„Preafericite Patriarh al Ierusalimului și al întregii Palestine, frate mult iubit și apreciat în Hristos Dumnezeul nostru și coslujitor al Smereniei noastre, Teofil, Vă îmbrățișăm frățește întru Domnul și Vă salutăm.

Am primit cu uimire, care nu este deloc mică, scrisoarea din 11 decembrie 2019, din partea Preafericirii Voastre, prin care invitați Smerenia Noastră să se întâlnească cu Primații ortodocși în locația jurisdicției Voastre, pentru o consultare ‘cu scopul păstrarii unității euharistice între Bisericile Ortodoxe’. Această surpriză, ca să nu spunem uimirea noastră, privind scrisoarea menționată anterior, necesită următoarele observații.

În primul rând, suntem surprinși neplăcut de faptul că, pentru prima dată în istoria seculară a celor două Patriarhii ale noastre, cea a cărui nume este, pe bună dreptate, ‘Patriarhia grec-ortodoxă a Ierusalimului’, corespondează cu Patriarhul Ecumenic într-o limbă străină de cea care ne este nativă, ca și cum aceasta [Patriarhia Ierusalimului / LO] a încetat brusc să mai simtă cu același sânge și să aparțină aceleiași națiuni istorice și martire [elene / LO], căreia Providența i-a încredințat grija lăcașurilor sfinte ale Țării Sfinte prin Frăția Voastră a Sfântului Mormânt. Această poziție și această acțiune care Vă aparține îi surprinde în mare măsură pe toți cei care cunosc luptele predecesorilor de veșnică memorie ai Preafericirii Voastre, care s-au opus energic încercărilor cunoscute în istorie, de pătrundere în Locurile Sfinte a forțelor străine neamului nostru. Ce l-a determinat pe Preafericirea Voastră să trimită această scrisoare enciclică, dezonorantă pentru noi, în engleză, în locul modului de corespondență stabilit timp de secole între Bisericile noastre?

În al doilea rând, avem dificultăți în înțelegerea inițiativei fără precedent înn istoria Bisericii Ortodoxe, luată de dumneavoastră, de a convoca o Sinaxă Panortodoxă. Este de prisos să vă reamintim locul ocupat de Patriarhia noastră în ordinea dipticelor Preasfintei Biserici Ortodoxe, precum și faptul că, potrivit ordinii canonice, care a fost întotdeauna respectată, până de curând, de către toate Bisericile Ortodoxe, Sinaxele Panortodoxe ale Primaților sunt mereu convocate de Patriarhul Ecumenic, care de asemenea le conduce.

Cărei fel de unități dorește să slujescă inițiativa dumneavoastră, dacă Primul, conform ordinii canonice, dintre Primații ortodocși, este absent din Sinaxă? Și ce semnificație ar avea o Sinaxă a Primaților, în cadrul căreia oficierea comună a dumnezeieștii Liturghii nu ar fi posibilă, deoarece unul dintre ei [Patriarh Chiril al Rusiei, LO] a rupt comuniunea euharistică în raport cu unii dintre ei ? Eventuala realizare a inițiativei dumneavoastră va demonstra tuturor, prietenilor și dușmanilor, că Biserica noastră Ortodoxă nu este o unitate organică și că a căzut într-o situație de federație sau, mai rău, de confederație a Bisericilor, de tip protestant. Responsabilitatea asumată de Preafericirea Voastră prin această inițiativă fără precedent este colosală în istorie și ne întrebăm sincer cum V-ați decis să o luați, iar aceasta chiar în aceste vremuri critice.

În al treilea rând, apelul Vostru este uimitor, când scopul Sinaxei pe care o propuneți este ‘păstrarea comuniunii euharistice în Biserica Ortodoxă’. Dar comuniunea euharistică în Biserica Ortodoxă nu a fost niciodată întreruptă, decât de o singură Biserică Ortodoxă [Biserica ortodoxă Rusă / LO], unilateral, în timp ce toate celelalte Biserici Ortodoxe mențin între ele comuniunea euharistică. Prin urmare, către această Biserică trebuie adresată orice încercare de restaurare a comuniunii euharistice, și nu către celelalte Biserici.

Mai mult, ne întrebăm ce rezultat pozitiv ar putea avea întâlnirea Primaților, chiar dacă una informală, odată ce nu are nicio pregătire. Niciodată, nici măcar în rândul secularilor, nu a fost organizată o întâlnire fără o anumită pregătire, astfel încât să nu fie un eșec în detrimentul obiectivului dorit. O astfel de întâlnire nepregătită nu doar că ar fi inutilă, ci ar dăuna mult unității Bisericii noastre. În aceste condiții, o astfel de întâlnire ar ascunde alte motive și ar servi altor scopuri decât celui al unității Bisericii și ar lovi, poate, ireparabil, unitatea.

Rezultă că Patriarhia Ecumenică, luând în considerare datoria sa de a menține ordinea canonică, din calitatea sa de Prim Tron în Biserica Ortodoxă, și din cauza consecințelor grave pentru unitatea Bisericii pe care eventuala întrunire ar repezenta-o, fără a ține cont de această ordine și tradiție canonică, în ce privește întâlnirea Primaților, propusă de Preafericirea Voastră, Vă roagă aici frățește să nu perseverați în inițiativa Voastră, care urmărește, în mod inconștient obiective străine care subminează de timp secole Tronul Ecumenic, asumându-Vă astfel responsabilități istorice majore în ceea ce privește consecințele pe care acest act le-ar avea asupra Bisericii și Neamului.

Acestea fiind spuse, îmbrățișând din nou pe Preafericirea Voastră, cu un sărut sfânt, rămânem cu dragoste în Domnul și cu respect deosebit, iubit frate în Hristos al Preafericirii Voastre,

26 decembrie 2019”.