publicat în: Arhivă

Mesajul de Crăciun al Patriarhului Chiril al Moscovei și al întregii Rusii 2019/2020

Mesaj de Crăciun

Patriarhul Chiril al Moscovei și al întregii Rusii,
Arhiepiscopilor, preoților, diaconilor, călugărilor și tuturor fiilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

Iubiți întru Domnul arhierei, preoți și diaconi vrednici, călugări și călugărițe, dragi frați și surori,

Vă doresc tuturor o sărbătoare fericită a Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Minunea admirabilă a întrupării divine, realizată în urmă cu peste două mii de ani, ne umple în continuare sufletele de bucurie nesperată. Astăzi a venit Dumnezeu pe pământ și omul s-a urcat la cer. Creatorul și Providența tuturor lucrurilor a venit pe lume pentru că, din mila Sa, El nu a putut vedea pe oameni chinuiți de diavol; plin de dragoste, Cel Veșnic și Neschimbat a venit să caute creatura Lui pierdută.

Profețiile uimitoare ale marilor profeți ai Cuvântului lui Dumnezeu s-au împlinit și, înaintea umanității – care a așteptat milenii pentru mântuire și izbăvire, aplecându-se sub greutatea păcatului, suferind de blestem nu numai pe pământ, ci și după moarte – Ușa spre cer S-a deschis. În Fecioara, Maica Domnului, Domnul nostru, Iisus Hristos, Însuși Și-a asumat trup iar heruvimul, apărând intrarea în Rai cu sabia sa de foc, se îndepărtează de copacul vieții. Pruncul Divin S-a născut pentru mântuirea lumii, născut sub Lege, pentru a-i răscumpăra pe cei care erau sub lege, pentru ca noi să putem fi înfiați (Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 4,4-5).

Nemăsurată este smerenia Domnului: Stăpân Atotputernic, El apare înaintea oamenilor ca un prunc vulnerabil; Domn, El își asumă trup stricăcios și îndură rigorile existenței pământești; Nemuritor, El merge în mod voluntar spre o moarte dureroasă și rușinoasă. El nu face acest lucru pentru puținii aleși, pentru profeți, drepți și pentru slujitorii Săi credincioși. Hristos a venit pentru fiecare dintre noi, El dorește mântuirea tuturor fără excepții, păcătoși și criminali, indiferenți și neglijenți, lași și irascibili, chiar și mântuirea ucigașilor Săi!

Domnul nu respinge pe nimeni, El nu disprețuiește pe nimeni ci, dimpotrivă, El Își asumă trupul omenesc, îl reînnoiește prin întruparea Sa divină, prin suferințele Lui de pe Cruce și prin Învierea Lui înălțătoare, îl ridică la Sfânta Treime, îl sfințește prin șederea de-a dreapta Tronului lui Dumnezeu. Cu acest Trup dătător de viață al lui Hristos, cu Sângele Său pur, vărsat pentru fiecare dintre noi, ne împărtășim în Taina Euharistiei, ne unim cu Trupul Său, împărtășim același sânge cu Mântuitorul, și unii cu ceilalți.

Din păcate, însă, este clar că valurile dezordinii stârnesc nava Bisericii, că furtuna discordiei și a contradicției este dezlănțuită împotriva unității credincioșilor ortodocși, că oamenii cu un duh ascuns de inamic preferă, Sursei Apei Vii, sursa tulbure și de negustat a ereziilor rele (Canonul Sfinților Părinți ai Sinodului Ecumenic I). În aceste vremuri grele, să ne amintim că Domnul S-a născut, a fost Răstignit și a Înviat din nou pentru fiecare dintre noi, că El a întemeiat pe pământ Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Aparținând Bisericii, suntem chemați să depășim tulburările, contradicțiile și conflictele, să îndreptăm schismele, să-i ajutăm pe cei care experimentează ororile războaielor, care suferă din cauza presiunilor și nedreptăților.

Domnul nu Se naște într-un palat regal, ci într-o peșteră săracă, în cea mai sărăcăcioasă. La prima vedere, ce ar putea fi mai rău decât un staul, mai sărac decât un grajd pentru animale? Dar există totuși un loc mai rău: deșertul inimii umane, ars de păcat, îndepărtat de Dumnezeu, sărăcit, golit, înrobit de patimile sale. Cu toate acestea, depinde de noi să facem din sufletul nostru un cort divin, să ne amintim că Domnul este aproape, că El Se află în fața ușilor încuiate, că El așteaptă cu răbdare să-L vedem în sfârșit cu ochii credinței, ca noi să-L lăsăm să intre în viața noastră, să auzim cuvântul Lui, să răspundem iubirii Sale și să-L lăsăm să lucreze în noi.

Lumea întreagă se bucură de slava Nașterii Mântuitorului: îngerii cântă imnuri de laudă, păstorii triumfă, magii Îl adoră și Îi aduc daruri. Doar inima amară și invidioasă a lui Irod nu vrea să întâmpine dreptatea divină, nu se bucură, ci tremură, nu de teama de Dumnezeu, ci de lașitate. Să avem grijă să nu ne asemănăm lui prin lucrările noastre, să nu punem în primul rând bunăstarea și confortul nostru, să luăm seama: nu cumva ne este teamă că cineva este mai bun, mai talentat, are mai multă bunătate decât noi; nu cumva îi facem rău, încercând să-l rănim sau să-l necinstim, să-l coborăm de pe piedestal pentru a ocupa noi primul loc? Nu ne facem pe noi înșine sursa noastră de adevăr, în loc să recurgem la Domnul și la poruncile Sale sfinte? Nu suntem o cădere pentru alții, transmițând invenții care ne avantajează, în locul adevărului? Nu sfâșiem Cămașa lui Hristos prin actele noastre de ambiție; nu semănăm sămânța discordiei și a rebeliunii între frații noștri în credință?

Privind astăzi la Hristos, Pruncul Divin, confruntându-ne cu Adevărul Divin, să respingem povara patimilor și a păcatului care ne împresoară (Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel 12,1), să înălțăm rugăciuni înflăcărate pentru consolidarea unității Ortodoxiei și pentru înmulțirea iubirii față de celălalt [a carității / LO], amintind că aceasta este plină de bunătate; ea nu este invidioasă; caritatea nu se umflă de mândrie, nu își caută interesul, nu bănuiește răul, nu se bucură de nedreptate; ea scuză totul, crede totul (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 13,4-7).

Textele liturgice ale sărbătorii slăvesc nu numai pe Domnul născut pentru mântuirea noastră, ci și pe cei datorită cărora a fost posibilă întruparea Sa: Preasfânta Fecioară Maria, Sfântul Iosif, Sfinții Patriarhi. Să ne amintim și de cei dragi, la această sărbătoare, să le mulțumim pentru tot ceea ce fac pentru noi. Fie ca Hristos Cel Milostiv, Veșnic și Neschimbat, co-etern cu Tatăl, să rămână în inimile noastre, plini de dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Amin.

Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii
Nașterea lui Hristos
2019/2020,
Moscova