publicat în: Arhivă

Comunicat al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe și al ierarhilor cu jurisdicție asupra Muntenegrului

În ajunul sărbătorii luminoase a Nașterii Domnului Hristos (conf. calendar Iulian), pe 4 ianuarie 2020, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, condus de Sanctitatea Sa Patriarhul Irineu al Serbiei, a organizat o sesiune la Palatul Patriarhal din Belgrad, la care au participat ierarhii care au jurisdicție asupra Muntenegrului: ÎPS Amfilohie, Mitropolitul de Muntenegru și Littoral, Episcopii Ioanichie de Budimlje, Atanasie de Mileševo ​​și Dimitrie de Zahumlje-Herțegovina.
La sesiune au fost prezenți și Episcopii Vicari Ștefan de Remesiana și Metodia de Dioclea.

Motivul acestei ședințe extinse a Sinodului a fost promulgarea legii contrare Constituției și civilizației privind libertatea de religie sau mărturisire și statutul juridic al comunităților religioase, pe care ar fi mai degrabă corect să o numim Legea Împotriva Bisericii Ortodoxe din Muntenegru.

Se constată cu regret că adoptarea acestei legi a provocat deja multe consecințe negative în Muntenegru și în regiune. Sfântul Sinod al Episcopilor, cu Înaltporeasfințiții și Preasfințiții săi, și-a exprimat înțelegerea deplină pentru îngrijorarea justificată a populației ortodoxe loiale Muntenegrului și au acordat sprijin deplin opoziției lor creștine pașnice față de nedreptatea cauzată Bisericii și oamenilor de către această lege antidemocratică și discriminatorie menționată anterior.

Mai precis, prin această lege este posibilă confiscarea și profanarea lăcașurilor, precum și disprețul față de voința sfinților lor fondatori și donatori care au dedicat aceste lăcașuri lui Dumnezeu și Bisericii, și nicidecum unui stat sau unei puteri civile.

Până acum s-a constatat că adunările populare, cu ocazia nedreptății menționate, au manifestat un caracter explicit eclezial, și este necesar să se abțină și în viitor de la implicări politice sau de partid.

Este evident că legea menționată mai sus este o agravare fără precedent a diviziunilor și conflictelor existente deja în societatea muntenegreană.

În cadrul acestei sesiuni extinse, Sfântul Sinod al Episcopilor invită din nou organele Statului Muntenegru să conștientizeze responsabilitatea lor față de istorie și viitor și să-și reconsidere poziția asupra drepturilor și libertăților religioase ale cetățenilor lor și ale Bisericii majoritare din Muntenegru.

Biserica Ortodoxă Sârbă și eparhiile sale din Muntenegru vor apăra, prin toate mijloacele legale și juridice de care dispune, drepturile și libertatea religioasă și, în același timp, vor invita toate părțile interesate să reia un dialog aprofundat asupra acestei probleme deosebit de importante și de sensibile.