publicat în: Arhivă

Comunicat al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse privind situația din Muntenegru

“Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse își exprimă profunda îngrijorare privind situația pe cale de înrăutățire, a eparhiilor Patriarhiei Sârbe de pe teritoriul Muntenegrului, unde de mai mulți ani unitatea Ortodoxiei suferă, în urma acțiunilor schismatice ale așa-numitei Biserici Ortodoxe Muntenegre.

În Muntenegru a apărut o tendință alarmantă de creștere a presiunii autorităților asupra clericilor și laicilor canonici. Sfânta Adunare a Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe, organizată în perioada 9-18 mai 2019, a declarat: „Există încercări de a sustrage violent locurile noastre sfinte, în favoarea inexistentei – din punct de vedere canonic și al realității – „Biserici Ortodoxe Muntenegrene” și amenințări cu distrugerea” anumitor locuri de venerare și rugăciune. Președintele Muntenegrului, Milo Ðukanović, la întâlnirea de partid de la Nikšic din 8 iunie 2019, a exprimat intenția de a „restabili Biserica Autocefală din Muntenegru”.

Proiectul de lege privind libertatea religiei sau a credințelor și statutul juridic al comunităților religioase publicat de Guvernul Muntenegrului în mai 2019 nasc temeri. Proiectul conține mai multe măsuri discriminatorii, de exemplu cererea pentru titlul de stat a unei părți din proprietatea Patriarhiei Sârbe, incluzând clădiri și mănăstiri bisericești. Sfânta Adunare a Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe a caracterizat acest proiect de lege drept „anti-european și anti-civilizație”, vizând discriminarea împotriva eparhiilor Patriarhiei Sârbe de pe teritoriul Muntenegrului și „ingerința directă în afacerile interne ale Bisericii”.

Comisia Europeană pentru Democrație (Comisia din Veneția) a lansat observații serioase cu privire la anumite dispoziții ale proiectului de lege.

Privim cu îngrijorare inițiativele recente ale autorităților muntenegrene și invităm la oprirea discriminării și frustrării unității Bisericii Ortodoxe Sârbe. Înălțăm vocea noastră în apărarea ei, luând seama la bazele istorice vechi de secole, pe care s-au clădit cultura ortodoxă muntenegreană și statalitatea, prin tradiția spirituală trasând originea ei de la Sfântul Sava.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse exprimă susținerea frățească a episcopilor, clericilor și tuturor credincioșilor Patriarhiei Sârbe din Muntenegru care, îndeplinind preceptele marilor sfinți care au strălucit în acest țară: Sfinții Sava din Serbia, Vasile de Ostrog, Petru de Cetinje și ieromartirul Ioanichie de Muntenegru și Coastă, rămân fideli adevărului Sfintei Ortodoxii, în ciuda greutăților asupririi.” (Declarația a fost adoptată în ședința Sfântului Sinod din 9 iulie 2019}.