publicat în: Arhivă

Declarația Bisericii Ortodoxe Ruse privind situația din Muntenegru

Declarație adoptată la sesiunea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 9 iulie 2019 (Procesul Verbal Nr. 71):

Biserică ortodoxă din Muntenegru

“Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse își exprimă profunda îngrijorare cu privire la agravarea situației Eparhiei Bisericii Ortodoxe Sârbe de pe teritoriul Muntenegrului, acolo unde, de mai mulți ani, unitatea Ortodoxiei suferă din cauza problemelor schismatice ale așa-numitei “Biserici Ortodoxe Muntenegrene”.

O tendință alarmantă de creștere a presiunii din partea autorităților asupra clerului canonic și a credincioșilor este evidentă în Muntenegru. Consiliul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe, în ședința din 9-18 mai 2019, a constatat “tentative de confiscare violentă a unor lăcașuri în favoarea unei ‘biserici ortodoxe muntenegrene’, de fapt din punct de vedere canonic inexistentă, care au avut loc în actualul Muntenegru și că unele locuri venerate se află în pericol de distrugere’.

Președintele Muntenegrului, dl Djukanovici, la întâlnirea de partid din Niksic, pe 8 iunie 2019, și-a declarat intenția de a „restaura Biserica autocefală din Muntenegru.“ Proiectul de lege privind libertatea religiilor și a convingerilor și statutul juridic al organizațiilor religioase, publicat în mai 2019 de către Guvernul Muntenegrului, dă naștere unor îngrijorări deosebite. Acesta conține măsuri discriminatorii, inclusiv confiscarea unei părți a proprietăților Patriarhiei Serbiei, vizând biserici și mănăstiri, în favoarea Statului.

Consiliul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe a descris proiectul de lege, ca fiind ‘anti-european și anticivilizațional’, discriminatoriu pentru eparhiile Patriarhiei Serbiei de pe teritoriul Muntenegrului și reprezentând un ‘amestec direct în treburile interne ale Bisericii’. Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a făcut câteva comentarii serioase cu privire la unele articole din proiectul de lege.

Luând în considerare, cu îngrijorare, ultimele inițiative ale autorităților muntenegrene, le cerem să oprească orice discriminare și subminare a unității Bisericii Ortodoxe Sârbe. Ne ridicăm vocea în apărarea sa, luând seama la fundația istorică multi-seculară, pe care s-au clădit cultura ortodoxă muntenegreană și cultura de Stat, în tradiția spirituală trasată la originile sale de Sfântul Sava.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse își exprimă sprijinul fratern în fața ierarhilor, clerului și tuturor fiilor Patriarhiei Serbiei din Muntenegru, care, în urma moștenirii marilor sfinți care s-au remarcat pe acest pământ, Sfântul Sava al Serbiei, Sfântul Vasile de Ostroj, Sfântului Petru de Cetinje și Sfântul Ioanichie de Muntenegru și Littoral, rămân credincioși adevărului Sfintei Ortodoxii în ciuda condițiilor dificile.”