publicat în: Arhivă

Comunicat de presă comun al Bisericii Ortodoxe Sârbe și al Bisericii Ortodoxe Antiohiene și a Întregului Răsărit

„Având în vedere unitatea credinței, acționând în tradiția și obiceiurile Bisericii, Sanctitatea Sa Patriarhul sârb Irineu, în fruntea unei delegații a Bisericii Sale, a efectuat o vizită oficială irenică în Biserica Ortodoxă din Antiohia și Întregul Răsărit. Preafericitul Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei, împreună cu ierarhii Adunării sfinte a Patriarhiei Antiohiei, l-au primit solemn. Vizita Sanctității Sale a fost efectuată la invitația adresată de Patriarhul Ioan al X-lea în timpul vizitei sale în Serbia, din octombrie anul trecut.

Patriarhul Irineu și credincioșii Săi au avut ocazia de a cunoaște situația reală a Bisericii Antiohiei din Siria și Liban, cele două părți discutând o serie de probleme importante pentru Bisericile din Antiohia și Serbia.

Patriarhii au confirmat ferm mai multe poziții: ambele Biserici consideră creștinii o componentă fundamentală a mozaicului oriental în societățile în care trăiesc, iar pacea în regiunea Orientului Mijlociu nu se poate baza pe teoria minorității, nici pe logica supremației majorității, ci trebuie să fie realizată prin interpunerea și sinergia tuturor eforturilor în cadrul cetățeniei și al unei vieți unice pentru toate grupările religioase și sociale.

Ambele Biserici, de asemenea, susțin că responsabilitatea revine întregii lumi, în interiorul și în afara Siriei, pentru dispariția terorismului, în favoarea soluționării pașnice a crizei, apărând oamenii din Orient în fața suferinței războiului, a răpirilor, asasinărilor, expulzărilor și violenței.

Cele două Biserici solicită, de asemenea, comunității internaționale și tuturor guvernelor, să acorde o atenție deosebită problemei terorismului, care a afectat mult timp toate țările și oamenii din Orient, între care și creștinii, inclusiv fiii Bisericii Antiohiei și ai altora, care plătesc un preț ridicat. Cele două Biserici subliniază importanța cooperării în cadrul Ortodoxiei și în apelul la întărirea și activarea dialogului între toate Bisericile Ortodoxe autocefale, deoarece aceasta este singura cale de ieșire din criză.

Totodată, ele confirmă că trebuie să se respecte limitele istorice și geografice între Bisericile locale și ele consideră că unitatea lumii ortodoxe este o moștenire prețioasă dată nouă de Domnul Iisus Hristos Însuși, și că aceasta va rămâne păstrată, indiferent de viitoarele crize.

Ambele Biserici accentuează, de asemenea, credința lor în bunătatea umană, în țările noastre, precum și în patrimoniul propriu religios și civilizațional care constituie identitatea și apartenența acestora, și care nu poate fi fragmentat de lumea contemporană penetrată de spiritul de independență și de individualism, nici de tendințele schismatice și de folosire a religiei în sfera politică.

În plus, cele două Biserici confirmă, de asemenea, că apartenența la Biserică nici nu desființează, nici nu se identifică simultan cu apartenența națională bazată pe specificitatea țărilor, ci apartenența la Biserica stabilește tocmai o bază pentru apartenența la națiune și la stat, construind în om cultura cetățeniei și a conviețuirii cu ceilalți, respectând pe deplin particularitățile sale.

Cele două Biserici atrag, de asemenea, atenția asupra răpirii celor doi Mitropoliți de Alep, Ioan Ibrahim și Paul Yazigi, situație rămasă neschimbată din aprilie 2013 și până în prezent. Ambele Biserici reclamă atât această răpire penală, cât și tâcerea care înconjoară acest eveniment, apelând la toți să facă eforturi în eliberarea celor doi mitropoliți și, astfel, la a pune capăt acestei tragedii care reprezintă, pe o scară mică, suferința tuturor celor răpiți și suferința oamenilor din Orient care plătesc prețul războaielor.

Ambele Biserici solicită, de asemenea, comunității internaționale, să protejeze lăcașurile sfinte din Kosovo și Metohija. Ambele Biserici se roagă pentru prosperitatea poporului care aparține Bisericii Ortodoxe Sârbe, pentru pacea și stabilitatea în toate țările, pentru pacea în Siria și stabilitatea în Liban, pentru omenirea ca întreg, care aspiră la pacea Preasfântului Dumnezeu.

Damasc, 7 iunie 2019
Patriarhia Serbiei, Patriarhul Irineu;
Patriarhia Antiohiei, Patriarhul Ioan al X-lea”