publicat în: Arhivă

Veniți toți credincioșii să lăudăm pe Zotic, pe Atal, pe Camasie și pe Filip, Mucenicii de la Niculițel ai lui Hristos!

Veniți toți credincioșii să lăudăm pe Zotic, pe Atal, pe Camasie și pe Filip, Mucenicii lui Hristos, care au propovăduit adevărata credință și au primit cununa cerească. Iar Voi, fericiților, cei ce aveți îndrăzneală către Dumnezeu, din toate nevoile sloboziți-ne pe noi, care strigăm: Bucurați-vă, Sfinților Mucenici, rugători fierbinți pentru sufletele noastre!

La 4 iunie, Martirilogiul siriac indică sărbătorirea Sfântului Filip, iar Martirologiul ieronimian adaugă pe Zoticus, Atalus, Euticus (Eutihie), Kamasis, Quirinus, Iulia, Saturninus, Galdunus, Ninnita, Fortunio (Furtunio) şi alţi 25, ale căror nume nu sunt amintite.

Patru martiri din grupul acesta mare şi anume: Zotikos, Attalos, Kamasis şi Philippos au fost înmormântaţi în cripta unei bazilici descoperite pe teritoriul comunei Niculiţel, judeţul Tulcea, în toamna anului 1971. Localitatea aceasta era în antichitate o aşezare romană rurală pe teritoriul oraşului Noviodunum, Isaccea de astăzi…

Sfintele moaște ale martirilor de la Niculiţel, se păstrează în Mănăstirea Cocoşu, de lângă Dealul Cocoșului, din judeţul Tulcea, întemeiată pe raza comunei Niculițel în anul 1833, pe locul unde, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, exista un schit de sihaștri, de către un Arhimandrit Visarion, care revenise în țară după ce stătuse șapte ani în Muntele Athos, român de prin părțile Făgărașului, ajutat de ucenicii săi Gherontie și Iasaia. Acesta a răscumpărat locul de la un proprietar musulman, în anul 1841 autoritățile otomane încuviințând funcționarea mănăstirii. În anul 1910 biserica a fost demolată, iar pe același loc s-a ridicat una nouă. Ocupația bulgaro-germano-turcă din 1916-1918 a însemnat și pentru Mănăstirea Cocoșu o perioadă deosebit de grea, jafurile și distrugerile neocolind valorile și celelalte bunuri ale comunitătii monahale românești. Ulterior, s-au refăcut chiliile cu etaj, precum și așa-numitele “chilii turcești”, rămase din construcțiile ridicate de starețul Visarion. (o reînfățișare, de: KSLCătălin)

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.