publicat în: Arhivă

Noi dispoziții privind hirotonirea preoților, în condițiile crizei familiale din lumea contemporană

Consiliul Ecleziastic Suprem al Bisericii Ortodoxe Ruse, în ședința din 20 martie 2019, a analizat problemele legate de pregătirea pentru preoție a studenților la Teologie, cât și a altor persoane din familiile lor. De asemenea, au fost examinate dificultățile care apar uneori în familiile preoților. Subiectul a fost rediscutat și în cadrul sesiunii din 27 martie.

În cadrul sesiunilor, s-a constatat că numărul situațiilor problematice din familiile clericilor este incomensurabil mai mic decât cel din ​​societatea seculară. Cu toate acestea, în condițiile crizei familiale din lumea contemporană, familiile clerului trebuie să fie mai mult ca niciodată exemple pentru laici. În această privință, trebuie acordată o atenție deosebită pregătirii viitorilor clerici pentru viața de familie și formării clerului. Importanța îngrijirii părintești din partea Episcopilor, în ceea ce privește situația duhovnicească a preoților nou hirotoniți, precum și succesul vieții lor familiale și de zi cu zi, au fost de asemenea subliniate. Pe această temă, Sfântul Sinod a decis:
1. Ierarhii eparhiali să acorde importanță susținerii părintești și sprijinului duhovnicesc față de membrii clerului, mai ales în primii ani după hirotonire.
2. Cu privire la hirotonirea în preoție a persoanelor căsătorite:
a. se recomandă Ierarhilor o prudență deosebită în hirotonirea candidaților cu o experiență de mai puțin de un an în viața de familie, precum și a celor ale căror soții au doar puțină experiență în viața bisericească;
b. considerăm util, în eparhii, în cazul în care o astfel de practică nu a fost încă introdusă – ca Ierarhul sau un preot experimentat, reprezentant al acestuia, să poarte o conversație pastorală pregătitoare cu soția candidatului la preoție, înainte de hirotonire.
3. În ceea ce privește pregătirea pentru viața de familie a elevilor din școlile eclesiastice:
a. să se aibă în vedere introducerea, în planul de studiu al Seminariilor, a unui curs opțional dedicat sensului vieții de familie, inclusiv aspectelor sale practice.
b. să se aibă în vedere, ca parte obligatorie a procesului educațional în instituțiile de învățământ ecleziastice, întâlnirile regulate ale seminariștilor, cu preoți cu experiență care fac parte din răndul clerului căsătorit.
c. se atrage atenția conducerii instituțiilor în cauză asupra posibilității ca seminariștii căsătoriți să aibă posibilitatea de a viețui împreună cu familiile lor.

În ceea ce privește hirotonirea în preoție a persoanelor singure, li se amintește Ierarhilor necesitatea examinării speciale a nominalizărilor pentru hirotonirea acestor persoane: conform deciziei Adunării Episcopale din 2011, hirotonirea acestor persoane este permisă numai după ce au împlinit vârsta de 30 de ani.