publicat în: Arhivă

Abuzuri asupra Bisericii Ucrainene de sub Patriarhia Rusă: Rezumat al Raportului Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite privind Drepturile Omului (OHCHR) a studiat incidentele care ar putea fi percepute ca acte de intimidare împotriva membrilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Moscovei. Raportul cuprinzător poate fi accesat la (adresa).

În perioada analizată, Serviciul de Securitate Ucrainean (SBU) din mai multe regiuni ale Ucrainei a deschis patru anchete penale pentru incitare la vrăjmășie și ură religioasă; unul dintre aceste cazuri fiind marcat de acuzația suplimentară de înaltă trădare. Securitatea Ucraineană a efectuat percheziții la sediul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Moscovei și la reședințe ale clerului, supunându-i pe unii dintre aceștia la interogatoriu.

Pe 20 decembrie 2018, Parlamentul Ucrainean a lansat un proces de schimbare obligatorie a numelui organizațiilor religioase afiliate centrelor religioase din Federația Rusă. OHCHR este preocupat de faptul că acest proces vizează în primul rând comunitățile Bisericii Ortodoxe Ucrainene și poate fi discriminatoriu.

OHCHR este, de asemenea, preocupat că Parlamentul a justificat restricționarea accesului în aceste organizații, de către Forțele Armate Ucrainene locale, pe baza unor considerente de securitate națională, care contrazic articolul 18 alineatul (3) din Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice.

După înființarea noii Biserici, o serie de comunități religioase au decis să se alăture acesteia. OHCHR a primit rapoarte că, în câteva cazuri, transferurile nu au fost voluntare și au fost întreprinse de autorități statale sau locale, sau chiar de reprezentanți ai grupurilor de extremă dreapta, care nu erau membri ai acestor comunități religioase.

În plus, conform unui rezumat al revistei franțuzești Orthodoxie, pe 17 ianuarie 2019, Parlamentul Ucrainei a adoptat amendamente de stabilire a unei proceduri pentru schimbarea voluntară a numelui de către comunitățile religioase.