publicat în: Arhivă

Cuvântul Patriarhului Antiohiei către Patriarhul Rusiei, la 10 ani de la întronizare: Este timpul să ridicăm vocea și să strigăm…

“Frate drag,

Istoria Bisericii din timpul ateismului dovedește că diavolul folosește toate mijloacele posibile pentru a combate Biserica, și chiar prin fiii Bisericii și păstorii săi, pentru a o slăbi din interior, provocând conflicte și schisme. Dar, aceeași istorie ne învață că indiferent de persecuții, Biserica poate fi afectată cu greu atunci când ea este credincioasă Domnului, Tradiției sale și adevărului spiritual. Aceasta a fost ceea ce a experimentat Sanctitatea Voastră, precum și marele popor rus.

Acesta este motivul pentru care, în mijlocul furtunii în care trăim acum, Creștinismul și Ortodoxia, în special, se confruntă cu un atac tot mai violent al societății de consum și al noilor idoli care se pretind a fi în măsură, în numele unei libertăți neresponsabile, să aducă fericirea și confortul omului de astăzi. În plus, liderii mondiali au folosit în mod repetat Biserica pentru a servi politicile și interesele lor, încercând să ascundă mărturisirea ei în lume și fragmentând-o în entități naționale. În fața acestor amestecuri, este necesar mai mult ca niciodată să transformăm cooperarea noastră frățească și să consolidăm legăturile dintre Bisericile Ortodoxe surori și popoarele lor.

Toate Bisericile Ortodoxe, care au suferit persecuții în timpul secolului trecut, au mers împreună pe calea unei mărturisiri comune pentru Hristos și frumusețea Ortodoxiei, ca răspuns la chemarea Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Atenagora, care a organizat Conferința din Rodos în 1961. De atunci, relațiile noastre au urmat regula pe care Sanctitatea Sa și mulți dintre asistenții săi au numit-o ‘unanimitate sfântă’, realizând că această unanimitate într-una singură Biserica noastră, în ciuda eforturilor pe care le implică ajungerea la un acord, evită orice fel de individualism și de dominație a celor mari asupra celor mici, sau a celor mai puternici asupra celor mai slabi. Și a împiedicat Biserica noastră Ortodoxă să retrăiască fragmentarea pe care a cunoscut-o în ultimele decenii ale secolului trecut din cauza presiunii politice sau a deciziilor unilaterale sau fracționare adoptate de una sau de o altă Biserică, sau de un anumit grup, indiferent consecințele lor asupra Bisericii Ortodoxe ca întreg.

Acesta este motivul pentru care, astăzi, reiterez poziția deținută de ani de zile de către Sfântul Sinod Antiohian, care cheamă la abordarea tuturor problemelor pe baza principiului sfânt al unanimității, pentru a depăși contingențele politice, etnice sau populiste și pentru a împiedica orice ingerință a unei eventuale puteri în Biserica Ortodoxă, a intereselor sau banilor, ca să functioneze mărturia noastră comună despre Hristos Înviat din morți și Singurul învingător al tuturor slăbiciunii și morții în lumea de astăzi.

În această bucurie care ne aduce împreună, nu vreau să exprim profunda durere și tristețe care ne umple inimile din cauza situației actuale a Bisericii Ortodoxe, din cauza individualismului și a lipsei de dialog și de sinodalitate și a ceea ce se întâmplă în Ucraina. Dar mă simt obligat să spun că este timpul să ridicăm vocea și să strigăm. Toată tăcerea în fața abuzurilor este urâtă, dacă nu se transformă în rugăciune și invocare. Vă invit pe toți frații și Preafericirile Voastre, șefii Bisericilor Ortodoxe autocefale, și mă rog să veniți împreună pentru a discuta și anunța lumii angajamentul nostru față de unitatea Bisericii noastre Ortodoxe Sfinte și convingerea noastră că lumina care sălășluiește în ea vine de la Hristos și rămâne slăvită și strălucitoare.

În numele tuturor fiilor Bisericii noastre antiohiene, în special din Siria, Liban, Irak, Golful Arab și toate țările diasporei antiohiene, care se confruntă cu ororile războiului, răpiri, insecuritate economică, deplasări forțate și criza refugiaților, și cu răpirea de mai mult de cinci ani a Episcopilor din Alep, Youhanna (Ibrahim) și Boulos (Yazigi), înălțăm rugăciunea noastră ca Dumnezeu, Domnul nostru, să dăruiască Bisericii și credincioșilor Voștri înțelepciune, putere și răbdare în aceste zile dificile.

Mulțumim Bisericii Voastre Sfinte și Excelenței Sale Președintelui Putin și Guvernului Rus, pentru tot ceea ce au oferit și continuă să ofere Bisericii Antiohiei și fiilor ei. În numele meu și în numele tuturor fraților mei din diferite Biserici Ortodoxe, prezint aici urările mele ca Domnul și Dumnezeu să Vă țină în dragostea și protecția Sa mulți ani înainte și, prin mijlocirile Maicii Sale și ale Sfinților Săi din cele două Biserici ale noastre, Antiohiană și Rusă, să vă ofere sănătate, astfel încât să continuați să ‘împărtășiți cu dreptate cuvântul adevărului Său’.

ARTICOL apărut în Revista MONITOR Lăcașuri Ortodoxe® – februarie 2019

Traducere: Lăcașuri Ortodoxe®, după un fragment al declarației integrale