publicat în: Arhivă

Patriarhul Serbiei, către Patriarhul Rusiei: Sunteți un exemplu viu și ne străduim să călcăm pe urmele Voastre!

Pe 29 ianuarie 2019, la reședința patriarhală și sinodală din Mănăstirea Sfântul Daniel, Patriarhul Chiril al Moscovei și al Întregii Rusii s-a întâlnit cu Primatul Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Sanctitatea Sa Patriarhul Irinej al Serbiei a fost însoțit de Episcopul Irinej de Bačka; Episcopul Antonije de Moravica; Episcopul Stefan de Remesiana, Vicar al Arhiepiscopiei Belgradului; Episcopul Isihie de Mohacs; Arhiepiscopul Vladan Simič, secretar al Eparhiei de Bačka; și arhidiaconul Dejan Nakič, secretar privat al Patriarhului Serbiei.

Patruarhul Chiril (stanga) și Patriarhul Irinej (dreapta)

Patriarhul Chiril l-a salutat cu căldură pe Patriarhul Irinej, care a sosit la Moscova pentru a participa la celebrarea celei de-a 10-a aniversări a întronizării Patriarhului Kirill al Moscovei și al întregii Rusii. După cum a remarcat Sanctitatea Sa, în acest an Biserica Ortodoxă Sârbă sărbătorește aniversarea a 800 de ani de la autocefalia sa, iar anul 2020 va marca centenarul restaurării Patriarhiei.

Patriarhul Chiril a subliniat rolul important al reprezentanților – cei ai Bisericii Ortodoxe Sârbe la Moscova și cei ai Bisericii Ortodoxe Ruse la Belgrad – ca legături esențiale între cele două Biserici.

Vorbind despre situația poporului sârb ortodox din Kosovo și Metohija, Patriarhul Chiril și-a exprimat îngrijorarea față de agresiunea din ce în ce mai puternică a forțelor extremiste împotriva populației sârbe.

“Întotdeauna ne rugăm pentru frații și surorile noastre din Kosovo și Metohia”, a spus Sanctitatea Sa. “Știm că Kosovo și Metohija joacă un rol istoric și spiritual unic în viața poporului sârb și ne dăm seama cât de greu este pentru toți cei care cunosc istoria Serbiei și a Bisericii Sârbe să vadă toate lucrurile rele care se întâmplă în aceste țări. Cu toate acestea, Domnul conduce Bisericile noastre prin încercări și, poate, de aceea Sanctitatea Voastră, ca nimeni altcineva, înțelegeți durerea noastră provocată de evoluțiile din Ucraina”.

Potrivit Primatului Bisericii Ruse, toate aceste evoluții sunt zale ale unui singur lanț, căci acestea sunt “încercări de a slăbi Ortodoxia Universală prin intermediul tendințelor schismatice”.

“Desigur, această situație afectează, înainte de toate, Biserica Rusă, care suferă astăzi în mare măsură din cauza schismei din Ucraina. Și, fără îndoială, este esențial ca evoluțiile din Kosovo și Metohija să nu ducă niciodată la o întrerupere a legăturii spirituale dintre Serbia, Biserica Sârbă și aceste ținuturi, care au fost dintotdeauna parte integrantă a acesteia”, a continuat Sanctitatea Sa.

“Deși diferă în anumite lucruri, cum ar fi geografia, locația și istoria, Bisericile noastre au foarte multe în comun – în primul rând, găzduiesc martiri. Martirii noștri au fost mereu credincioși Ortodoxiei, și-au dat viața pentru Biserică și ne-au învățat să fim credincioși unității bisericești, să păstrăm puritatea Ortodoxiei și să depunem toate eforturile pentru a preveni în față valurilor adverse distrugerea unității ortodoxe a Bisericii de astăzi”, a declarat Patriarhul Chiril concluzionând.

Sanctitatea Sa Patriarhul Irinej (Irineu) i-a mulțumit primatului Bisericii Ortodoxe Ruse pentru invitația de a participa la sărbătorile din Moscova, spunând, în mod special: “În numele Bisericii noastre și al poporului nostru exprimăm urările cele mai călduroase ca ocupant al Tronului Patriarhilor Moscovei pentru mult mai mulți ani. Conduceți poporul rus pe calea spre Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu și spre binele Ortodoxiei Universale. Sunteți liderul unei puternice Biserici și al poporului ortodox care a biruit multe ispite în istorie. Sunteți un exemplu viu și ne străduim să călcăm pe urmele Voastre”.

Primatul Bisericii Sârbe și-a exprimat, de asemenea, recunoștința profundă pentru asistența acordată de Biserica Ortodoxă Rusă întotdeauna Bisericii Sârbe și poporului sârb.

“Vă mulțumesc, Sanctitatea Voastră, pentru că vă informați vizavi despre evoluțiile din Kosovo și Metohija. Ceea ce se întâmplă în prezent în Kosovo și Metohija ne provoacă mari dureri”, a spus Patriarhul Irinej. “Kosovo, pentru noi, este un pământ sacru înscris cu sângele nostru, pentru că am apărat mormintele noastre în timpul Imperiului Otoman și în alte circumstanțe. Toată importanța extraordinară pentru istoria și cultura noastră este înrădăcinată în Kosovo și Metohija. Acesta este tărâmul istoriei noastre glorioase. Mulți sfinți strălucesc acolo. Facem tot ce ne stă în putință pentru a ne apăra în fața acestor atacuri și ne punem speranțele noastre mari în Rusia fraternă și în Sanctitatea Voastră. Sperăm că, prin contribuția dumneavoastră, vom putea apăra Kosovo și Metohija”.

Patriarhul Irinej a exprimat, de asemenea, poziția Bisericii Ortodoxe Sârbe referitoare la criza ecleziastică din Ucraina, spunând: “Este o mare ispită pentru Ortodoxie ceea ce se întâmplă în interiorul casei noastre. Din păcate, nu este o chestiune canonică sau ecleziastică, ci una pur politică, dar Ortodoxia Universală trebuie să o abordeze cu toată seriozitatea. Vizita noastră la Moscova oferă o bună oportunitate de a face schimb de opinii, de a discuta despre ce trebuie să facem în continuare. Nu îndrăznim să nu luăm în seamă o astfel de problemă. Și ne vom ruga Domnului Dumnezeu, cerându-I să îndepărteze această ispită de Biserica Sa”.