publicat în: Arhivă

Scrisoare Pastorală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din America privind situația Bisericii din Ucraina

Luni, 28 ianuarie 2018
01/013

Clerului, călugărilor și credincioșilor Bisericii Ortodoxe din America (OCA),

Sfântul Sinod al Episcopilor a considerat benefică emiterea acestei scrisori pastorale către credincioșii proprii, pentru a oferi îndrumări cu privire la evenimentele care au loc în prezent în Ortodoxia mondială, evenimente care ridică întrebări, nasc confuzie și chiar scandal în comunitățile noastre din America de Nord. Cauza imediată a acestor probleme, a confuziei și a scandalurilor constă în evoluțiile recente din Ucraina. Mai pe larg, confuzia și neînțelegerile își au, de asemenea, rădăcina lor în dezacordurile privind ecleziologia, competențente teritoriale și principiile canonice, dezacordurile care continuă să se manifeste nu numai în legătură cu Ucraina, dar, de asemenea, și cu alte zone geografice.

Prin această scrisoare pastorală, nu pretindem că rezolvăm cauzele directe sau mai mari ale acestor crize. O astfel de rezoluție trebuie, într-adevăr, să apară din procesele sinodale prezente în Tradiția Bisericii, procese pe care, având în vedere situația din Ucraina, alte câteva Biserici Ortodoxe le-au susținut iar Sfântul nostru Sinod le-a aprobat în totalitate. Scopul acestei scrisori este acela de a oferi clerului și credincioșilor noștri direcții și perspective în abordarea impactului acestor probleme globale asupra comunităților locale din America de Nord. Desigur, vom fi recunoscători și onorați dacă orientările noastre vor contribui la dezbaterea globală privind aceste probleme.

O asemenea contribuție nu poate decurge decât din propria noastră experiență ca Biserică Ortodoxă din America. Reamintim credincioșilor noștri că rezolvarea anomaliilor canonice pe teritoriul nostru a fost și rămâne o sarcină dificilă și continuă, această sarcină nefiind un scop în sine. Eliminarea acestor anomalii va servi la a ne menține unitatea și comuniunea deplină cu creștinii ortodocși din întreaga lume. Deși Tomosul de Autocefalie a fost acordat Bisericii noastre ca mijloc de eliminare a diviziunilor ecleziastice scandaloase, el a fost, de asemenea, un mijloc de dezvoltare a vieții pașnice și creative ecleziale cu celelalte Biserici Ortodoxe din America de Nord. Acordarea autocefaliei nu a fost o declarație de independență, o expresie naționalistă sau un pretext pentru a încuraja izolaționismul, ci mai degrabă un apel pentru îndeplinirea lucrării apostolice, misionare și pastorale evanghelice.

Luând în considerare provocările dificile cu care se confruntă Biserica universală, să fim încurajați de binecuvântările lui Dumnezeu în eforturile noastre modeste de a stabili unitatea în America de Nord. Rețineți că Tradiția canonică a Sfintei Ortodoxii nu este o armă care să fie folosită pentru a cuceri, ci pentru a aplica remedii în vindecarea sufletelor. Să ne amintim că rezolvarea problemei jurisdicției ecleziastice, atât în ​​America de Nord cât și în întreaga lume, nu ar trebui să fie amestecată între litigiile juridice, nici supusă interferenței guvernamentale, ci să se facă în duhul smereniei și al iubirii oferite de Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă prezentele complicații par a fi de nerezolvat, să ne amintim că “Cele ce sunt cu neputinţă la oameni, sunt cu putinţă la Dumnezeu” (Luca 18, 27).

Preafericitul Părinte Mitropolit Tihon, Întâistătătorul Bisericii noastre, a ridicat deja problema situației ecleziastice din Ucraina, în scrisoarea sa din 26 septembrie 2018. De atunci, noi evoluții au avut loc, inclusiv ruptura completă a comuniunii Patriarhiei Moscovei cu Patriarhul Ecumenic, stabilirea de către Patriarhia Ecumenică a unui organism eclesial format din două grupuri schismatice, convocarea unui „Consiliu de Unificare“, care a recunoscut aceste grupuri ca pe un corp nou și unic și a ales, de asemenea, un Mitropolit la Kiev, pentru a fi în fruntea sa, și, mai recent, proclamarea unei forme de autocefalie pentru acest nou organ, de către Patriarhia Constantinopolului.

Noi, membrii Sfântului Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe din America, ne exprimăm durerea noastră profundă și suferința în fața acestor evoluții, în special a ruperii comuniunii dintre Biserica de la Moscova și Biserica din Constantinopol. Ne exprimăm speranța și ne rugăm cu fervoare ca o soluție să fie găsită pentru restabilirea comuniunii, conform Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și sfintelor canoane ale Bisericii, stabilite de Sfinții Părinți ca mijloace de protejare și promovare a unității Bisericii de-a lungul secolelor.

Având în vedere aceste evoluții recente, reafirmăm prin prezenta scrisoare pastorală substanța și conținutul scrisorii Preafericitului Părinte Mitropolit Tihon și exprimăm ferm dorința și intenția noastră de a menține comuniunea deplină cu toate Bisericile Ortodoxe autocefale universal recunoscute. Noi îndemnăm clerul și credincioșii noștri să se roage cu putere pentru restaurarea unității și comuniunii între creștinii ortodocși din Ucraina, astfel încât toate schismele să fie rezolvate conform cu Tradiția și disciplina canonică a Bisericii. De asemenea, amintim clerului și credincioșilor noștri că aceștia sunt frații noștri ucraineni, frații și surorile noastre în Hristos, care suferă consecințele ecleziale ale conflictelor, și pentru aceasta în mod special le închinam rugăciunile noastre.

În plus, îi îndemnăm pe clericii și pe credincioșii noștri să se roage fervent, astfel încât unitatea și comuniunea să fie păstrate în plinătatea Bisericii Ortodoxe din întreaga lume. Amintindu-vă cuvintele Sfântului Ciprian al Cartaginei: “Noi, în mod special, episcopii, noi, care avem primul loc în Biserică, trebuie să păstrăm ferm această unitate și să cerem să fie respectată. Trebuie să arătăm că chemarea episcopatului este ‘una’ și nu poate fi ruptă”, nutrim puternic speranța că un proces sinodal va fi inițiat de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în unire cu frații săi, primații Bisericii. Astfel, o discuție a primatului și a sinodalității poate fi întreprinsă în afara contextului acestui conflict ecleziastic specific. În ceea ce privește Biserica din Ucraina, Sfântul Sinod al Episcopilor a decis, în prezent:
– continuă să-l recunoască și să-l sprijine pe Mitropolitul Onufrie, ca lider canonic și primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene;

– refuză, așa cum fac multe dintre Bisericile noastre surori, recunoașterea Bisericii Ortodoxe Autocefale din Ucraina [noua entitate creată de Patriarhia de Constantinopol];

– nu modifică în niciun fel dipticele, deoarece Biserica Ortodoxă din America nu a fost în mod oficial chemată să facă astfel de modificări;

– menține comuniunea între clerul și credincioșii din toate jurisdicțiile ortodoxe canonice prezente în America de Nord și lasă în grija episcopului eparhial local chestiunile specifice cu privire la conslujirea clerului;

– cere clerului și credincioșilor noștri să păstreze o atitudine de moderare și rezervată în orice dezbatere publică pe această temă.

Ca un îndemn final, acceptăm cu credință următoarele cuvinte patristice: “Nu lăsați schismele să apară între Biserici”. Dar mai mult decât atât, noi acceptăm și aprobăm acest avertisment, căci noi îi urmăm pe Părinții Bisericii care ne-au chemat la unitate cu cei care îmbrățișează aceleași doctrine cu noi. Noi apărăm cu străduință această unitate cu toți cei care mărturisesc Credința Ortodoxă. Nimic nu ar putea fi mai plăcut Domnului, Care a dorit unitatea Ucenicilor Săi, decât să vadă poporul Său, divizat de o mare diversitate de locuri, istorii, culturi și limbi, în unitatea iubirii în Singurul Trup al lui Hristos.

În calitate de păstori responsabili de turma Bisericii Ortodoxe din America, nu putem sta nepăsători și să permitem credincioșilor ortodocși să fie împărțiți în fracțiuni. Să încercăm cu zel să considerăm toate lucrurile ca fiind secundare unității la care suntem chemați și, mai presus de toate, să ne grăbim și să ne străduim pentru unitatea Bisericii Ortodoxe Sfinte a lui Hristos, din America și din întreaga lume, cpentru a nu fi împărțită, și a nu slăbi în sarcina sa de a proclama Evanghelia până la marginile pământului. Să repetăm rugăciunea Domnului, din Ioan 17: 19-21: “Dar nu numai pentru aceștia Mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, Ca toți să fie una, dupa cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una, ca lumea să creada că Tu M-ai trimis.”.

Astăzi, 28 ianuarie 2019, Sfântul Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe din America,

+ Tikhon, Arhiepiscop de Washington, Mitropolit al Americii și Canadei
+ Nathaniel, arhiepiscop de Detroit și al Episcopatului Român
+ Nikon, Arhiepiscop de Boston, Noua Anglie și Arhiepiscopia Albaniei
+ Veniamin, Arhiepiscop de San Francisco și Vest
+ Marcu, Arhiepiscop de Philadelphia și Estul Pennsylvaniei
+ Alejo, Arhiepiscop de Mexico City și Mexic
+ Melhisedec, Arhiepiscop de Pittsburgh și Vestul Pennsylvaniei
+ Irineu, arhiepiscop de Ottawa și Arhiepiscopia Canadei
+ Mihail, Arhiepiscop de New York și Eparhia de New York și New Jersey
+ Alexandru, Arhiepiscop de Dallas, de Sud și Eparhia Bulgariei
+ David, Episcop de Sitka și Alaska
+ Pavel, Episcop de Chicago și Midwest

ARTICOL apărut în Revista MONITOR Lăcașuri Ortodoxe® – ianuarie 2019

Traducere: Lăcașuri Ortodoxe®