publicat în: Arhivă

Un al doilea Tomos Patriarhal revocat de Patriarhul Bartolomeu. Actul de supunere canonică a parohiilor de tradiție rusă din Occident către Patriarhia Ecumenică (integral)

Număr de referință: 1042
Actul de supunere canonică a parohiilor ortodoxe de tradiție rusă din Europa de Vest către Mitropoliile teritoriale ale Patriarhiei Ecumenice

Bartolomeu, prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Romă și Patriarh Ecumenic,

Biserica lui Hristos, având în minte, ca mamă grijulie, pe cei apropiați și pe cei care sunt departe, consideră că este de datoria ei să se îngrijească, nelăsând pe nimeni fără atașament și fără întărire, îmbinând guvernarea și mântuirea în funcție de nevoile și circumstanțele pleromei care poartă numele lui Hristos, și să nu abandoneze preocuparea pentru o administrare și o lucrare pastorală utilă, slujire pastorală prin care calea către pășunile binefăcătoare poate fi garantată și reușită.

După cum știe bine Biserica noastră sfântă și mare a lui Hristos, în funcție de epocă, în funcție de nevoile poporului lui Dumnezeu, se adaptează la circumstanțele istorice, aplecându-se permanent asupra asigurării privilegiilor sale canonice.

Astfel, Biserica noastră sfântă și mare a lui Hristos a prevăzut înființarea Arhiepiscopiei, prin Tomosul din 1999. De-a lungul timpului, Biserica mamă însăși, veghind cu compasiune asupra problemelor speciale ale Exarhatului și luând în considerare sugestiile Preasfințiților ierarhi care au, în interiorul granițelor eparhiilor lor, parohii ale Exarhatului sus menționat, a constatat necesitatea ajustării într-o manieră canonică și mai exactă a problemelor acestui Exarhat, pentru a nu exista două autorități ecleziastice ale aceleiași jurisdicții pe un același teritoriu cu încălcarea sfintelor canoane.

Prin urmare, am stabilit într-o manieră sinodală și în Duhul Sfânt și am studiat într-un mod aprofundat opiniile care au fost exprimate, având în grijă, apostolic, stabilitatea și buna rânduială canonică, modul corect de a gestiona și de a stabili granițele ecleziastice, ajungând la următoarea decizie:

1. Revocăm, așa cum avem dreptul exclusiv, Tomosul Patriarhal și Sinodal de înființare a Exarhatului Patriarhal din Europa Occidentală, din 1999, care a fost editat din compasiune și iconomie;

2. Toate parohiile și alte instituții bisericești care au fost până de curând Exarhat să fie supuse eparhiilor canonice ecleziastice ale Tronului Ecumenic, conform granițelor geografice în care acestea sunt situate, adică în Sfânta Arhiepiscopie de Thyatira și Marea Britanie și Mitropoliile sfinte din Franța, Germania, Suedia și toata Scandinavia, Belgia și Italia și Malta;

3. Clerul, de acum, să comemoreze la Sfânta Liturghie și în dumnezeieștile slujbe numele responsabilului pastoral local, recunoscând-l ca lider și autoritate a lor;

4. Preasfințiile lor, frații noștri în Hristos și coslujitorii Episcopi Grigorie de Tiatira și Marea Britanie, Emmanuel al Franței, Augustin al Germaniei, Cleopa al Suediei și întregii Scandinavii, Atenagoras al Belgiei și Ghenadie al Italiei și Maltei, să se îngrijească imediat și fără întârziere de integrarea canonică și administrativă a parohiilor de tradiție rusă situate în interiorul granițelor lor, comunicându-le acest act patriarhal și sinodal și procedând la acte care se impun ecleziologic și administrativ.

În toate, dând binecuvântarea clerului sfânt, frățiilor monahale și oamenilor care-L iubesc pe Hristos, invocăm binecuvântarea bogată de la Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și ne rugăm pentru stabilitate, sporire și bună colaborare cu ierarhii teritoriilor respective, pentru slava Lui și mântuirea lumii.

Astfel, pentru comunicarea acestor decizii și asigurare, a fost elaborat acest act patriarhal și sinodal, care este consemnat si semnat, pentru confirmarea, pe de o parte, a rolului Bisericii noastre sfinte si mari a lui Hristos și, pe de altă parte, pentru a fi trimis identic și neschimbat în sfânta Arhiepiscopie de Tiatira și Marea Britanie și sfintele Mitropolii din Franța, Germania, Suedia și întreaga Scandinavia, Belgia și Italia și Malta, pentru arhivele lor.

În anul mântuirii 2018, ziua de 27 noiembrie,

+ Bartolomeu al Constantinopolului
+ Pantelimon de Bryoula
+ Ghenadie de Italia și Malta
+ Augustin de Germania
+ Gherman de Tranoupolis
+ Evanghelos de New Jersey
+ Chiril de Rhodos
+ Eugen de Rethymnon și Avlopotamos
+ Ambrozie de Coreea
+Constantin de Singapore
+Arsenie de Austria
+Hrisostom de Symi
+Natanail de Chigaco

(Spre copiere, în Patriarhat, pe 12 ianuarie 2019, Secretarului General al Sfântului Sinod, Arhim. Ioachim)

Traducere Lăcașuri Ortodoxe® 2019