publicat în: Arhivă

Inscripția din Nazaret: Împăratul și Mormântul gol

Când WILHELM FROEHNER a murit în 1925, la casa de pe Casimir-Périer, unde locuia de la domnia lui Napoleon al III-lea, el a lăsat în urmă printre posesiunile sale o inscripție curioasă care ar putea fi cel mai vechi artefact supraviețuitor al Creștinismului. Studentul Froehner era un cărturar și un colecționar de antichități. Colecția a mai mult de 3.400 de articole pe care le-a lăsat în urmă făcuse obiectul unui depozit, cu excepția plăcii de marmură… cunoscută sub numele de Inscripția din Nazaret.

Până când a murit, Froehner a deținut timp de aproape 50 de ani Inscripția de la Nazaret. Aparent, el nu a menționat-o altcuiva; el nu a arătat-o nimănui personal. El nu a încercat niciodată să o vândă și nici nu există semne că simțea obligația de a pine în lumină un document istoric cu o asemenea semnificație evidentă. Este de neconceput ca un om din antrenamentul și experiența lui Froehner să nu reușească să recunoască ce obiect interesant a avut mâinile sale. Tăcerea lui este aceea a unuia dragon care trebuie să păzească o comoară, legat de care lumea este oricum ignorantă. Spre sfârșitul vieții sale, Froehner s-a lăudat că cea mai mare parte a colecției sale era nevăzută, “virgină”. Cu propria lui viziune și un sens nonagenarian că întreaga cultură a Europei se supunea unei crize îngrozitoare, el a ascuns în secret “texte”, păstrându-le într-o lume nerecunoscătoare și nedemnă. Froehner, din nefericire, a luat în mormânt toate detaliile cele mai exigente despre modul în care a intrat în posesia pietrei, îndepărtându-ne de a fi capabili să-i înțelegem sensul. Textul grecesc al inscripției de la Nazaret este destul de ușor de interpretat. Dar originea pietrei și semnificația sa istorică sunt puzzle-uri care rămân încă nerezolvate.

Inscripția din Nazaret este un bloc de marmură, de aproximativ 60 cm înălțime, 30 cm lățime și 5 centimetri grosime. Prima dintre cele 22 de linii de text, sculptate cu litere grecești ușor neregulate, anunță un “edict al lui Caesar”. Textul în sine are semne de traducere din latina originală, limba imperiului Romei. În conținutul legii, împăratul a cerut ca mormintele și trupurile din morminte să rămână inviolabilef. Nimănui nu i se permitea să îndepărteze un corp îngropat. Împăratul a avertizat că oricine va scoate un cadavru din mormânt va fi acuzat de jaf, pentru a fi tratat ca o infracțiune capitală, egală cu sacrilegiul public. Judecată numai prin conținutul său, inscripția ar fi un document destul de interesant din istoria dominației romane. Dar în inventarul privat al lui Froehner, el menționa că inscripția a fost “trimisă din Nazaret în 1878”. Intriga este evidentă. Nazaret este renumit pentru un singur lucru. Inscripția are legătură cu controversa asupra Mormântului (Sfânt) gol? Ar putea să sugereze că un împărat roman a fost conștient, oricât de puțin, de afirmația tulburătoare despre Un Om răstignit Care Se ridicase din morți într-o provincie îndepărtată a imperiului său întins? Dacă este așa, inscripția ar putea să reprezinte cea mai veche urmă fizică a celei mai mari religii din lume…

(…)

Epigrafia este ramura studiilor clasice dedicate cercetării inscripțiilor antice. (…)Deoarece Cezarul al cărui edict este înregistrat pe piatră nu este numit, suntem împinși spre știința inexactă a paleografiei, studiul formei literelor, pentru a afla datarea inscripției. Literele alfabetului grecesc s-au transformat, încet și neuniform, de-a lungul secolelor. Forma și detaliile unei scrisori grecești pot dezvălui perioada și chiar ocazional regiunea mâinii care a trasat-o. Litera grecească theta (θ), spre exemplu, ar putea avea un punct sau o bară în mijlocul ei. Bara orizontală se poate opri la marginea cercului sau poate ieși în afară. Cercul ar putea fi mai mult sau mai puțin oval. Fiecare dintre aceste permutări, înmulțite cu cele 24 de caractere din alfabetul grecesc, pot da perspective ochiului antrenat al epigrafistului.

Paleografia Inscripției din Nazaret confirmă faptul că este un document din primele decenii ale Imperiului Roman. (…)Este evident că scripturile inscripției din Nazaret prezintă o asemănare izbitoare cu două inscripții din Ierusalimul din primul secol. Unul îl comemorează pe preotul unei sinagogi, care poartă numele grecesc Teodot. Celălalt este cunoscut sub numele de inscripția de avertizare a Templului, un document din Ierusalim(…). Este o avertizare strictă a neamurilor, să nu treacă granița sacră a Marelui Templu. Templul a fost recondiționat în mare măsură de Irod cel Mare, iar inscripția trebuie să fi apărut cândva între renovare, finalizată în 23 înainte de Hristos, și debutul războiului dintre romani și evrei din 66 după Hristos, care curând a dus la distrugerea Sfântului Oraș. Prin standardele paleografiei epigrafice, asemănările dintre aceste două documente și inscripția din Nazaret sunt clare. Și întrucât inscripțiile secolului I târziu reflectă triumful unui stil diferit de epigrafie grecească din Palestina, inscripția de la Nazaret trebuie să aparțină primei jumătăți a secolului I după Hristos, cu o decadă sau două ca margini de eroare.

În acești ani, Roma a fost condusă de prima dinastie a împăraților, linia care mergea de la Iulius Caesar la Nero, cunoscută sub numele de Iulio-Claudieni. Ridicarea Iulio-Claudienilor a mers împreună cu consolidarea Imperiului Roman în Levant. În acest colț al Mediteranei, Imperiul Roman a fost construit fragmentar. Marea Palestină era un mozaic de suzeranități mici, pe care romanii erau mulțumiți să le dobândească cu răbdare. Romanii au profitat de domnia lui Irod cel Mare și au fost încântați să-l lase la putere ca un client loial. Abia la 10 ani după moartea lui, împăratul Augustus a anexat Iudeea, centrul inimii iudaismului antic. Din anul 6 după Hristos, a fost guvernat direct de administratori romani, cum ar fi Pontius Pilat. Deci, dacă inscripția de la Nazaret ar fi venit din Iudeea, nu ar fi putut fi datată înainte de anul 6 după Hristos, deoarece împărații nu au emis edicte privind treburile interne ale regatelor independente. Dacă inscripția a apărut într-adevăr dinspre nord, din Nazaret în Galileea, trebuie să fie datată câteva decenii mai târziu. După ce au luat controlul direct asupra Iudeii, romanii au lăsat Galileea în mâinile fiilor lui Irod. Dealurile Galileii au fost prea îndepărtate și prea sărace, iar regiunea a fost într-un final încorporată în imperiu în timpul domniei lui Claudius, în anul 44 după Hristos. Dacă inscripția este din Nazaret, atunci ea poate aparține doar perioadei dintre această dată și marea tulburare care a urmat după două decenii.

Scopul edictului este sugerat de inovația făcută în dreptul roman. În mod tradițional, jefuirea mormintelor fusese pedepsită prin restituire sau amendă. Edictul a stabilit sancțiuni mult mai severe pentru tulburarea mormintelor și înlăturarea cadavrelor. Ceea ce se remarcă cel mai mult, este faptul că împăratul a echivalat încălcarea mormintelor cu crima publică de sacrilegiu împotriva zeilor, pedepsită ca infracțiune capitală. Un non-cetățean vinovat de o infracțiune capitală putea să se confrunte cu o formă groaznică de moarte, cunoscută sub numele de răstignire. Pentru un cetățean, aceasta însemna exil și pierderea statutului. Numai câțiva locuitori privilegiați din Orientul Apropiat se bucurau, însă, de cetățenia romană, astfel încât edictul proclama în mod efectiv pedeapsa cu moartea prin tortură pentru infractori.(…) Motivația edictului trebuie căutată în necesitatea unor sancțiuni mai puternice menite să suprime perturbarea morților.

Primul analist al inscripției din Nazaret, un cărturar numit Franz Cumont, a amintit două contexte posibile ale edictului, care au rămas de atunci și cele mai importante variante. Primul sugerează că, în spatele edictului, au stat schimbări generale în tranziția Romei de la republică la imperiu. Sfârșitul republicii a fost o aventură sângeroasă, un lanț de războaie civile, care înconjurau întreaga Mediterană. Victoriosul care stătea în spatele tuturor a fost Augustus. Pacea pe care a câștigat-o a condus la o epocă de restaurare. Augustus a pretins să reînnoiască disciplina și ordinea care făcuse Roma mare, în primul rând. Jumătate din ritualurile uitate au fost reînviate. Vechile moravuri reintraseră în vigoare. Au fost multe de făcut. (…)Provinciile din est au fost devastate în mod nediscriminatoriu. Mormintele și templele au fost prădate. Pacea Augustină a pus capăt acestei violențe, iar edictul păstrat în inscripția de la Nazaret era, probabil, o parte a unui efort general de a restabili ordinea – în gospodărie și în oraș, între cei vii și cei morți. De vreme ce aceste eforturi aparțin ultimelor decenii înainte de Hristos și se impun unei jurisdicții pe deplin romane, această teorie impune ca inscripția de la Nazaret să fi fost o piatră rătăcitoare, deplasată din Grecia sau, mai probabil, din Asia Mică, înainte de a lua calea Palestinei. Deși nu este imposibil, această teorie nu se potrivește cu paralelele stilistice din Ierusalim, prin mai multe, între care și prin accentul clar al edictului asupra inviolabilității cadavrelor și mormintelor.

Principala alternativă este că edictul este un răspuns la Evanghelia creștină și tulburările amare pe care le-a stârnit. Ucenicii lui Iisus pretinseseră că au găsit Mormântul Stăpânului lor gol. Capitolul al 28-lea din Evanghelia după Matei face să fie foarte clar că variante rivale despre mormântul gol se puseseră în circulație. Evreii care nu credeau că Iisus a fost Mesia răspândiseră vestea contrară că ucenicii ar fi furat trupul și, potrivit lui Matei, ei au sfătuit gărzile romane să mărturisească aceasta guvernatorului.

8. Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui.
9. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat.
10. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea.
11. Şi plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate.
12. Şi, adunându-se ei împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor,
13. Zicând: Spuneţi că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam;
14. Şi de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face.
15.Iar ei, luând arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit cuvântul acesta între Iudei, până în ziua de azi.

Aceste polemici au răsunat dincolo de Imperiul Roman. Evanghelia creștină a fost proclamată pentru prima oară în sinagogile diasporei iudaice, iar vestea tulburătoare a lui Hristos Cel Înviat devenea sursă de violență. Cel puțin o generație, principala modalitate prin care misiunea creștină a atras atenția autorităților romane, a fost aceea de a se ridica din comunitățile de evrei din orașele de pe întregul imperiu. În timpul domniei lui Claudius, această luptă a atins un nivel atât de înalt încât a dus la evacuarea evreilor din Roma. Poate că fiind conștient de conflictul îndelungat asupra pretențiilor Învierii, împăratul a emis un edict care stabilea pedepse dure pentru violarea mormintelor și a corpurilor care se odihneau. O copie a fost apoi promulgată în orașul natal al lui Iisus sau poate în apropierea orașului greco-roman Sepphoris. Edictul nu a fost un efort de a împiedica creșterea unei noi religii mondiale, pe cât era o reacție la tensiunile mari din numeroasele enclave evreiești.

Teoria are o eleganță incontestabilă. Poate explica proveniența, data și scopul inscripției. Dar am ajuns să realizăm (…) cât de rară ar fi cu adevărat o urmă fizică a Creștinismului din primul secol. Perplexitatea noastră în fața inscripției din Nazaret este intensă, tocmai pentru cât de neobișnuit ar fi să avem un document care să ne lase să atingem o parte din trecutul cel mai îndepărtat al Creștinismului.

(…)

Proclamația creștină are rădăcini în timp și spațiu. Crezul proclamă că Iisus Hristos a fost răstignit în timpul unui prefect roman numit Pontius Pilat. Evanghelia ridică pretenții la istoricitate, care par să invite la căutarea dovezilor materiale. Și, desigur, unele din figurile descrise în textele Noului Testament apar în înregistrările epigrafice. În mare parte, acestea afirmă existența unor persoane a căror prezență nu a fost niciodată îndoielnică. De exemplu, un osuar din Ierusalimul din primul secol poartă numele Caiafa pe el; și ar putea să aparțină marelui preot care a supravegheat încercarea inițială prin care a trecut Iisus. O inscripție dedicată orașului Cezarea de pe coasta iudee prezintă dovezi ale mandatului lui Pilat în provincie. O inscripție din Delphi, în Grecia, îl amintește pe guvernatorul de rang înalt Gallio, din anul 52 după Hristos. Galion este reprezentat de Cartea Faptelor în calitate de judecător, audiind acuzațiile furioase făcute împotriva Apostolului Pavel de către evrei. Data ne ajută să construim o cronologie a misiunii lui Pavel.

12. Dar pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat toţi într-un cuget împotriva lui Pavel şi l-au adus la tribunal,
13. Zicând că acesta caută să convingă pe oameni să se închine lui Dumnezeu, împotriva legii.
14. Şi când Pavel era gata să deschidă gura, Galion a zis către iudei: Dacă ar fi vreo nedreptate sau vreo faptă vicleană, o, iudeilor, v-aş asculta precum se cuvine;
15. Dar dacă sunt la voi nedumeriri despre învăţătură şi despre nume şi despre legea voastră, vedeţi-vă voi înşivă de ele. Judecător pentru acestea eu nu voiesc să fiu.
16. Şi i-a izgonit de la tribunal.
17. Şi punând mâna toţi pe Sostene, mai-marele sinagogii, îl băteau înaintea tribunalului. Dar Galion nu lua în seamă nimic din acestea;
18.Iar Pavel, după ce a stat încă multe zile în Corint, şi-a luat rămas bun de la fraţi şi a plecat cu corabia în Siria (Faptele Sfinţilor Apostoli, 18)

În caz contrar, ceea ce au toate aceste inscripții în comun ar fi că ele ar reflecta personaje minore, pe fundalul povestirii creștine timpurii, din motive care să nu aibă nimic de-a face cu Creștinismul însuși. Ele adaugă o plauzibilitate în contextul istoric al Noului Testament, dar niciuna din ele nu poate fi considerată în mod corespunzător o urmă a istoriei creștine timpurii.

Căutarea celei mai timpurii urme materiale a Creștinismului este reflectată în vânătoarea de manuscrise, care continuă astăzi neabătută. Cele mai vechi urme fizice ale unui text creștin sunt, probabil, resturile de papirus cunoscute criticilor textuali drept “P52”. Cumpărat pe piața antichităților în 1920, este găzduit astăzi într-o bibliotecă din Manchester, Anglia. Resturile păstrează câteva cuvinte prețioase din capitolul 18 din Evanghelia lui Ioan. Această Evanghelie a lui Ioan fusese probabil scrisă până la sfârșitul primului secol sau în deceniile din deschiderea celui de-al doilea.(…) Datarea acestui fragment, și a altora asemenea lui, depinde de știința imperfectă a paleografiei și rămâne în mod fierbinte contestată. (…)Aceste pasiuni s-au agitat în ultimii ani, vestea răsunând pe marginea unui nou fragment de papirus din Evanghelia lui Marcu, din primul secol, făcut public. Fragmentul în cauză a fost publicat și este, în mod previzibil, “doar” un text al celui de-al doilea secol sau începutul secolului al III-lea. Încă există incertitudini și intrigi cu privire la împrejurările din spatele știrii(…). Această circumstanță nu este deloc surprinzătoare și ar fi valabilă pentru orice autor din lumea antică. Numai în cazul textelor creștine, însă, acest fapt devine o sursă recurentă de dezamăgire.

Căutătorii au fost și ei, adesea, tentați să umple acest vid. Mulți dintre ei sunt destul de inteligenți. Așa-numitul “Osuar al lui Iacob”, anunțat în 2002, poartă o inscripție care susține că ar fi păstrat osemintele lui “Iacob, fiul lui Iosif, fratele lui Iisus”. Cutia este, fără îndoială, autentică, dar au fost exprimate îndoieli puternice asupra inscripției, care este, probabil, lucrarea unei mâini expert-formate pentru a imita aramaicul secolului I. Falsurile textuale sunt și mai frecvente. “Evanghelia soției lui Iisus”, un text care se pretinde că Îl reprezenta pe Iisus spunând cuvintele “soția mea”, a rămas pe capul unui profesor eminent de la Harvard în ultimii ani. Inevitabil, au existat întrebări dacă inscripția de la Nazaret ar putea fi un fals. Însă inscripția de la Nazaret este, în același timp, prea bună și nu suficient de bună pentru a fi un fals. Este practic imposibil ca vreo persoană din secolul al XIX-lea să fi avut capacitatea de a realiza o imitație pentru ceva atât de puțin înțeles la vremea respectivă, precum legea romană privind jefuirea mormântului. Și dacă cineva ar fi fost atât de priceput, ar fi trebuit să lase și un document prin care să ne convingă de legăturile lui cu povestirea creștină. Autenticitatea inscripției din Nazaret nu a fost niciodată pusă la îndoială, însă, de comunitatea științifică.

Verificarea rămășițelor fizice ale Creștinismului nu merge înainte de mijlocul secolului al doilea [vezi moaștele Sfintilor Mucneici Epictet și Astion descoperite în România, la Halmyris https://sfintiiepictetsiastion.ro/ , cinstiți în acest an la nivel european], cel puțin pentru cei care au nevoie de acea certitudine oferită de arheologia științifică. Din secolul al doilea, există o serie continuă de inscripții creștine în catacombe și un flux neîntrerupt de artă creștină și iconografie. Pietrele de mormânt creștine încep să apară în Asia Mică. Curând vor apărea vestigiile persecuției romane și apoi ale bisericilor creștine. Dar, să mergi mai departe înapoi, înseamnă să intri într-un domeniu dincolo de dovada fizică.
(…)
Această invizibilitate nu este deloc surprinzătoare. Mișcarea creștină a fost împrăștiată și neregulată, și chiar la sfârșitul primului secol Biserica a fost numărată în mii. Dacă inscripția din Nazaret provine din colțul îndepărtat al lumii care a dat naștere Creștinismului și dacă ea a fost inspirată de reacția împăratului la tulburarea Mormântului gol, atunci ea ar fi cel mai vechi artefact supraviețuitor, în orice sens, al Credinței Creștine.

După o prezentare de: Kyle Harper, senior vice-președinte la Universitatea din Oklahoma

( https://lareviewofbooks.org/article/the-emperor-and-the-empty-tomb-an-ancient-inscription-an-eccentric-scholar-and-the-human-need-to-touch-the-past/#!)

Traducere, pentru Lăcașuri Ortodoxe: KSLCătălin