publicat în: Arhivă

Bisericile Ortodoxe locale, chemate la UN NOU SINOD PAN-ORTODOX. Scrisoare pastorală a Mitropolitului SUA și Canadei, privind evoluțiile din Ucraina

Către clerul, călugării și credincioșii Bisericii Ortodoxe a Americii:

Hristos este printre noi!

Vă scriu despre evoluțiile recente ale situației Bisericii Ortodoxe din Ucraina, care a făcut obiectul multor acoperiri mediatice. Sfântul Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe din America a urmărit îndeaproape aceste evoluții, care au impact asupra comunității noastre. Multe dintre parohiile noastre au fost afectate de disensiunile ecleziale dureroase moștenite din istorie, care au existat în Ucraina timp de decenii. În ultimii ani, aceste fracturi eclesiale au fost înlocuite de conflicte politice violente majore și Biserica noastră a solicitat în mod constant să se înalțe rugăciuni pentru încetarea pașnică a acestor lacrimi și soluționarea acestor conflicte.

Sinodul nostru Sfânt a fost informat cu privire la inițiativele Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în vederea remedierii acestei situații dureroase și a luat act de diferitele răspunsuri preliminare oferite de alte Biserici Ortodoxe. În special, am primit cu tristețe, dar și cu înțelegere, decizia Patriarhiei Moscovei, de a opri comemorarea liturgică a Patriarhului Ecumenic și de a suspenda celebrarea și participarea Episcopilor Patriarhiei Moscovei în dialogul inter-ortodox.

Suntem conștienți de acuta durere și de trauma provocată de schisma eclezială în viața ortodoxă, slăbind mărturia ortodoxă și evanghelizarea în societate. Aceste dureri și traume au provocat răni în viața creștinilor ortodocși din Ucraina timp de câteva decenii. Schisma, diviziunea și antagonismul reciproc nu sunt doar dificultăți canonice – acestea sunt provocări pastorale și spirituale care caută puterea vindecătoare a lui Hristos și a credinței creștine. Suntem sensibili în fața apelului Sfântului Sinod al Bisericii Ruse către Bisericile autocefale locale, să „înțeleagă responsabilitatea comună pentru soarta lumii Ortodoxiei și să inițieze o discuție frățească privind situația Bisericii din Ucraina“.

Sfântul Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe din America este în favoarea unui dialog periodic la toate nivelurile și invită toate Bisericile Ortodoxe locale să rezolve criza actuală din Ucraina, prin convocarea unui Sinod Pan-ortodox, sau printr-un alt proces de reconciliere, în găsirea unei soluții care să fie cea mai dreaptă în această problemă. Suntem pregătiți să participăm la aceste discuții fraterne și vom examina evoluțiile actuale ale acestei situații, în timpul sesiunii noastre de toamnă.

Între timp, noi cerem clerului nostru, monahilor noștri și credincioșilor sprijinul și rugăciunile lor fierbinți pentru Preafericitul Mitropolit Onufrie și toți episcopii, clerul și Biserica Ortodoxă Ucraineană canonică. Fie ca Domnul să le dea putere și înțelepciune în efortul lor de a păzi “unitatea Duhului, întru legătura păcii“ (Efeseni 4: 3). Bazându-ne pe puterea vindecătoare a lui Hristos. îndemnăm Biserica Ortodoxă din America să fie fermă în credință, speranță și iubire, menținând colaborarea și comuniunea euharistică cu Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei, demonstrând astfel un semn de unitate în fața amenințărilor actuale împotriva unității.

Fie ca Domnul nostru Iisus Hristos, Întâiul Păstor, prin puterea Duhului Sfânt, Mângâietorul și Duhul Adevărului, să dăruiască tuturor protagoniștilor înțelepciune, pace și umilință pentru soluționarea problemelor existente în Ucraina, astfel încât toată lumea să demonstreze solidaritate, să se concentreze pe misiunea reală și unică a Bisericii: vestirea în lume a Evangheliei lui Iisus Hristos.

Cu sinceritate în Hristos,

+ Tikhon

Arhiepiscop de Washington, Mitropolit al Statelor Unite și Canadei