publicat în: Arhivă

REFERENDUM pentru familie: PS AMBROZIE al Giurgiului – încurajare oficială de participare

EPISCOPUL GIURGIULUI ÎNCURAJEAZĂ ROMÂNII DE PRETUTINDENI SĂ PARTICIPE LA REFERENDUMUL PENTRU FAMILIE – VOTUL IDENTITĂȚII NOASTRE ROMÂNEȘTI ȘI CREȘTINE

Iubiți frați preoți,

Iubiți fraţi şi surori întru Hristos-Domnul,

După cum se știe de-acum, în zilele de 6 și 7 octombrie 2018 noi, românii, suntem chemați la urne, ca să ne exprimăm votul în vederea precizării art. 48, alin. 1 din Constituția României, cu privire la căsătorie, în urma inițiativei Coaliției pentru Familie care a strâns peste 3 milioane de semnături. Potrivit acestei inițiative, care are tot sprijinul Bisericii noastre strămoșești, „căsătoria trebuie definită drept uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie”, așa cum și este de fapt.

Dar pentru ce este nevoie să facem această precizare constituțională, ce ar fi părut de prisos în urmă cu doar câteva decenii? Transformările de rău augur, ce se produc în viața lumii contemporane care promovează păcatul și atentează la identitatea noastră românească și creștină, ne îndeamnă să recurgem la acest gest profilactic. După cum se poate vedea și din presă, se fac presiuni uriașe ca, după modelul nefericit al unor state decreștinate, să fie promovată și acceptată și la noi așa-zisa căsătorie homosexuală, în care partenerii să beneficieze de aceleași drepturi ca și cei din căsătoria firească și tradițională, dintre un bărbat și o femeie. Ba chiar se insistă ca aceste cupluri să poată înfia copii! Însă, potrivit învățăturii Bisericii, toate aceasta reprezintă un păcat strigător la cer și, după cum relatează istoria biblică, pentru un astfel de păcat Dumnezeu a pierdut cu foc cetățile Sodoma și Gomora. De aceea, se cuvine ca noi să neținem departe de asemenea păcate și să nu întinăm viața noastră și a copiilor noștri prin lucruri care atrag urgia lui Dumnezeu. Dar și din punct de vedere al vieții sociale acest păcat antrenează cu sine o degenerare fără precedent a relațiilor interumane și a ordinii sociale, așa cum se vede limpede că se întâmplă, în cadrul statelor în care deja s-au adoptat aceste lucruri împotriva firii. Aceste țări, în care s-a legiferat căsătoria homosexuală, se scaldă într-o confuzie a existenței cotidiene vrednică de plâns: tata și mama nu mai sunt tata și mama, ci părinte1 și părinte 2, copilul nu mai are gen, prin naștere, ci este îndemnat să și-l aleagă singur, mai târziu, după ce, desigur, va fi supus îndoctrinării ideologiei de gen; iar asta se va întâmpla chiar în spațiile unde ar fi trebuit să fie educat în valorile înalte ale culturii omenirii! Și din această cauză, de pildă, în instituțiile de învățământ din aceste state toaletele fetelor sunt pur și simplu invadate de acei băieți care se consideră fete și viceversa!

Dar dincolo de aceste lucruri de-a dreptul ridicole și nedemne statutului de om rațional, există și o latură gravă, chiar demonică a lucrurilor. Oricine dorește se poate informa și poate vedea decadența morală a țărilor în care aceste lucruri au fost aprobate, nu oricum, ci expusă public. Piața mare devine din spațiu al comuniunii, loc de desfrânare. În plus, există numeroase mărturii, ajunse inclusiv în presă, despre copiii crescuți în cupluri homosexuale, cu traume ireversibile.

Drept-slăvitori creștini,

Să nu ne amăgim, lumea decreștinată nu are ce cultură să ne ofere, decât poate pe cea a păcatului și a morții. Dimpotrivă, fără să ne trufim, susținem că noi suntem cei ce putem să oferim lumii valorile moralei creștine, valori ale vieții și ale frumuseții, iar una dintre aceste valori sublime este familia creștină, care are la bază căsătoria dintre un bărbat și o femeie, pe care prin acest referendum o vom readuce în memoria din ce în ce mai obosită a omenirii actuale.

Iar în cazul în care nu vom merge să votăm definirea limpede a căsătoriei firești, să nu ne așteptăm deloc la vreun bine. Consecințele vor fi, cu siguranță dramatice, în viața societății și a fiecăruia dintre noi. Pagubele materiale și mai ales umane vor fi incalculabile. Pentru că știm din bătrâni că răutățile și păcatele noastre duc inevitabil la degenerare și la pedepse divine, pe care noi înșine le provocăm prin vicleniile și prin indiferența noastră în fața păcatelor, care sunt urâte înaintea Ziditorului nostru.

Așadar, Iubiţi credincioşi,

Vă îndemnăm cu toată dragostea să susțineți cu entuziasm demersul în favoarea căsătoriei, în acea formă pe care Dumnezeu a binevoit să o lase pe pământ, şi să daţi curs solicitării noastre de a participa la referendum!

Îmi închei aici scurtul cuvânt îndemnându-vă să rămâneți fermi în fața provocărilor de tot felul, care vor să vă deturneze de la o judecată sănătoasă, și să vă afirmați cu mândrie credința strămoşească, votând „DA”,pentru apărarea familiei şi pentru viitorul sănătos al copiilor noștri!

Al vostru către Domnul rugător,

† Ambrozie, Episcop al Giurgiului