publicat în: Arhivă

REFERENDUM pentru familie: PS SEBASTIAN al Slatinei și Romanaților – îndemn oficial

Biblia ne arată că Dumnezeu a creat pe om – bărbat și femeie. Pe Adam și pe Eva. Nu doi Adami. Sau două Eve. Nici un Adam și mai multe Eve, ori o Evă și mai mulți Adami. Pe cei doi, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a poruncit: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți…” (Fc. 1, 28).

Vreți, deci, să ne arătăm și noi împlinitori ai acestei prime porunci a Domnului, dată întâilor oameni?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

Tot Biblia ne previne că Dumnezeu a pedepsit cu foc cetățile Sodoma și Gomora pentru păcate săvârșite împotriva firii (Fc. cap. 19).

Vreți, deci, să evităm, pe viitor, mânia Domnului și să nu-L mai provocăm la astfel de pedepse?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

Însăși firea bărbatului și a femeii ne arată care este căsătoria naturală − singura care poate perpetua neamul omenesc.

Sunteți, așadar, PENTRU singurul gen de căsătorie care poate garanta viitorul speciei umane?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

Tradiția noastră creștină ne-a obișnuit copiii să crească în familii normale, învățându-ne că anormalitatea are nevoie mai degrabă de terapie, decât de legi speciale.

Vreți ca nepoții dumneavoastră să crească în familii normale, formate din mamă și tată?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

Istoria ne-a arătat că civilizații ilustre au dispărut de pe fața pământului, atunci când au abandonat valori ca: cinste, onoare, muncă, moralitate…

Vreți, dar, ca civilizația noastră să dăinuiască, prosperând prin valori consacrate deja, de-a lungul atâtor milenii?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

Societatea românească se confruntă în prezent cu cea mai gravă criză demografică din istoria ei.

Vreți să puneți umărul, cu toții, la remedierea acestei crize, care riscă să se acutizeze și mai mult prin formule de conviețuire care nu au nimic comun cu nașterea de prunci?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6 și 7 octombrie!

Domnul Iisus Hristos a participat personal la nunta din Cana Galileii, binecuvântând însoțirea mirelui și a miresei de acolo și săvârșind întâia Sa minune.

Doriți, dar, să avem certitudinea prezenței și binecuvântării lui Dumnezeu la fiecare căsătorie oficiată în numele Său?…

Atunci, votați DA la referendumul din 6-7 octombrie!

VOTAȚI

DA

LA REFERENDUMUL DIN 6 ȘI 7 OCTOMBRIE

PENTRU CĂSĂTORIA DINTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE