Mitropolitul Kievului: Actualul statut canonic al Bisericii noastre este absolut suficient pentru a-și îndeplini în mod fructuos misiunea!

Va prezentăm mai jos traducerea integrală a mesajului liderului Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, Mitropolitul Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine, de sub Patriarhia Moscovei, adresat cu ocazia aniversării a 1030 de ani de la Botezul Rusiei Kievene:

“Dragi părinți, monahi și monahii, frați și surori!

“1030 de ani au trecut de când Sfântul Prinț Vladimir, întocmai cu Apostolii, a primit botezul și a adus poporul său la Hristos. Prin urmare, de la malurile Niprului, credința creștină s-a răspândit în țările vecine, rezultând de aici că Kievul a devenit „Al Doilea Ierusalim“ și Niprul „Noul Iordan“ pentru toată lumea slavă răsăriteană. Botezul Rus “a deschis o nouă eră în istoria poporului nostru. Lumina credinței lui Hristos a schimbat viața spirituală, morală, socială și de stat a Rusiei Kievene. Strămoșii noștri au cunoscut adevăratul Dumnezeu, ale Cărui porunci au înlocuit obiceiurile păgâne. Una dintre consecințele cele mai actuale pentru Ucraina, a adoptării credinței într-Un singur Dumnezeu adevărat, a fost consolidarea vechii societăți rusești, unitatea triburilor care intrau în componența Statului Kievean. Mitropolia Kievului, a cărei succesoare este Biserica Ortodoxă Ucraineană, a devenit temelia acestei unități. Se poate spune fără exagerare că tocmai Credința Ortodoxă și Biserica Ortodoxă sunt cele care au format sufletul poporului nostru, care au permis dezvoltarea statului nostru.

Astăzi, Biserica noastră se confruntă cu multe provocări. În ultimele luni, în sfera de informare a țării noastre, continuă dezbaterea privind acordarea tomosului de autocefalie. Noi confirmăm că actualul statut canonic al Bisericii noastre este absolut suficient pentru a-și îndeplini în mod fructuos misiunea în rândul poporului său. Încercările de a schimba acest statut vor duce doar la limitarea drepturilor și libertăților Bisericii noastre, care are un grad ridicat de autonomie. În plus, aceste încercări nu repară diviziunea, ci doar o aprofundează, atât în ​​Ortodoxia ucraineană, cât și în societatea acestei țări. Se fac referiri, totodată, la crearea eventuală a unei jurisdicții ecleziastice paralele în Ucraina. În același timp, vedem încercări ale forțelor din exterior, de a transforma Biserica într-o componentă a geopoliticii, ideologiei și securității de stat, despre care se vorbește deschis în spațiul public.

Astfel de declarații și de încercări provoacă temeri în rândul nostru, deoarece contrazic vocația Bisericii. Biserica Ortodoxă Ucraineană apără bazele canonice ale existenței sale, în apărarea credincioșilor săi, care sunt adesea defăimați și expulzați din bisericile sale. Ea se pronunța, de asemenea, în favoarea protejării libertății interne a Bisericii, opunându-se imixtiunii forțelor politice. Suntem convinși că Biserica lui Hristos nu ar trebui să fie un instrument în mâinile niciunui stat sau ale unei ideologii politice, indiferent de originea sa. Cu certitudine, Domnul Iisus Hristos a întemeiat Biserica Sa, nu pentru a servi intereselor Imperiului Roman, la momentul în care El S-a născut, Și-a îndeplinit misiunea Sa mântuitoare, a murit și a înviat. Domnul a întemeiat Biserica pentru mântuirea sufletelor oamenilor. Totodată, aceasta nu înseamnă că Biserica trebuie să fie străină de popor și de problemele curente care afectează persoanele reale, ale societății sau ale statului. Biserica Ortodoxă Ucraineană îi învață pe oameni un patriotism adevărat, și anume dragostea față de Dumnezeu, de vecin și de țară. Numai un astfel de patriotism poate fi o bază solidă pentru consolidarea statului.

Regretăm că actorii schismei ecleziale folosesc astăzi puterea, pentru a-și justifica și legaliza păcatul împotriva Bisericii. Este regretabil faptul că activitatea lor distructivă, atacurile mediatice constante și calomniile împotriva Bisericii au dus la ceea ce a avertizat Apostolul Petru: „din pricina lor, calea adevărului va fi hulită“ (A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 2 1-2). Ca rezultat, mulți oameni care putea intra în sânul Bisericii nu vin, pentru că sunt indignați de astfel de acțiuni. Sperăm că aceia care o fac vor deveni conștienți de consecințele acțiunilor lor și vor opri rănirea Bisericii lui Hristos.

De asemenea, ne adresăm tuturor clericilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Dragi părinți și frați! Unitatea Bisericii noastre depinde direct de noi! Noi am fost instituiți “ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.” (Faptele Sfinţilor Apostoli 20, 28). Slujirea noastră nu are legătură cu predicarea ideilor culturale sau politice. În cazul în care vreo ideologie seculară pătrunde în Biserică și îi distruge unitatea, datoria noastră este aceea de a ne opune în cuvânt și faptă, și de a predica oamenilor nu o ideologie pământească, ci să predicăm pe Hristos, Care Și-a întins brațele pe Cruce, pentru a reuni toți oamenii. Biserica există pentru a uni, nu pentru a diviza oamenii. De asemenea, “Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere. (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 1, 10).

Cuvintele noastre, astăzi, se adresează în mod special acelor fiii ai noștri, ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene, care trăiesc în Donbas și care suferă confruntări armate: Frați și surori! Nu sunteți singuri în încercările voastre. Întreaga noastră Biserică se roagă acum, ea vă susține și ea va continua să se roage, să vă mângâie și să vă ajute. Suferințele și durerea voastră își găsesc ecou în inimile noastre. După cum spune Apostolul Pavel: “dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 12, 26). Ne exprimăm recunoștința față de arhipăstorii, păstorii, monahii și monahiile din zona Donbass-ului aflat sub furia războiului, pentru curajul lor, pentru că rămân cu credincioșii și pentru că suportă cu răbdare. Ne rugăm la Dumnezeu, Care are îndurare bogată, și credem că războiul se va sfârși curând și că Dumnezeu va șterge fiecare lacrimă din ochii voștri (Apocalipsa 21, 4). La sărbătorirea aniversării anuale a nașterii poporului nostru întru Hristos, trebuie să ne amintim nu numai trecutul, ci să vorbim despre prezent și să gândim viitorul. Apelul fundamental al Bisericii lui Hristos prin secole este împlinirea poruncii lui Hristos: „mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“ (Sfânta Evanghelie după Matei 28, 19).

Să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu oamenilor care, chiar dacă sunt botezați, nu trăiesc în Hristos – este datoria noastră prioritară și constantă. Predicarea pentru oamenii care sunt în prezent departe de Hristos, misiunea în rândul tinerilor, dialogul cu intelectualitatea, cu oamenii care se îndoiesc în credința lor, dar și dialogul cu necredincioșii și, în general, cu toate straturile poporului nostru – toate acestea sunt conținutul misiunii Bisericii în societatea contemporană. Activitatea socială de a ajuta pe cei săraci, dezavantajați și pe cei strămutați, pe toți oamenii care suferă din războiul din estul Ucrainei, este întruparea dragostei creștine, pe care Domnul o așteaptă de la fiecare credincios.

De asemenea, în circumstanțele unor astfel de provocări, cu care se confruntă astăzi Biserica, trebuie să lucrăm cu o perseverență și mai mare în domeniul spiritual, așa cum spune Apostolul Pavel: “iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii” (Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 6, 2). În această zi de mare aniversare – al 1030-lea an de la Botezul Rusiei Kievene – înălțăm recunoștința și doxologia noastră în fața lui Dumnezeu slăvit în Treime – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – pentru darul Botezului. Ne rugăm ca Domnul să ne permită să fim demni urmași ai lucrării spirituale a Marelui Prinț Vladimir întocmai-cu-Apostolii, pentru a păstra Credința Ortodoxă sfântă, manifestată în operele de caritate, milă și pace. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână cu noi toți!”

Foto: Mitropolitul Onufrie al Kievului, Wikipedia

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.