publicat în: Arhivă

11 ANI DE LA INTRONIZAREA PS PARINTE AMBROZIE, CA EPISCOP AL GIURGIULUI

11 ANI DE LA ÎNTRONIZAREA PREASFINŢITULUI PĂRINTE AMBROZIE ÎN DEMNITATEA DE EPISCOP AL GIURGIULUIIeri, 9 aprilie 2017 [https://episcopiagiurgiului.ro/Stiri/showarticle.php?articleID=5119] , la Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, s-au împlinit 11 ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie în demnitatea de Episcop al Giurgiului.

Cu acest prilej, Chiriarhul locului, înconjurat de un ales sobor, format din părinţii consilieri de la Centrul eparhial, a savarasit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în noua Catedrală Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Municipiul Giurgiu.

La ceas aniversar, clerul şi credincioşii Eparhiei Giurgiului au înălţat rugăciuni de mulţumire Preasfintei Treimi, pentru binefacerile revărsate asupra Episcopiei Giurgiului, în cei 11 ani de la întronizarea Întâistătătorului Eparhiei.

“În aceşti unsprezece ani de arhipăstorire în Episcopia Giurgiului, Preasfinţia Sa a desfăşurat o activitate deosebită în plan pastoral-misionar, străduindu-se să cunoască problemele şi solicitările preoţilor, dar şi ale credincioşilor, prin intermediul numeroaselor vizite pastorale făcute în cuprinsul eparhiei”, se arata intr-un material amplu dedicat momentului festiv, publicat in pagina oficiala a Episcopiei, cu titlul: “UNSPREZECE ANI DE LA ÎNTRONIZAREA PREASFINŢITULUI PĂRINTE DR. AMBROZIE ÎN DEMNITATEA DE EPISCOP AL GIURGIULUI” [https://episcopiagiurgiului.ro/Stiri/showarticle.php?articleID=5120” target=“_blank] .

“Un aspect important al desfăşurării activităţii Preasfinţiei Sale îl reprezintă revigorarea vieţii monahale, prin înfiinţarea de mănăstiri şi schituri. Multe mănăstiri și biserici, monumente istorice, care oglindesc simţămintele şi ideile înaintaşilor, dar şi măiestria meşterilor de odinioară, au îmbrăcat haină nouă în urma lucrărilor de restaurare efectuate sub directa îndrumare a Chiriarhului locului”.

“Totodată, alături de înfiinţarea sau restaurarea centrelor monahale, a fost susţinută şi activitatea parohiilor, sprijinindu-se achiziţionarea de case parohiale în parohiile sărace, conservarea şi consolidarea monumentelor istorice, ridicarea de noi lăcaşuri de cult şi înzestrarea acestora cu tot ceea ce este necesar în vederea bunei desfăşurări a vieţii parohiale. Construirea de noi biserici pentru parohiile lipsite de lacaşurile de cult, ca şi restaurarea celor vechi, împodobirea lor cu pictură nouă sau restaurarea celei existente, rămân dovezi ale vocaţiei sale de ctitor”.

Iar “ca o încununare” a acestor realizări, savarsirea primei Sfinte Liturghii, ieri, în noua Catedrală Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Municipiul Giurgiu, a reprezentant “un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru toţi credincioşii oraşului și nu numai”.

“Cu prilejul împlinirii celor unspreezece ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Dr. Ambrozie în demnitatea de Întâi Episcop al Giurgiului, preoţii şi credincioşii Eparhiei Giurgiului înalţă rugăciuni către Bunul şi Milostivul Dumnezeu să dăruiască Preasfinţiei Sale deplină sănătate, pentru a sluji cu aceeaşi dragoste, înţelepciune şi dăruire Biserica lui Hristos şi poporul dreptcredincios”.

Intru mulţi şi binecuvântaţi ani, Preasfinţia Voastră!(LONews)