Mesaj de felicitare adresat de Patriarhul Romaniei, Patriarhului Ecumenic cu prilejul zilei de nastere

Sanctităţii Sale BARTOLOMEU,

Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă,

Patriarh Ecumenic

Sanctitatea Voastră,

Cu frăţească dragoste în Hristos, Vă felicităm călduros cu ocazia împlinirii vârstei de 77 de ani.

În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului şi al credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, vă dorim sănătate şi putere de la Dumnezeu în activitatea pastorală şi îl rugăm pe Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, să vă dăruiască ani mulţi şi binecuvântaţi în slujba Sfintei Biserici a Constantinopolului şi în promovarea unităţii şi a comuniunii între Bisericile Ortodoxe surori.

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu aleasă preţuire şi îmbrățișare frăţească în Hristos,

† D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [https://www.basilica.ro]

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.