Patriarhul Daniel: 27 de ani de slujire ca arhiereu

În Duminica Ortodoxiei din data de 4 martie 1990, Patriarhul României primea hirotonia ca arhiereu în Catedrala din Timişoara. Au trecut de atunci 27 ani, aproape trei decenii de slujire în Biserica lui Hristos şi spre zidirea duhovnicească a aproapelui. Astăzi, la ceas aniversar, Patriarhul nostru s-a rugat în Catedrala Patriarhală şi a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile primite.

Alături de Patriarhul Daniel au slujit Sfânta Liturghie: Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

După textul citirea textului evanghelic, Patriarhul Bisericii noastre a adresat celor prezenţi o omilie despre însemnătatea Duminicii Ortodoxiei şi rolul sfintelor icoane în viaţa creştinilor (mai multe informaţii aici [https://basilica.ro/patriarhul-romaniei-icoanele-sunt-o-marturisire-a-dreptei-credinte/] ).

În cadrul slujbei au fost rostite rugăciuni de mulţumire adresate lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române şi asupra credincioşilor rânduiţi spre păstorire.

La finalul Liturghiei, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a dăruit Patriarhului României, din partea soborului slujitor, un coş cu flori.

Ierarhul a adresat câteva cuvinte în care a făcut referire la momentul de acum 27 de ani când Preafericirea Sa a fost hirotonit arhiereu. Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor a prezentat, succint, câteva din realizările Patriarhului nostru din aceste trei decenii şi a evidenţiat că Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a preţuit întotdeauna mai mult prietenia cu Dumnezeu şi cu sfinţii decât orice altă prietenie.

În toată această slujire arhierească v-aţi gândit la proiecte foarte mari care s-au întâlnit foarte rar în istoria Bisericii noastre şi în istoria poporului român. Pentru aceste proiecte aţi trudit mult îndemnându-i şi pe alţii să aibă trezvia duhovnicească pentru a împlini cerinţele Bisericii într-o vreme de mari încercări.

De aceea, în această Duminică, îi rugăm pe toţi sfinţii care au apărat Ortodoxia şi care v-au inspirat şi vă inspiră pe Preafericirea Voastră să vă dăruiască putere pe mai departe pentru a coordona toate aceste proiecte şi pentru a arăta şi altora frumuseţile Ortodoxiei, a încheiat Preasfinţia Sa.

În continuare, a avut loc lansarea volumului Misiunea parohiei și mănăstirii azi – Lucrarea Bisericii în societate în anul 2016. Cartea, apărută la Editura Basilica a Patriarhiei Române, a fost prezentată de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul.

Volumul editat sub semnătura Preafericitului Părinte Patriarh Daniel reuneşte întreaga activitate pastorală şi misionară desfășurată anul trecut în Patriarhia Română.

Această lucrare ne pune la inimă, a spus Preasfinţia Sa, mai ales slujitorilor Bisericii, un model ideal de mărturisire şi apărare a Ortodoxiei, de lucrare intensă pentru promovarea şi întărirea Ortodoxiei româneşti şi o grijă arătată în mod permanent pentru cultivarea comuniunii şi frăţietăţii interorotodoxe.

Lucrarea aceasta ne arată o parte importantă a lucrării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pe parcursul anul 2016, an care a fost consacrat omagierii învăţământului religios a tineretului creştin ortodox şi comemorării sfântului Ierarh Antim Ivireanul şi a tipografilor români, a evidenţiat Episcopul Vicar Patriarhal.

În cuvântul său, Patriarhul României a mulţumit lui Dumnezeu pentru acest răstimp în care a slujit dreapta credinţă ca arhiereu în Biserica lui Hristos.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru această lucrare de 27 de ani pentru că El ne cheamă la arhierie, ne inspiră, El ne ajută să lucrăm pentru Biserica Sa. Pe toate le face Hristos, dar prin mâinile slujitorilor Săi. El luminează mintea, încălzeşte inima şi dă spor mâinilor celor care îl iubesc pe El şi doresc să slujească Biserica Sa.

Preafericirea Sa a mulţumit, totodată, Bisericii pentru chemarea la episcopat, precum şi clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române.

Pomenim cu evlavie numele celor care ne-au hirotonit. Mulţumim tuturor arhiereilor, preoţilor şi diaconilor care slujesc Biserica noastră, a spus Patriarhul Daniel evidenţiind rolul important al colaboratorilor în activităţile defăşurate de-a lungul anilor.

Cineva poate să aibă idei frumoase, în concordanţă cu nevoile Bisericii, dar are nevoie de oameni care să ajute la punerea în practică a acestora. Peste tot unde am slujit ca arhiereu am simţit bucuria Duhului Sfânt prin faptul că am găsit oameni cu multă dragoste faţă de Hristos şi Biserică şi împreună cu ei am făcut lucruri bune.

Totdeauna trebuie să ne gândim nu numai la binele înfăptuit, ci şi la greşelile săvârşite şi la binele pe care am fi putut să îl facem şi nu l-am făcut. În privinţa asta rămânem întotdeauna îndatoraţi lui Dumnezeu, a subliniat Patriarhul Daniel.

Slujba hirotoniei ca arhiereu a Preafericirii Sale a fost oficiată de Mitropoliţii Nestor al Olteniei şi Nicolae al Banatului și de actualul Arhiepiscop al Aradului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei.

Sursa: Basilica [https://basilica.ro/aproape-trei-decenii-de-slujire-arhiereasca-a-patriarhului-nostru-toate-le-face-hristos-dar-prin-mainile-slujitorilor-sai-spune-preafericirea-sa/” target=“_blank]

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.