Despre Duminica Ortodoxiei si cei 40 de Mucenici – IPS Teodosie al Tomisului

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

,,Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînţelepţi pe pescari i-ai arătat, Iubitorule de oameni.”

Iubiţi credincioşi,

Astăzi este Duminica Ortodoxiei! A fi ortodox înseamnă a avea credinţă dreaptă, deplină şi a avea vieţuire după cum este credinţa. Când avem astfel de vieţuire, înseamnă că mergem spre Dumnezeu şi Dumnezeu vine spre noi.

În Duminica Ortodoxiei încununăm hotărârile tuturor celor 7 Sinoade Ecumenice. Aceste hotărâri ne-au arătat cu adevărat Cine este Tatăl Cel ceresc, Cine este Fiul Cel Ce S-a întrupat şi Cine este Duhul Sfânt Cel ce S-a pogorât în chipul limbilor de foc.

Această învăţătură despre Sfânta Treime, dar şi despre Botez, despre biserică, despre învierea morţilor, s-a startornicit la primele două Sinoade Ecumenice. Apoi, pentru că oamenii căutau înţelepciunea mai mult în mintea lor decât înaintea lui Dumnezeu, au apărut alte deformări ale adevărului, iar acestea au fost îndreptate, cu adevărat, la celelalte Sinoade Ecumenice, iar la 11 martie 842, când s-a statornicit Duminica Ortodoxiei, după Sinodul 7 Ecumenic, care arată cinstirea Sfintelor Icoane ca pe o necesitate, iată, se proclamă cinstirea lor în întreg Imperiul Bizantin de atunci, atât în Răsărit cât şi în Apus.

Temeiul cinstirii icoanei este însaşi Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. El ne-a arătat că trebuie să cinstim Chipul Său pe Care L-a luat făcându-se om, pentru că a lăsat Chipul Său pe năframă, iar Sfântul Evanghelist Luca a fost cel care a zugrăvit şi chipul Maicii Domnului.

Icoanele sunt ferestre către cer, sunt cele pe care le cinstim pentru că, privindu-le, ne umplem de fiori şi de credinţă şi ne putem ruga mai uşor Mântuitorului, Sfintei Treimi, Maicii Domnului şi Sfinţilor. Cinstirea icoanelor ne-a fost întărită şi de acea putere pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra unor icoane ce s-au dovedit făcătoare de minuni. Şi noi avem privilegiul de a avea icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Iată, aceste icoane ne sunt nouă de mare folos.

Dacă Ortodoxia înseamnă a trăi viaţa după Cuvântul Sfintelor Evanghelii, plinind voia lui Dumnezeu, noi acum prăznuim pe cei 40 de Mucenici care sunt icoane vii, pentru că ei au mărturisit credinţa şi sub ameninţarea morţii. Au intrat în iezerul îngheţat, pentru că nu au voit să se lepede de Hristos şi, suportând frigul nopţii, ei se rugau, şi în rugăciunea lor durerea era mai mică decât dragostea lor pentru Dumnezeu. Numai unul din cei 40 nu a răbdat, s-a îndoit de Dumnezeu şi de cununa ce-l aştepta. De dimineaţă, aceştia au fost scoşi din apă, le-au fost zdrobite fluierele picioarelor şi au fost încărcaţi în care, să fie duşi spre ardere. Unul dintre ei, mai tânăr, era încă viu chiar şi după ce i s-au zdrobit fluierele picioarelor, dar mama lui l-a aruncat şi pe el în car, pentru a nu pierde cununa şi pentru a rămâne cu ceilalţi. Astfel, s-a împlinit răbdarea de care vorbeşte Sfânta Evanghelie, ,,căci numai cel ce rabdă până la sfârşit poate să se mântuiască”. Vedem împlinindu-se Sfânta Evanghelie, cu cei 39.

Iubiţi credincioşi, acest moment, această mucenicie trebuie să o avem în mintea noastră în permanenţă şi să ne rugăm acestor sfinţi, care sunt mijlocitorii noştrii. Ortodoxia, Biserica lui Hristos, s-a păstrat prin jertfă, din Răsărit până în Apus. Mii şi mii de mucenici are Biserica în primile trei veacuri, iar apoi a început mucenicia lacrimilor, când a ieşit în pustiu mulţime de oameni, cum vedem în vremea Sfântului Ioan Casian, în secolul cinci, când el merge în Egipt, acolo găseşte peste 50.000 de călugări, căci toţi luau calea pustiei ca să se jertfească pentru Dumnezeu. Această pildă este şi pentru noi un motiv de a înţelege Ortodoxia prin post, prin rugăciune, prin icoane, prin credinţă curată, prin jertfire. De aceea, toţi suntem chemaţi la jertfă şi astăzi, ca să înţelegem Ortodoxia prin icoane, prin nădejde, dragoste, rugăciune şi jertfă. Amin!

Arhiepiscopia Tomisului [https://www.arhiepiscopiatomisului.ro/index.php/ierarh/ips/cuvant/666-predica-la-duminica-ortodoxiei]

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.