publicat în: Arhivă

Sfantul Apostol Luca, PROCLAMAT protectorul iconarilor si pictorilor bisericesti din Maramures si Satmar

In ziua de 5 martie 2017, in Duminica Ortodoxiei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală din Baia Mare.

Cu aceasta ocazie, credinciosii prezenti s-au putut inchina la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia, adusă la Catedrala Episcopală încă de vineri. Între inchinatori s-au numarat si deputatul Viorica Cherecheş, medic, şi primarul ales al Băii Mari, Cătălin Cherecheş.

După încheierea Sfintei Liturghii Arhiereşti, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin l-a declarat pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca protectorul şi ocrotitorul iconarilor şi pictorilor bisericeşti care s-au născut sau locuiesc pe teritoriul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului.

Redam mai jos cateva randuri cuprinse in Documentul de proclamare, sigilat şi semnat de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin:

„Precum trupul se ţine cu hrană, aşijderea şi sufletul cu vederea lui Dumnezeu se hrăneşte. Prin mijlocirea icoanei, vedem pe Făcătorul făcut Om, pe Dumnezeu-Omul care a întregit firea omenească aşezând-o de-a dreapta Tatălui. Ea mărturiseşte despre pogorârea lui Dumnezeu spre om şi despre suirea omului la Dumnezeu. Drept aceea, a propovădui acest adevăr este de mare trebuinţă. Şi a-l tăcea pe acesta este cea mai mare osândă…

Zugrăvirea icoanei este un act tainic şi complex, pe care iconograful îl săvârşeaşte totdeauna sub inspiraţia Duhului Sfânt, Care călăuzeşte şi ocroteşte pe iconar să nu cadă din lumina Adevărului. Cu arhierească purtare de grijă, îndemnăm pe toţi cei dăruiţi de Dumnezeu cu harul slujirii iconografice să zugrăvească în icoane Chipul lui Hristos, al Maicii Domnului şi al sfinţilor şi a se sârgui a forma ucenici iscusiţi în meşteşugul iconografiei, spre slava lui Dumnezeu şi spre întărirea dreptei credinţe a neamului românesc.

Drept aceea, NOI IUSTIN, din mila lui Dumnezeu Episcop al de Dumnezeu păzitei Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului, în anul Domnului 2017, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ”Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti din Patriarhia Română”, hotărâm ca iconarii şi pictorii bisericeşti care activează sau vieţuiesc în cuprinsul Sfintei Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului să fie încredinţaţi ocrotirii Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca – cel dintâi iconograf, de acum şi până la sfârşitul veacurilor.

Socotim ca acei care cu înfocată râvnă, neluând în seamă nici greutatea vremii, nici cruţând cheltuiala sau osteneala, ci numai la folosul cel de obşte cu totul întru toate privind, vor zugrăvi Chipul lui Hristos, al Maicii Sale şi al sfinţilor şi vor mărturisi prin icoane învăţătura Bisericii noastre strămoşeşti, să fie întăriţi prin înscris arhieresc şi încredinţaţi a fi socotiţi vrednici lucrători în via Domnului Hristos”..

Ulterior, Preasfinţitul Părinte Iustin a sfinţit 3.000 de icoane cu Chipul Mântuitorului, al Maicii Domnului, ocrotitoarea Băii Mari, şi al Sfântului Arhidiacon Ştefan, ocrotitorul tinerilor din Eparhie, pentru a fi oferite gratuit şcolilor şi instituţiilor din Eparhie, în cadrul Proiectului „Icoana – Fereastră spre lumină”.

În frunte cu Întâistătătorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Iustin, miile de credincioşi au pornit în procesiune în jurul Catedralei, în Duminica Ortodoxiei, purtand in frunte Icoana Făcătoare de minuni de la Mănăstirea Rohia. Un album foto cuprinzator, continand peste 40 de fotografii, poate fi vazut dand click aici [https://www.episcopiammsm.ro/images/anul2017/5mart2017/mywebalbum/index.html] !

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului