publicat în: Arhivă

Stiinta sustine adevarul istoric din Noul Testament si Faptele Apostolilor (I)

Materialul de fata, tradus dupa un text al lui Michael J. Caba, publicat in Revista Biblie si Arheologie, va incerca sa descrie adevarul istoric cuprins in Noul Testament (Luca) și Faptele Apostolilor, prin examinarea relației existente intre textele Cartilor sfinte amintite mai sus și alte surse antice cu valoare stiintifica recunoscuta.

Ca început, ne referim la primele două versete din cel de-al treilea capitol al Sfintei Evanghelii după Luca, care includ referiri la 8 persoane aflate în poziții importante la începutul lucrarii Sfantului Ioan Botezătorul.

1. În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii şi al ţinutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei,

2. În zilele arhiereilor Anna şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.

Adevarul istoric, in Noul Testament si Faptele ApostolilorPrima persoană din listă: Tiberiu Cezar este, evident, o figură bine cunoscută, la care numeroase surse fac referire. Intre surse, se numara si monedele care conțin numele său, cum ar fi cea prezentată in articolul nostru.

Cea de-a doua persoana din listă, Pilat din Pont (Pontiu Pilat), este, de asemenea, o figură bine cunoscută, la care fac referire multe surse antice (de exemplu: Tacitus, Josephus). Intre surse, se numara si o placa din calcar inscripționată (vezi foto), care a fost găsita în Caesarea Maritima, Israel, în anul 1961. A fost realizata în anul 30 dupa Hristos, avand inscris in limba latină textul interpretat: „Tiberius Pilat din Pont Prefectul Iudeii“.

O a treia persoana aflata intre cele menționate în Sfanta Evanghelie dupa Luca (3: 1-2) este „Irod, tetrarh al Galileii“. Acest Irod aparte, care este, de asemenea, cunoscut sub numele de Irod Antipa, a fost fiul lui Irod cel Mare și al Malthace, fiind născut în anul 20 înainte de Hristos. După moartea tatălui său, Irod Antipa a fost numit de romani domnitor al Galileii și de Perea, peste care a domnit intre anii 4 inainte de Hristos si 39 dupa Hristos.

Irod apare in mai multe puncte din Evanghelii, un eveniment notabil fiind executarea lui Ioan Botezătorul care atacase căsătoria lui Irod cu Irodiada, fosta soție a fratelui sau Filip:

17. Căci Irod, trimiţând, l-a prins pe Ioan şi l-a legat, în temniţă, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soţie.

18. Căci Ioan îi zicea lui Irod: Nu-ţi este îngăduit să ţii pe femeia fratelui tău.

19. Iar Irodiada îl ura şi voia să-l omoare, dar nu putea,

20. Căci Irod se temea de Ioan, ştiindu-l bărbat drept şi sfânt, şi-l ocrotea. Şi ascultându-l, multe făcea şi cu drag îl asculta.

21. Şi fiind o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naştere, a făcut ospăţ dregătorilor lui şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor din Galileea,

22. Şi fiica Irodiadei, intrând şi jucând, a plăcut lui Irod şi celor ce şedeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei: Cere de la mine orice vei voi şi îţi voi da.

23. Şi s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îţi voi da, până la jumătate din regatul meu.

24. Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan Botezătorul.

25. Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul.

26. Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze.

27. Şi îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul.

28. Şi acela, mergând, i-a tăiat capul în temniţă, l-a adus pe tipsie şi l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale.

29. Şi auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan şi l-au pus în mormânt.(Marcu 6: 17-29).

Mai târziu, în timpul procesului lui Iisus, Pilat din Pont a aflat că Hristos era din Galileea și de aceea L-a trimis pe Iisus, pentru examinare, la Irod, care se afla în Ierusalim la acel moment. Deși Irod i-a pus lui Iisus „multe întrebări“, nu a primit niciun răspuns de la Domnul. Prin aceasta, insa, relatia dintre Irod și Pilat ajunge la o adevarata prietenie între cei doi:

6. Şi Pilat auzind, a întrebat dacă omul este galileian.

7. Şi aflând că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care era şi el în Ierusalim în acele zile.

8. Iar Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-L cunoască pentru că auzise despre El, şi nădăjduia să vadă vreo minune săvârşită de El.

9. Şi L-a întrebat Irod multe lucruri, dar El nu i-a răspuns nimic.

10. Şi arhiereii şi cărturarii erau de faţă, învinuindu-L foarte tare.

11. Iar Irod, împreună cu ostaşii săi, batjocorindu-L şi luându-L în râs, L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare şi L-a trimis iarăşi la Pilat.

12. Şi în ziua aceea, Irod şi Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, căci mai înainte erau în duşmănie între ei. (Luca 23: 6-12).

În plus față de aceste referințe si de cele menționate mai sus in Evanghelii, Irod este amintit de catre istoricul Josephus. În ceea ce privește execuția menționată mai sus, a Sfantului Ioan Botezătorul, Josephus notează: „Acum, unii dintre evrei credeau că distrugerea armatei lui Irod a venit de la Dumnezeu, ca o pedeapsă pentru ceea ce a făcut împotriva lui Ioan, care a fost numit Botezătorul; pentru că Irod l-a ucis pe el…“(Antichități 18.5.2).

Josephus observă, de asemenea, proiectele de construcție întreprinse de Irod, în diferite pasaje, inclusiv in următorul:

„Și acum tetrarhul Irod, care era în mari favoruri cu Tiberias, a construit un oraș cu același nume cu el, și l-a numit Tiberias“ (Antichități 18.2. 3).(in lucru…)LONews