publicat în: Arhivă

Cuvinte ale Patriarhului Romaniei, la Bunavestire

Începutul înomenirii Fiului lui Dumnezeu este și începutul îndumnezeirii omului

Extras din predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Praznicul Bunei Vestiri (25 martie 2017) – Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din cadrul Reședinței Patriarhale

Sarbatoarea Bunei Vestiri, începutul mântuirii noastre”Unindu-se firea dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos cu firea Lui omenească, luată din Fecioara Maria prin lucrarea Duhului Sfânt, se săvârșește unirea omului cu Dumnezeu și prin aceasta se sfințește și se îndumnezeiește firea omenească”.

Taina zămislirii Fiului lui Dumnezeu, neincaputa in mintea omeneasca”Nici îngerii din ceruri nu pot înțelege modul în care Dumnezeu Cel Veșnic devine Om în timp și Dumnezeu Cel Necuprins devine cuprins în umanitatea pe care Și-o înpropriază”.

Actul întrupării, un act de conlucrare”Duhul Sfânt deschide creatura spre Creator, Dumnezeu Tatăl participă prin bunăvoință și inițiativă, iar Sfântul care se naște din Fecioară, devine Mântuitorul lumii”.

Momentul zămislirii a fost momentul acceptarii”Atât de mare este respectul lui Dumnezeu pentru voința liberă a omului, încât nu săvârșește mântuirea fără voința acestuia. Cel Atotputernic nu se face om fără acordul sau voința Fecioarei smerite. Așadar învățăm că Dumnezeu Cel Atotputernic este și Atotsmerit”.

Maică si Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoare, iubitoare si rugatoare”Maica Domnului este ocrotitoarea familiei și a părinților care nasc copii; este ocrotitoarea copiilor, a mamelor, dar și a fecioarelor. Ea este ocrotitoarea preoților, pentru că Fiul Ei este Marele Preot sau Arhiereul Veșnic, ocrotitoarea monahilor și a monahiilor”.Sursa: Basilica [https://basilica.ro/patriarhul-daniel-maica-domnului-este-ocrotitoare-iubitoare-si-rugatoare-pentru-toata-lumea/]