publicat în: Arhivă

Ioana Feodorov: TIPAR PENTRU CRESTINII ARABI. ANTIM IVIREANUL, ATANASIE DABBAS si SILVESTRU

Vă invităm joi, 30 martie 2017, ora 18.00 la prezentarea cărţii:

TIPAR PENTRU CREŞTINII ARABI.ANTIM IVIREANUL, ATANASIE DABBĀS ȘI SILVESTRU AL ANTIOHIEI

de Ioana Feodorov, apărută la Editura Istros-Muzeul Brăilei Carol I, studiu prefaţat de dr. Doru Bădară.

Arabii au cunoscut mesajul hristic încă din zorii creş­tinismului. În Noul Testament se spune că, alături de alte neamuri, arabii i-au auzit la Cincizecime pe Sfinţii Apostoli vorbind în limba lor.

Istoria tiparului arab a început în Orient cu lucrarea săvârşită împreună de Atanasie al III lea Dabbās – Mitropolitul Alepului, Patriarh al Antiohiei, aflat între două păsto­riri – şi Antim Ivireanul – cărturar şi tipograf de geniu, care avea să devină Mitropolit al Ungrovla­hiei.

La cererea lui Atanasie Dabbās, două cărţi – în greacă şi arabă – au fost tipărite în 1701, la Snagov, şi 1702, la Bucureşti, acesta reprezentând primul pas în împlinirea unei vechi aspiraţii a ierarhilor Bisericii Antiohiene: acela de a pune la îndemâna preoţilor din regiunea Levantului cărţi de cult în limba poporului, araba, întocmite după versiuni traduse şi diortosite de mari căr­turari arabi creştini, îndeosebi de diaconul Abdallah Ibn al Fadl şi Epis­copul Meletie Karma.

Continuarea lucrării a fost asumată de Atanasie Dabbās, care, primind în dar la întoarce­rea sa la Alep, în 1705, uneltele folosite în realizarea acestor două cărţi în Ţara Românească, şi-a continuat acolo, într-o tipar­niţă înfiinţată de el în reşedinţa mitropolitană, lucrarea începută sub oblăduirea Sfântului Antim.

Invitaţi:

Pr. Arhimandrit Policarp Chiţulescu, directorul Bibliotecii Sfântului SinodConf. dr. Ioana Feodorov, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei RomâneDr. Gheorghiţă CiocioiVă aşteptăm cu drag!

Tonia Aanei, PR Manager

Librăria Sophia Bucureşti

str. Bibescu Vodă nr.19

tel/fax: 021- 336.1000

0722.266.618

evenimente@librariasophia.ro

https://www.librariasophia.ro [https://www.librariasophia.ro]