Wednesday 1 february 2017

Marele Sinod din Creta: nu ascultati de cei care incinta la despartirea de Biserica!

In aceste zile, Sfântul Sinod al Bisericii Greciei a transmis următorul mesaj credincioșilor Bisericii Ortodoxe a Greciei, privind Marele Sinod pan-ortodox din Creta, a carui traducere o oferim in randurile de mai jos:

Noul mesaj al Sinodului Greciei, legat de Sinodul din Creta “Sfântul Sinod al Bisericii Greciei se adreseaza tuturor credincioșilor, în scopul informarii acestora vizavi de Sfântul si Marele Sinod al Bisericilor Ortodoxe, care s-a reunit în iunie 2016, in Creta. Scopul principal al Sfântului si Marelui Sinod a fost consolidarea și manifestarea unității tuturor Bisericilor Ortodoxe, dar, de asemenea, modul în care acestea să se ocupe de diverse probleme pastorale.

Pe baza concluziilor Sfântului și Marelui Sinod: • Biserica Ortodoxă isi exprimă unitatea și sobornicitatea prin Sfintele Taine. Sinodalitatea servește unitatii și anima organizatia Bisericii, prin modul în care se iau deciziile și determinarea parcursului acesteia. Este demn de menționat, de asemenea, că Sfantul Sinod nu doar ca a facut referire la autoritatea Sinoadelor Ecumenice, ci pentru prima data, a recunoscut ca “Sinoade cu valabilitate universală”, adică asemenea celor ecumenice, Marele Sinod care s-a reunit sub Fotie cel Mare, patriarhul Constantinopolului (879-880), Marile Sinoade (1341, 1351, 1368) reunite sub sfantul Grigorie Palama și Marile si Sfintele Sinoade din Constantinopol care au respins Sinodul unionist din Florența (1438-1439), credințele protestante (1638, 1642, 1672, 1691) și etnofiletismul, ca erezie ecleziologică (1872).

• Bisericile Ortodoxe autocefale nu sunt o federație de Biserici, ci Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserica. În ceea ce privește diaspora ortodoxa din diferite țări ale lumii, s-a decis continuarea funcționarii Adunarilor Episcopale cu reprezentanții Bisericilor autocefale, pe baza principiului sinodalității, in limitele aplicarii acriviei canonice.

• Pentru Biserica Ortodoxă, familia este rodul unirii sacramentale “în Hristos și în Biserică” a unui bărbat și a unei femei și singura garanție a nașterii și educarii copiilor.

• Biserica accentuează în mod continuu valoarea cumpătării, a ascetismului creștin. Ascetismul creștin nu întrerupe relația omului cu viața și cu altii, ci reia legatura cu viața sacramentală a Bisericii. Aceasta se referă nu doar la călugări. Etosul ascetic este caracteristic vieții creștine.

• Biserica Ortodoxă condamnă persecutarea, deportarea și uciderea membrilor comunităților religioase, presiunile în scopul schimbarii credinței religioase, comerțul cu refugiați, răpirile, tortura, execuțiile inumane, catastrofele materiale. Ea și-a exprimat în special îngrijorarea privind situația creștinilor și a tuturor minorităților persecutate in Orientul Mijlociu și în alte părți ale lumii.

• Activitatea fundamentală a Bisericii este misiunea, adică lupta pentru a da mărturie în mod constant privind credința și a le predica Evanghelia credincioșilor care trăiesc în societatea contemporană secularizată, sau celor care nu știu încă de Hristos.Dialogul, în principal, cu creștinii heterodocsi (celelalte confesiuni creștine – erezii) are loc pe baza datoriei Bisericii de a depune mărturie în toate sensurile, privind adevărul și credința apostolică. Astfel, devin cunoscute autenticitatea Tradiției Ortodoxe, valoarea învățăturii patristice, experiența liturgică și Credința Ortodoxă. Dialogurile nu înseamnă și nu vor presupune niciun fel de compromis în materie de credință. Biserica Ortodoxa este Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, așa cum a mărturisit în Simbolul Credinței. Sfințenia este de neconceput în afara Trupului lui Hristos, adică în afara Bisericii (Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel1, 23). Sfințenia este participarea la taina Bisericii și a Tainelor sale, centrata pe Sfanta Euharistie. Sfinții sunt Împărăția lui Dumnezeu. Biserica este una, este Biserica Ortodoxa. Conform Sfântului Vasile cel Mare, “toți cei care nadajduiesc în Hristos, sunt un singur popor, iar urmașii lui Hristos formează acum o singură Biserică, deși este numita cu numele a diferite locuri”. Biserica încă așteaptă întoarcerea tuturor oamenilor ei, heterodocși și membri ai altor religii.

Textele Sfântului si Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe fac obiectul unui studiu aprofundat, în continuare. Acest lucru este valabil pentru toate Sinoadele Bisericii. Dialogul teologic nu este întrerupt. Condiția prealabilă necesară este, bineinteles, pastrarea intacta a adevărului teologic și ca acest dialog sa aiba loc fără fanatism, diviziuni si schisme care au rănit unitatea Bisericii. Schismele sunt boli spirituale dificil de vindecat. Conform Sfantului Ioan Gură de Aur: “divizarea Bisericii, in conditii de cearta dand naștere la dezacorduri, în mod constant se priveaza de intruniri [еclesiale]: aceasta este lucru de neiertat, demn de acuzat și pedepsit cu o pedeapsa mare”.

Din acest motiv, credincioșii sunt îndemnați să nu ia seama la cuvintele celor care incită la despartirea de Biserică pentru a constitui un grup separat în afara acestei plerome, invocând scuze imaginare ale acriviei dogmatice.

În încheierea acestui mesaj, dorim să ne asigurăm că toți episcopii Bisericii din Grecia rămân fermi în Credința Ortodoxă și sunt devotati Uneia, Sfintei, Sobornicesti si Apostolesti Biserici. “Deci, fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.” (Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, 13, 11)”. [https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/oVjM2wVZ10b.js?version=42#channel=f18b03df8ab8e5c&origin=https%3A%2F%2Flacasuriortodoxe.ro] (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=545247332293448”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile