Friday 11 november 2016

Domul Stancii se afla pe locul Templului lui Solomon – NOI DOVEZI

O inscriptie antica musulmana confirmă originea evreiasca a Domului Stâncii (Cupola Stancii – Moscheea Omar).

Cea de a noua conferință anuală privind descoperirile arheologice din Ierusalim și împrejurimi, care a avut loc la Universitatea Ebraica, in această săptămână, a relevat existența unei inscripții musulmane antice, care atestă faptul că numele original al Domului Stâncii, Qubbat al-Sakhrah, a fost “Beit al Maqdis” بيت المقدس – “Beit Hamikdash” în ebraică, adica Templul Evreiesc – în timpul erei musulmane timpurii, a raportat Makor Rishon, citat de David Israel, intr-un raport pentru The Jewish Press.

DOMUL STANCII se afla pe locul Templului lui Solomon – NOI DOVEZI

Potrivit arheologilor Assaf Avraham și Peretz Reuven, inscripția este datată în secolul al X-lea era noastra, în urmă cu aproximativ o mie de ani. Aceasta este amplasata deasupra unei nișe de rugaciune mihrab, în interiorul unei moschei active din satul Nuba, situat la nord-vest de Hebron. Nu se știe când a fost amplasata acolo, dar cu siguranta ea releva intr-o noua lumina procesul prin care Ierusalimul a devenit sfânt pentru musulmani și inspirația pe care Islamul o are din surse evreiești, în ceea ce privește sfințenia Muntelui Templului și a Templului Evreiesc de la acea dată, care s-a aflat pe locul in care astazi se află altarul Domului de pe Stanca.

“În numele lui Allah, Dumnezeul milostiv,

Acest tinut, Nuba, și toate limitele sale

si întreaga suprafață a acestuia, intra in dotarea Stancii din Bayt al-Maqdis și a Moscheii al-Aqsa, dupa cum s-a consacrat de către Comandantul Credincioșilor, Umar al-Khattab Iben, de dragul lui Allah Cel Atotputernic” (Foto: Assaf Avraham / The Jewish Press)

Participanții la conferința de la Ierusalim au fost deosebit de incantati de această descoperire, în lumina celor două rezoluții recente ale UNESCO, care au dezavuat orice legătură între istoria evreiască și Muntele Templului. Unul dintre participanți a amintit forumului, ca Muftiul Ierusalimului a admis deja că Domul Stâncii se află pe același loc pe care s-a aflat Templul lui Solomon, “dar aici avem o descoperire arheologică ce o si dovedeste”, a spus el.

DOMUL STANCII se afla pe locul Templului lui Solomon – NOI DOVEZI

Conform celor doi cercetători, în epoca musulmană timpurie, Domul Stâncii a fost locul unor slujbe de închinare influențate de ceremoniile Templului din Ierusalim: curățirea, tămâierea, ungerea Pietrei de Temelie cu mir. Altarul, construit în jurul Pietrei de Temelie, asemanator celor doua Temple Evreiesti, a fost finalizat în anul 691 dupa Hristos, de un arhitect pe nume Yazid Ibn Salam, care, fie a fost el insusi evreu, fie a avut aghiotanți evrei.

Există o teorie conform careia Califul ummayad Abd al-Malik ar fi construit, inițial, Domul Stâncii, ca pe un altar pentru evrei, în timp ce Moscheea Al-Aqsa, de la capătul sudic al Muntelui Templului, ar fi fost construita pentru musulmani.

Mai circula, de asemenea, ideea ca musulmanii au început abia recent sa se refere la întregul campus al Muntelui Templului, pe care il numesc, de asemenea, al-Haram ash-Sharif, ca la Al-Aqsa, aminteste David Israel, pentru The Jewish Press.

DOMUL STANCII se afla pe locul Templului lui Solomon – NOI DOVEZI

În Iudaism, Domul Stancii – piatra din centrul Domului – este considerat locul in care Avraam a trait momentul in care, încercat de Dumnezeu, a vrut să-și sacrifice fiul Ishak (Isaac):

‘După acestea, Dumnezeu a încercat pe Avraam şi i-a zis: “Avraame, Avraame!” Iar el a răspuns: “Iată-mă!”Şi Dumnezeu i-a zis: “Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, şi du-te în pământul Moria şi adu-l acolo ardere de tot pe un munte, pe care ţi-l voi arăta Eu!”.

Sculându-se deci Avraam dis-de-dimineaţă, a pus samarul pe asinul său şi a luat cu sine două slugi şi pe Isaac, fiul său; şi tăind lemne pentru jertfă, s-a ridicat şi a plecat la locul despre care-i grăise Dumnezeu. Iar a treia zi, ridicându-şi Avraam ochii, a văzut în depărtare locul acela. Atunci a zis Avraam slugilor sale: “Rămâneţi aici cu asinul, iar eu şi copilul ne ducem până acolo şi, închinându-ne, ne vom întoarce la voi”.

Luând deci Avraam lemnele cele pentru jertfă, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său; iar el a luat în mâini focul şi cuţitul şi s-au dus amândoi împreună. Atunci a grăit Isaac lui Avraam, tatăl său, şi a zis: “Tată!” Iar acesta a răspuns: “Ce este, fiul meu?” Zis-a Isaac: “Iată, foc şi lemne avem; dar unde este oaia pentru jertfă?”

Avraam însă a răspuns: “Fiul meu, va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei Sale!” Şi s-au dus mai departe amândoi împreună. Iar dacă au ajuns la locul, de care-i grăise Dumnezeu, a ridicat Avraam acolo jertfelnic, a aşezat lemnele pe el şi, legând pe Isaac, fiul său, l-a pus pe jertfelnic, deasupra lemnelor. Apoi şi-a întins Avraam mâna şi a luat cuţitul, ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer şi a zis: “Avraame, Avraame!” (Facerea, 22)

Răspuns-a acesta: “Iată-mă!” Iar îngerul a zis: “Să nu-ţi ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, căci acum cunosc că te temi de Dumnezeu şi pentru mine n-ai cruţat nici pe singurul fiu al tău”. Şi ridicându-şi Avraam ochii, a privit, şi iată la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. Şi ducându-se, Avraam a luat berbecul şi l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său.

Avraam a numit locul acela Iahve-ire, adică, Dumnezeu poartă de grijă şi de aceea se zice astăzi: “În munte Domnul Se arată”.

Şi a strigat a doua oară îngerul Domnului din cer către Avraam şi a zis: “Juratu-M-am pe Mine însumi, zice Domnul, că de vreme ce ai făcut aceasta şi n-ai cruţat nici pe singurul tău fiu, pentru Mine, de aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea Mea şi voi înmulţi foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării şi va stăpâni neamul tău cetăţile duşmanilor săi; Şi se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul Meu”.

Întorcându-se apoi Avraam la slugile sale, s-au sculat împreună şi s-au dus la Beer-Şeba şi a locuit Avraam acolo în Beer-Şeba.

(Musulmanii consideră că acest eveniment l-ar fi implicat pe celălalt fiu al lui, Ismail (Ismael), si ca ar fi avut loc în Deșertul Mina.)

Potrivit învățaților evrei din vechime, piatra din centrul Domului Stancii se afla, odata, în interiorul Sfintei Sfintelor în Templul din Ierusalim, iar pe ea era așezat Chivotul Legii – descris în Biblie drept conținand Tablele Legii cu Cele Zece Porunci primite de Moise pe Muntele Sinai, toiagul lui Aaron și o cantitate mică de mana, hrana cu care s-au hrănit evreii timp de 40 de ani în deșert:

‘Căci s-a pregătit cortul mărturiei. În el se aflau, mai întâi, sfeşnicul şi masa şi pâinile punerii înainte; partea aceasta se numeşte Sfânta.

Apoi, după catapeteasma a doua, era cortul numit Sfânta Sfintelor,având altarul tămâierii de aur şi chivotul Aşezământului ferecat peste tot cu aur, în care era năstrapa de aur, care avea mana, era toiagul lui Aaron ce odrăslise şi tablele Legii. Deasupra chivotului erau heruvimii slavei, care umbreau altarul împăcării; despre acestea nu putem acum să vorbim cu de-amănuntul.

Piatra era folosită de înalții preoți, care ofereau sacrificii în Ziua Ispășirii Iom Kipur. Legendele rabinice susțin, de asemenea, că Facerea Lumii ar fi început cu această piatră, și de aceea ea purta numele אבן השתייה, (Even Hashtiya) Piatra de Temelie – fiind considerata de evrei aceeasi piatra pe care Iacov a visat îngerii urcând și coborând pe o scară către cer:

‘Iar Iacov ieşind din Beer-Şeba, s-a dus în Haran. Ajungând însă la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci asfinţise soarele. Şi luând una din pietrele locului aceluia şi punându-şi-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Şi a visat că era o scară, sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea. Apoi S-a arătat Domnul în capul scării şi i-a zis: “Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, şi Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme! Pământul pe care dormi ţi-l voi da ţie şi urmaşilor tăi. Urmaşii tăi vor fi mulţi ca pulberea pământului şi tu te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi, şi se vor binecuvânta întru tine şi întru urmaşii tăi toate neamurile pământului. Iată, Eu sunt cu tine şi te voi păzi în orice cale vei merge; te voi întoarce în pământul acesta şi nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ţi-am spus”. Iar când s-a deşteptat din somnul său, Iacov a zis: “Domnul este cu adevărat în locul acesta şi eu n-am ştiut!” Şi, spăimântându-se Iacov, a zis: “Cât de înfricoşător este locul acesta! Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!” Apoi s-a sculat Iacov dis-de-dimineaţă, a luat piatra ce şi-o pusese căpătâi, a pus-o stâlp şi a turnat pe vârful ei untdelemn. Iacov a pus locului aceluia numele Betel (casa lui Dumnezeu), căci mai înainte cetatea aceea se numea Luz’ (Facerea 28, 10-19).

DOMUL STANCII se afla pe locul Templului lui Solomon – NOI DOVEZI

Pentru Credința Creștină, în afara faptele lui Iisus in Templu, se consideră că, în timpul stăpânirii romane, locul unde a fost construit mai târziu Domul, era cel in care mama lui Constantin, Sfanta Imparateasa Elena, a ctitorit o mică biserică, numită Biserica Sfintii Chir si Ioan, care mai târziu a fost mărită și denumită Biserica Sfintei Înțelepciuni. După aceea, în anul 530, împăratul Iustinian a dărâmat biserica, a reconstruit-o în stil bizantin și a inchinat-o Maicii Domnului. Mai târziu a fost distrusă de perși și doar câteva ruine mai rămasesera din ea, la acel moment.

Iti aducem aproape informatia la care altfel nu ai avea acces. Daca apreciezi activitatea noastra, acum ai ocazia sa primesti un Certificat de Membru Sustinator (Simpatizant) “Lăcaşuri Ortodoxe”, dand click! aici! Aflandu-ne in cel de-al 10-lea an, te imbratisam ca membru al echipei noastre, cu bucurie!

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile