Întrunirea Consiliului Eparhial şi a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei: 3-4 februarie 2009 

Marţi, 3 februarie 2009, va ave loc întrunirea Consiliului Eparhial, iar miercuri, 4 februarie 2009, va avea loc Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Adunarea se va ţine la sediul episcopiei de la Roma (via Ardeatina, nr. 1741). Ordinea de zi va cuprinde:

1. Analizarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE al Eparhiei, pe anul 2008 (Prezentarea rapoartelor Sectoarelor Eparhiale).
2. Aprobarea BILANTULUI BUGETAR pe anul 2008 şi a PLANULUI FINANCIAR pe anul 2009, ale Centrului Eparhial.
3. Completarea numărului legal al membrilor mireni în Consiliul Eparhial şi în Adunarea Eparhială, ca urmare a trecerii în rândul clerului a unora dintre aceştia.
4. Recomandări pastoral-misionare şi administrative.
5. Diverse.

Pr. Ioan Lupăştean

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.