publicat în: Arhivă

Talcul icoanei Intampinarii Domnului

Întâmpinarea Domnului de dreptul Simeon şi proorocia lui este prima mărturie majoră pe care un om o face cu referire la persoana lui Hristos, Care, ca Fiu al lui Dumnezeu, are pe pământ misiunea de a face cunoscută iubirea Tatălui pentru oameni.

Dacă la Naşterea Domnului cei care vestesc importanţa Celui născut sunt îngerii, apoi magii (adică lumea păgână), iar la Botezul Său, Înaintemergătorul Ioan, prin glasul bătrânului Simeon, pentru prima dată, transpare bucuria şi tensiunea neamului iudaic, preînchipuind întreaga omenire în faţa aşteptării venirii Izbăvitorului, a lui Mesia, anunţat de către toţi proorocii. Icoanele care înfăţişează acest praznic reprezintă transpunerea imagistică a textului evanghelic de la Luca şi interpretarea pe care exegeţii o fac pasajului în cauză.

Evenimentul care constituie subiectul sărbătorii Întâmpinării Domnului Hristos apare relatat în Evanghelia Sfântului Luca, capitolul 2, versetele 22-38. Hristos este adus la Templu de Maria şi de Iosif pentru împlinirea rânduielilor Legii.

În Templu este întâmpinat de Simeon şi de Ana. Simeon este descris de Sfântul Luca Evanghelistul ca un om credincios, un drept care respecta rânduielile Legii Vechi, dorind să vadă mântuirea lui Israel, iar Duhul Sfânt era peste el. Duhul i-a dezvăluit că nu va vedea moartea până ce nu-L va vedea pe Mesia (Luca 2, 25-26). Se consideră că Simeon era preot, dar acest lucru nu este menţionat în Evanghelia după Luca.

Ana este descrisă ca o proorociţă. Şi ea este bătrână şi îi dă slavă lui Dumnezeu.

Întâlnirea lui Hristos cu Simeon, împlinirea unei proorocii

Cel ce a dat Legea devine supus Legii, în umanitatea Sa

Atitudinea lui Simeon este una de cucernicie în faţa tainei întâlnirii Pruncului

… toate acestea, dand click pe banner: