Sfantul Dimitrie – Bucuresti 2015: Cuvantul Patriarhului Daniel, catre pelerini

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat pelerinilor veniţi la hramul Catedralei patriarhale din Bucureşti (23-28 octombrie 2015):

Sfinţii Trei Ierarhi – învățători, rugători şi ocrotitori ai Ortodoxiei

“Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2015 drept Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete.

În tradiția apostolică şi patristică a Bisericii noastre întâlnim multe chipuri luminoase de păstori duhovnicești care şi-au dăruit întreaga viață misiunii Bisericii. Între marii păstori de suflete, am ales să fie comemorat în mod deosebit în acest an înțeleptul şi marele ierarh Sfântul Ioan Gură de Aur Arhiepiscopul Constantinopolului (347 – † 407), datorită faptului că, prin viața şi activitatea sa, s-a dovedit a fi apărător al dreptei credințe, învățător al pocăinței, luminător al familiei creștine şi al vieții monahale şi promotor al filantropiei creștine.

Astăzi, prin voia lui Dumnezeu, avem bucuria de a întâmpina pe Colina Patriarhiei, moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur şi moaștele Sfântului Vasile cel Mare şi ale Sfântului Grigorie Teologul, aduse într-o raclă comună de la Mănăstirea Sfântul Pavel din Sfântul Munte Athos, de o delegație a Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Pavlos (Pavel) de Drama, un prieten al Bisericii noastre şi al sfinţilor.

Prezenţa în aceste zile de sărbătoare, la București, în perioada 23 – 28 octombrie a moaștelor Sfinţilor Trei Ierarhi, alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou şi ale Sfinţilor Împărați Constantin şi Elena, este o mare binecuvântare pentru noi toţi: ierarhi, cler, viețuitori ai mănăstirilor, credincioși pelerini din România şi din străinătate, dar şi un semn de comuniune frățească între ortodocșii greci şi ortodocșii români, între Grecia şi România, între Sfântul Munte Athos, aparținând Patriarhiei Ecumenice şi Patriarhia Română.

De asemenea, această comuniune a sfinţilor este şi un prilej de a marca două aniversări importante din viaţa Bisericii Ortodoxe Române: împlinirea a 130 de ani de la recunoașterea Autocefaliei (aprilie 1885) şi 90 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie (februarie 1925).

Sfinții Trei Ierarhi au trăit adevărul Evangheliei ca început de viață veșnică încă din lumea aceasta şi au învățat dreapta credință şi dreapta viețuire pe toți păstoriții lor, precum şi pe toți cei care au citit de-a lungul veacurilor scrierile lor. Pentru acești mari Arhipăstori Biserica a folosit apelative deosebite ca: mari dascăli ai lumii şi ierarhi, sfinţi părinți ai Bisericii şi mari păstori de suflete.

Modelul Sfinţilor Trei Ierarhi este şi astăzi actual. Într-o lume dezorientată, lipsită de repere, Sfinții Trei Ierarhi oferă modele autentice care ne arată cum să fim cu adevărat creștini, indiferent de poziția socială sau de rangul deținut. În primul rând ei sunt model pentru toţi slujitorii Bisericii care trebuie să le urmeze pilda în apărarea credinței şi căutarea sfințeniei. Dar ei sunt şi modele pentru conducătorii comunităților locale şi ai popoarelor, care pot învăța de la ei responsabilitatea pentru apărarea şi promovarea demnității persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu. Ei sunt modele pentru teologi de-a dialoga cu valorile culturii perene şi ale științelor universului, oferindu-ne profunde explicații despre sensul vieții şi despre creația lui Dumnezeu, despre modestie şi prietenie, despre dreptate şi generozitate, despre viaţa pământească trecătoare, ca timp şi loc de căutare a vieţii cerești netrecătoare. Dacă păcatul, ca existență umană egoistă şi posesivă, produce violență, certuri şi războaie, Sfinții Trei Ierarhi ne învață să trăim în pace, să ne rugăm, să iubim pe semenii noștri şi să-i ajutăm, spre a moșteni viața veșnică în lumina lui Hristos, în iubirea Preasfintei Treimi şi în bucuria sfinţilor.

Iubiți pelerini,

Bucuria duhovnicească de a vedea așezate împreună cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și cele ale Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să împlinim în viața noastră cuvintele şi faptele Sfinţilor, să avem în mintea noastră gândurile lor curate și să urmăm lui Hristos asemenea lor. Astfel, vom deveni noi înșine cu adevărat creștini, adică mărturisitori ai iubirii milostive a lui Hristos în viaţa noastră, precum au fost apostolii, martirii, cuvioșii şi toţi creștinii jertfelnici şi milostivi.

În mod deosebit, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur a elogiat viața şi demnitatea sfinților şi mai ales a martirilor în cuvinte de o rară frumusețe, ca de pildă: „uitându-ne la sfinți, la acești atleți curajoși şi plini de răbdare, care ne-au fost dați ca luminători, să ne călăuzim viața după statornicia şi răbdarea lor” știind că „toți prietenii lui Dumnezeu au avut parte de o viață grea, aspră şi plină de nenumărate dureri” şi nu de una „lesnicioasă, stricată şi plină de tihnă”(Sfântul Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători împărătești şi Cuvântări de laudă la sfinți, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006, p. 514).

Așadar sfinţii sunt dascălii noștri cei mai siguri, ei sunt prietenii cei mai fideli ai oamenilor, pentru că sunt prietenii cei mai apropiați ai lui Hristos – Dumnezeu.

Astăzi, în fața tentației de secularizare, sfinții ne învaţă că dacă uităm pe Dumnezeu vom uita repede şi dimensiunea sacră a vieţii umane. Ei ne învaţă să descoperim forța spirituală de a ne dărui lui Dumnezeu şi semenilor, de a descoperi bucuria care izvorăște din rugăciune şi din fapte bune.

Binecuvântăm şi felicităm pe toți cei care participă în aceste zile la pelerinajul din București, fiind astfel părtași, prin cinstirea adusă Sfinţilor, la bucuria comuniunii din Împărăția lui Dumnezeu.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Sfinților Trei Ierarhi și Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, să vă lumineze, să vă întărească și să vă dăruiască vindecare şi sănătate sufletului şi trupului, ca să puteți urma pilda sfinților și să vă învredniciți de harul şi lumina, pacea şi bucuria Preasfintei Treimi. Amin.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.