PS Parinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului: 15 ani de la hirotonia ca Episcop

15 ANI DE LA HIROTONIA ÎNTRU EPISCOP A PREASFINŢITULUI PĂRINTE AMBROZIE, EPISCOPUL GIURGIULUI

In ziua de 15 octombrie 2015, s-au împlinit cincisprezece ani de la hirotonia întru arhiereu [https://lacasuriortodoxe.ro/kslcatalin-opinii/20879-ps-ambrozie-15-ani.html] a Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului.

Conform informatiilor puse la dispozitie de Departamentul Media eparhial, Întâistătătorul Eparhiei Giurgiului s-a născut în ziua de 20 aprilie 1969, în localitatea Scorţeni, judeţul Prahova. După terminarea studiilor liceale, în anul 1990 intră în obştea Schitului Crasna, iar în anul 1991 este tuns în monahism, primind numele şi binecuvântarea marelui ierarh al Milanului, Sfântul Ambrozie. Datorită dragostei pentru slujirea Sfântului Altar, este hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah în 1992. Între anii 1992–1996, urmează cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. În anul 1996, vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, îi încredinţează ascultarea de stareţ al Schitului Darvari, redeschis după o lungă şi tristă perioadă de tăcere. Aici a desfăşurat o intensă activitate duhovnicească şi administrativă, întărind obştea monahilor, creând o comunitate de credincioşi bine închegată, construind un paraclis, stăreţia, arhondaricul, trapeza şi chiliile şi restaurând vechea incintă. În paralel cu această slujire, Preasfinţia Sa şi-a continuat studiile, urmând cursurile de masterat ale aceleiaşi facultăţi, la secţia „Doctrină şi cultură”.

În anul 1999 primeşte rangul de Protosinghel, şi tot în acest an este admis şi la cursurile de doctorat ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Salonic, cu un proiect despre problema uniaţiei transilvănene. Munca de cercetare va fi încununată prin susţinerea lucrării cu titlul Considerarea istorică a cauzelor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică, sub îndrumarea ştiinţifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas, susţinută pe 3 martie 2005.

Apreciind pregătirea sa teologică şi activitatea pastoral-misionară desfăşurată, în ziua de 4 octombrie 2000, Sfântul Sinod, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, l-a ales în funcţia de episcop vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul”, hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000. În această calitate a coordonat şi îndrumat, conform deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relaţii Externe Bisericeşti, Comunităţi Externe, Învăţământ, Biserica şi Societatea, Diaconia, Biroul de Presă şi Biroul de Pelerinaje. Începând din septembrie 2002, a primit spre coordonare Sectorul Comunităţi Externe, Sectorul Patrimoniu Naţional Bisericesc, Asociaţia Diaconia, Aşezământul social „Patriarhul Justinian Marina”, Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române cu Agenţia de turism „Pelerinul”, Centrul de Servicii al Patriarhiei, precum şi îndrumarea activităţii Schitului Darvari din Bucureşti.

Avându-se în vedere experienţa acumulată timp de şase ani în slujirea de Episcop vicar patriarhal, în ziua de 8 februarie 2006, Preasfinţitul Părinte Ambrozie Sinaitul a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub preşedinţia vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, şi întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu.

În Episcopia Giurgiului, Preasfinţia Sa a desfăşurat o activitate deosebită în plan pastoral-misionar, străduindu-se să cunoască problemele şi solicitările preoţilor, dar şi ale credincioşilor, prin intermediul numeroaselor vizite pastorale făcute în cuprinsul eparhiei.

Un aspect important al desfăşurării activităţii Preasfinţiei Sale îl reprezintă revigorarea vieţii monahale, prin înfiinţarea de mănăstiri şi schituri. Astfel, au fost înfiinţate Mănăstirea „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” şi Schitul „Sfantul Nicolae” din Giurgiu, Mănăstirea „Buna Vestire” din Bolintin, Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” din com. Izvoarele, satul Chiriacu, Mănăstirea „Sfantul Ioan Rusul” în pădurea de la Slobozia, Schitul Mironeşti, Mănăstirea “Izvorul Tămăduirii” din com. Floreşti-Stoeneşti, Schitul Letca Nouă, şi a fost reactivată Mănăstirea Găiseni din localitatea cu acelaşi nume.

De asemenea, Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu a fost permanent în atenția Preasfinției Sale, atenţie concretizată prin realizarea amplelor lucrări de restaurare și consolidare ale acestei biserici, lucrări de curățire a picturii, a fost împodobită cu deosebite odoare sfinte pentru desfăşurarea cultului. Toate aceste strădanii au fost binecuvântate prin săvârşirea slujbei de resfințire de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia vizitei canonice pe care a efectuat-o în Episcopia Giurgiului în data de 23 aprilie 2010.

Totodată, a fost susţinută şi activitatea parohiilor, sprijinindu-se achiziţionarea de case parohiale în parohiile sărace, conservarea şi consolidarea monumentelor istorice, ridicarea de noi lăcaşe de cult şi înzestrarea acestora cu tot ceea ce este necesar în vederea bunei desfăşurări a vieţii parohiale. De asmenea, au fost construite noi biserici pentru parohiile lipsite de locaşurile de cult,iar cele vechi au fost restaurate.

În plan social-filantropic, au fost înfiinţate centre sociale, menite să vină în sprijinul tuturor celor defavorizaţi. Între acestea, se cuvine să enumerăm Asociaţia „Letca Nouă”, înfiinţată în 2006, Aşezământul “Grădina Maicii Domnului”, Aşezământul “Sfintii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din comuna Slobozia de Giurgiu, ce are drept scop ocrotirea şi reintegrarea în societate a mamelor şi copiilor, victime ale violenţei în familie. De asemenea, în Episcopia noastră funcţionează cabinetul medical „Sfantul Ioan Rusul”, deservit de monahia Andreea Dragomir, medic specialist – medicină de familie. Cabinetul medical „Sfantul Ioan Rusul” al Episcopiei funcţionează într-un spaţiu modern, cu o dotare corespunzătoare, oferind servicii medicale gratuite atât persoanelor asigurate, cât şi persoanelor neasigurate şi fără posibilităţi materiale.

Îmbogăţirea activităţii culturale a eparhiei a reprezentat şi reprezintă una dintre preocupările majore ale Preasfinţiei Sale. Pentru a putea răspunde cerinţelor şi provocărilor vremii, Preasfinţia Sa a acordat binecuvântarea înfiinţării mai multor centre social-culturale în cadrul cărora se desfăşoară atât programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, cât şi diferite conferinţe ale credincioşilor giurgiuveni. Între aceste centre se cuvine să menţionăm Centrul Cultural-Pastoral „Meletie Arhimandritul” din incinta Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Centrele Cultural-Misionare „Sfântul Ioan Valahul” şi „Nichifor Crainic” din incinta Centrului Eparhial, Centrul Cultural „Radu Şerban” al Mănăstirii Comana, Centrul Cultural „Dimitrie Bolintineanu” al Mănăstirii Buna Vestire din Bolintin, Centrul Pastoral-Misionar „Sfânta Muceniţă Filofteia”de la Parohia Joiţa şi centrul pastoral-cultural „Gavril Drugănescu” al Protoieriei Bolintin. De asemenea, a fost înfiinţată Editura Eparhială şi Muzeul eparhial.

Învăţământul teologic giurgiuvean se bucură de atenţia deosebită a Preasfinţiei Sale. Din anul şcolar 2008–2009, Seminarul Teologic din Giurgiu poartă numele celui de al V-lea Patriarh, cel care a contribuit în mod decisiv la înfiinţarea lui. Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, Preasfinţia Sa a pus la dispoziţia tinerilor teologi un volum impresionant de cărţi din biblioteca personală, a amenajat o sală specială pentru audiţii, dotând-o cu toate cele necesare în acest sens. Totodată, Episcopia Giurgiului acordă lunar bursa „Teoctist Patriarhul” elevilor eminenţi ai Seminarului, ţinând cont atât de rezultatele de la învăţătură, cât şi de situaţia socială a acestora.

Permanenta preocupare pentru dezvoltarea şi încurajarea educaţiei religioase a tinerei generaţii prin reactivarea catehezei parohiale, a făcut ca în Episcopia Giurgiului, astăzi, programul catehetic naţional ,,Hristos împărtăşit copiilor” să se desfăşoară în 145 de parohii, unde au fost organizate grupe cu 10-15 copii şi tineri. Totodată, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Ambrozie, la Centrul Eparhial pentru copii şi tineret ,,Sfântul Ioan Valahul”, dar şi în celelalte centre cultural-pastorale înfiinţate, se desfăşoară numeroase activităţi educativ-religioase în scopul formării caracterului religios-moral al tinerilor. A fost înfiinţată Grădiniţa creştin-ortodoxă „Îngeraşii”, a Episcopiei Giurgiului, aflată în prezent în curs de amenajare. Grădiniţa va avea program prelungit, cantină proprie, săli de activităţi, locuri de joacă, toate acestea cu scopul de a dezvolta un mediu propice în care copiii să-şi poată descoperi şi cultiva darurile pentru a deveni responsabili şi iubitori, pentru a creşte în lumina învăţăturii creştine şi în acest context al lumii contemporane.

În Parohia Joiţa, din Protopopiatul Bolintin, a luat fiinţă Căminul preoţesc „Sfânta Muceniţă Filofteia, destinat preoţilor pensionaţi şi fără copii din eparhia noastră. În anul 2012, în ziua de 20 decembrie Episcopia Giurgiului a achiziţionat Ansamblul brâncovenesc Drugănescu, situat în comuna Floreşti-Stoeneşti. Aici, au fost amenajate noul sediu al Protoieriei Bolintin, Centrul pastoral-cultural „Gavril Drugănescu”, şi a fost organizat un muzeu etnografic al Episcopiei Giurgiului, chilia „In memoriam Patriarhul Teoctist”, în care se regăsesc obiecte personale care au aparținut celui de-al V-lea patriarh al României şi biblioteca „Dimitrie Bolintineanu” care adăpostește un bogat fond de carte – mai informeaza departamentul media al Episcopiei Giurgiului.

Intru multi ani!

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.