publicat în: Arhivă

3 ANI DE LA ALEGEREA PREASFINŢITULUI DR. AMBROZIE ÎN DEMNITATEA DE EPISCOP AL GIURGIULUI

În ziua de 8 februarie 2009, se împlinesc 3 ani de când Colegiul Electoral Bisericesc, sub preşedinţia vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, a ales în demniatea de Episcop al Giurgiului, pe Preasfinţitul Dr. Ambrozie. Preasfinţia Sa s-a născut la data de 20 aprilie 1969 în localitatea Scorţeni, judeţul Prahova. Închinoviat la Schitul Crasna, Prahova, în anul 1990, a fost tuns în monahism în anul 1991, primind numele Ambrozie şi hirotonit ieromonah în anul 1992. În anul 1996 a fost numit prin decizie patriarhală stareţ al Schitului Darvari din Bucureşti.

Între anii 1992-1996, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Marina” din Bucureşti, elaborând o teză de licenţă despre isihasm. În anul 1999, a primit rangul de Protosinghel şi a început studiile de doctorat la Facultatea de Teologie a Universităţii din Salonic, Grecia, pe care le-a încheiat în anul 2005, iar în ziua de 2 martie, acelaşi an, primeşte titlul de „Doctor în Teologie”.

În ziua de 4 octombrie 2000, a fost ales în funcţia de episcop vicar patriarhal de către Sfântul Sinod, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000. În această calitate, a coordonat şi îndrumat, conform deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relaţii Externe Bisericeşti, Comunităţi Externe, Învăţământ, Biserica şi Societatea, Diaconia, Biroul de Presă şi Biroul de Pelerinaje. A desfăşurat o intensă activitate de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Române în ţară şi peste hotare, cu prilejul unor manifestări culturale şi religioase.

Între anii 2000-2005 a desfăşurat o serie de activităţi de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Române peste hotare, la manifestări culturale şi religioase, precum: Congresul Internaţional „Ortodoxie şi Oikoumene”, organizat de Patriarhia Ecumenică (Kalimnos, Grecia, 2002), şi cele de la Bordeaux (Franţa, 2001), Kykkos (Cipru, 2005), Tinos (Grecia, 2004), Elasona (Grecia, 2004), Milano şi Padova (Italia, 2003), Istanbul (Turcia, 2005). În calitate de coordonator al Sectorului Comunităţi Externe, a vizitat comunităţi româneşti din Bulgaria, Grecia şi Sfântul Munte Athos, Turcia, Cipru, Italia, Franţa, Marea Britanie, Portugalia şi Statele Unite ale Americii. S-a ocupat de înfiinţarea unor noi parohii ortodoxe române în Australia: „Sfânta Treime” din Perth şi „Sfântul Ioan Botezătorul” din Sydney, şi în Noua Zeelandă: „Sfânta Maria” din Christchurch, şi aducerea sub jurisdicţia Patriarhiei Române a parohiei „Sfântul Ignatie Teoforul” din Auckland. În plan pastoral intern, a prezidat 12 conferinţe preoţeşti defăşurate în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, între anii 2001-2005.

În ziua de 8 februarie 2006, a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub preşedinţia vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist şi întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală „Adormirea Macii Domnului” din Giurgiu.

În demnitatea de Episcop al Giurgiului, Preasfinţia Sa a desfăşurat o activitate deosebită din punct de vedere pastoral-misionar, cultural şi social-filantropic. Astfel, au fost înfiinţate Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe” şi Schitul „Sf. Nicolae” din Giurgiu, Mănăstirea „Buna Vestire” din Bolintin, Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” din com. Izvoarele, satul Chiriacu, Mănăstirea „Sf. Ioan Rusul” în pădurea de la Slobozia şi a fost reactivat Schitul „Barbu Belu” de la Gostinari. Cu binecuvântarea şi implicarea directă a Preasfinţiei Sale, au fost înfiinţate Aşezământul „Grădina Maicii Domnului” şi Casa protejată „Nifon Mitropolitul” de la Letca Nouă, Căminul de bătrâni „Sf. Arhangheli” de la Slobozia, Cantina Socială „Sf. Nicolae cel Milostiv” din incinta Schitului, Cantina Socială „Sfântul Mina – grabnic ajutătorul” din incinta Mănăstirii Buna Vestire, Cantina Socială Sf. Muceniţă Filofteia de la Parohia Mihăileşti II (Tufa), Cantina Socială „Sf. Ioan Rusul” de la Parohia Bolintin Vale II, Centrul Cultural-Pastoral „Meletie Arhimandritul” din incinta Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Centrul Cultural-Misionar „Nichifor Crainic” din incinta Centrului Eparhial, Centrul Cultural „Radu Şerban” din incinta Mănăstirii Comana, Centrul Cultural „Dimitrie Bolintineanu” de la Parohia Bolintin Vale, Centrul Pastoral-Misionar „Arsenie Boca” de la parohia Drăgănescu, Centrul Pastoral-Misionar „Mitropolit Tit Simedrea” din Ghimpaţi. De asemenea, a fost înfiinţată Editura Eparhială şi Muzeul eparhial.

Cu ocazia împlinirii celor 3 ani de la alegerea în demnitatea de Episcop al Giurgiului, Îi adresăm urarea

”ÎNTRU MULŢI ŞI FERICIŢI ANI, PREASFINŢTE STĂPÂNE!”

cu sănătate, alese împliniri duhovniceşti şi rodnică arhipăstorire.