Iona si balena: de ce Cartea lui Iona se citeste in cea mai mare sfanta zi a evreilor?

Raspunsul la aceasta intrebare a fost republicat de Revista americana de Arheologie Biblica, in ultimul sau numar, sub semnatura regretatului Nahum Sarna, fost profesor emerit de studii biblice la Universitatea Brandeis si redactor general al Societății Evreiești de Publicare a Torei si a Comentariilor la aceasta, autor al unor volume despre Geneza și Exod.

(Foto: Iona indepartandu-se de gura căscată a unui pește uriaș – vitraliu din Biserica Sfantul Ioan, Gouda, Olanda)

Cartea Iona este citită în sinagogă, în după-amiaza de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc – Ziua sacra a Ispășirii. De ce, din toate cărțile Bibliei, a fost aleasa exact această carte, pentru aceasta sfanta zi?

Răspunsul pare a fi clar, dupa cum explica Nahum Sarna. Temele majore ale cărții sunt deosebit de potrivite pentru aceasta ocazie, fiind legate de păcat și de judecata divină, de pocăința și de iertarea divină.

Ce este remarcabil, este faptul că subiectul nu are absolut nicio legatura cu Israel. Păcătoșii și penitenții și personajele simpatice sunt toate păgâni, în timp ce anti-eroul, cel care înțelege greșit adevărata natură a lui Dumnezeu, nu este nimeni altul decât… profetul evreu. El este cel pe care Dumnezeu trebuie să-l învețe o lecție a milostivirii.

Tocmai despre aceste aspecte ale sublimei alegorii profetice și, în special, subteme ale Cărții, se vorbeste de Yom Kippur. Aceste motive i-au determinat pe înțelepții evrei din vechime sa aleaga Cartea lui Iona, ca pe o carte buna pentru cateva lectii:

– perspectivele sale profetice universale;

– definirea păcatului, ca păcat predominant moral;

– învățătura ei despre responsabilitatea umana;

– teama de faptul că adevărata pocăință este determinată de fapte și instituita prin schimbarea caracterului persoanei (Iona 3:10), si nicidecum de recitarea de formule;

– accentul pus pe prețuirea infinita a tututor fiintelor vii, în ochii lui Dumnezeu (Iona 4: 10-11);

– înțelegerea lui Dumnezeu ca atot-milostiv si plin de milostivire (Iona 4: 2).

Toate aceste idei nobile din Cartea lui Iona, trasate pe larg in articolul sau, de catre profesorul Nahum Sarna, par sa reprezinte fundamentele Iudaismului și chintesența sarbatorii Yom Kippur.

Acest obicei respectat de Yom Kippur, prin care este citita Cartea lui Iona, a fost acceptat universal de evrei, încă de pe vremea lui Mișna (aproximativ anul 200 dupa Hristos). Va reamintim continutul acesteia (mai ales ca nu contine foarte multe randuri), in cele de mai jos:

Capitolul 11. Şi a fost cuvântul Domnului către Iona, fiul lui Amitai, zicând:2. Scoală-te şi du-te în cetatea cea mare a Ninivei şi propovăduieşte acolo, căci fărădelegile lor au ajuns până în fata Mea!3. Şi s-a sculat Iona să fugă la Tarsis, departe de Domnul. Şi s-a coborât la Iope, unde a găsit o corabie, care mergea la Tarsis, şi, plătind preţul călătoriei, s-a coborât în ea ca să meargă la Tarsis împreună cu toţi cei de acolo, el fugind din faţa Domnului.4. Dar Domnul a ridicat un vânt năpraznic pe mare şi o furtună puternică s-a stârnit, încât corabia era gata să se sfărâme.5. Corăbierii s-au înfricoşat şi au strigat fiecare către dumnezeul său şi au aruncat în mare încărcătura corăbiei ca să se uşureze. Dar Iona se coborâse în fundul corăbiei, se culcase şi adormise.6. Atunci s-a apropiat de el cârmaciul corăbiei, şi i-a zis: “Pentru ce dormi? Scoală-te şi strigă către Dumnezeul tău, poate El Îşi va aduce aminte de noi, ca să nu pierim!“7. Şi au zis unul către altul: “Haidem să aruncăm sorţi, ca să ştim din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta!” Şi au aruncat sorţi, şi sorţul a căzut pe Iona.8. Şi l-au întrebat pe el: “Spune-ne nouă din pricina cui s-a abătut nenorocirea aceasta asupra noastră? Care este meşteşugul tău, de unde şi din ce ţară vii şi din ce popor eşti?“9. Atunci el le-a răspuns: “Sunt evreu şi Domnului Dumnezeului cerului mă închin – Cel care a făcut marea şi uscatul”.10. Şi toţi oamenii s-au temut cu frică mare şi i-au zis lui: “Pentru ce ai săvârşit una ca aceasta?” Căci ei ştiau că el fuge din faţa lui Dumnezeu, fiindcă el le spusese.11. Şi i-au zis lui: “Ce să-ţi facem ca să se potolească marea?” Căci marea se ridica din ce în ce mai mult.12. Atunci el a răspuns: “Luaţi-mă şi mă aruncaţi în mare şi ea se va potoli, căci ştiu bine că din pricina mea s-a pornit peste voi această vijelie”.13. Şi marinarii vâsleau ca să ajungă la ţărm, dar în zadar, căci marea se ridica din ce în ce mai mult împotriva lor.14. Atunci au strigat către Domnul şi au zis: “O, Doamne, de-am putea să nu pierim din pricina vieţii acestui om şi să nu ne împovărezi pe noi cu un sânge nevinovat! Că Tu, Doamne, precum ai voit ai făcut!“15. Şi îl ridicară pe Iona şi îl aruncară în mare şi s-a potolit urgia ei.16. Şi oamenii s-au temut cu teamă mare de Domnul şi au adus jertfă lui Dumnezeu şi I-au făcut Lui făgăduinţe.

Capitolul 21. Şi Dumnezeu a dat poruncă unui peşte mare să înghită pe Iona. Şi a stat Iona în pântecele peştelui trei zile şi trei nopţi.2. Atunci s-a rugat Iona din pântecele peştelui către Domnul Dumnezeul lui, zicând:3. “Strigat-am către Domnul în strâmtorarea mea, şi El m-a auzit; din pântecele locuinţei morţilor către El am strigat, şi El a luat aminte la glasul meu!4. Tu m-ai aruncat în adânc, în sânul mării şi undele m-au înconjurat; toate talazurile şi valurile Tale au trecut peste mine.5. Şi gândeam: Aruncat sunt dinaintea ochilor Tăi! Dar voi vedea din nou templul cel sfânt al Tău!6. Apele m-au învăluit pe de-a întregul, adâncul m-a împresurat, iarba mării s-a încolăcit în jurul capului meu;7. Mă coborâsem până la temeliile munţilor, zăvoarele pământului erau trase asupra mea pentru totdeauna, dar Tu ai scos din stricăciune viaţa mea, Doamne Dumnezeul meu!8. Când se sfârşea în mine duhul meu, de Domnul mi-am adus aminte, şi la Tine a ajuns rugăciunea mea, în templul Tău cel sfânt!9. Cei ce slujesc idolilor deşerţi dispreţuiesc harul Tău;10. Dar eu Îţi voi aduce Ţie jertfe cu glas de laudă şi toate făgăduinţele mele le voi împlini, căci mântuirea vine de la Domnul!“11. Şi Domnul a dat poruncă peştelui şi peştele a aruncat pe Iona la ţărm!

Capitolul 31. Şi a fost cuvântul Domnului către Iona, pentru a doua oară, zicând:2. Scoală şi porneşte către cetatea cea mare a Ninivei şi vesteşte-le ceea ce îţi voi spune!3. Şi s-a sculat Iona şi a mers în Ninive, după cuvântul Domnului. Şi Ninive era cetate mare înaintea lui Dumnezeu; îţi trebuia trei zile ca s-o străbaţi.4. Şi a pătruns Iona în cetate, zicând: “Patruzeci de zile mai sunt, şi Ninive va fi distrusă!“5. Atunci Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari şi până la cei mai mici.6. Şi a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, şi-a lepădat veşmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac şi s-a culcat în cenuşă.7. Apoi, din porunca regelui şi a dregătorilor săi, s-au strigat şi s-au zis acestea: Oamenii şi animalele, vitele mari şi mici să nu mănânce nimic, să nu pască şi nici să bea apă;8. Iar oamenii să se îmbrace cu sac şi către Dumnezeu să strige din toată puterea şi fiecare să se întoarcă de pe calea lui cea rea şi de la nedreptatea pe care o săvârşesc mâinile lui;9. Poate că Dumnezeu Se va întoarce şi Se va milostivi şi va ţine în loc iuţimea mâniei Lui ca să nu pierim!“10. Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăinţă, că s-au întors din căile lor cele rele. Şi i-a părut rău Domnului de prezicerile de rău pe care li le făcuse şi nu le-a împlinit.

Capitolul 41. Şi Iona a fost cuprins de mare supărare şi s-a aprins de mânie.2. Şi a rugat pe Domnul, zicând: “O, Doamne, iată tocmai ceea ce cugetam eu când eram în tara mea! Pentru aceasta eu am încercat să fug în Tarsis, că ştiam că Tu eşti Dumnezeu îndurat şi milostiv, îndelung-răbdător şi mult-milosârd şi Îţi pare rău de fărădelegi.3. Şi acum, Doamne, ia-mi sufletul meu, căci este mai bine să mor decât să fiu viu!“4. Şi a zis Domnul: “Faci tu oare bine că ţi-ai aprins mânia?“6. Şi Domnul Dumnezeu a făcut să crească un vrej care s-a ridicat deasupra capului lui Iona, ca să-i ţină umbră şi să-i mai potolească mânia. Şi s-a bucurat Iona cu bucurie mare pentru vrej.7. Dar Dumnezeu, a doua zi, la revărsatul zorilor, a poruncit unui vierme să reteze vrejul. Iar el s-a uscat.8. Şi la răsăritul soarelui a pornit Dumnezeu un vânt arzător de la răsărit şi soarele a dogorit capul lui Iona, încât el se prăpădea de căldură. Şi şi-a rugat moartea zicând: “Mai bine este să mor decât să trăiesc!“9. Şi a grăit Domnul către Iona: “Ai tu dreptate să te mânii pentru vrej?” Şi el a răspuns: “Da, am dreptate să fiu supărat de moarte!“10. Şi a zis Domnul: “Tu ţi-ai făcut necaz pentru acest vrej pentru care nu te-ai trudit şi nici nu l-ai crescut, care şi-a luat fiinţă într-o noapte şi într-alta a pierit!11. Dar Mie cum să nu-Mi fie milă de cetatea cea mare a Ninivei cu mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, şi cu un mare număr de dobitoace?”

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.