Thursday 13 august 2015

Ce lipseste din Codex Sinaiticus? Diferente intre cel mai vechi Nou Testament si Biblia de azi…

Ce lipseste din Codex Sinaiticus, cel mai vechi Nou Testament?

In cele ce urmeaza, Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe a comparat pentru dumneavoastra, Biblia sau Sfanta Scriptura – tiparita sub indrumarea si cu purtarea de grija a Preafericitului Parinte Patriarh Teoctist, cu aprobarea Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane – si Codex Sinaiticus, in urma reproducerii dupa original si a traducerii ulterioare a transcrierii in limba engleza, pusa la dispozitie in urma cu o zi de membrii Societatii de arheologie biblica.

(Foto: pagină salvata din Codex Sinaiticus, din Mănăstirea Sfânta Ecaterina, recuperata în anul 1975 – oferita prin amabilitatea Mănăstirii Sfanta Ecaterina – Sinai / Egipt)

Arheologii incearca sa raspunda, in ultima perioada, la unele intrebari legate de Codex Sinaiticus, descoperit in Manastirea Sfanta Ecaterina (vezi ARHIVA Lacasuri Ortodoxe).

Astfel, aflam prin bunavointa arheologilor americani preocupati de descoperirile biblice, ca viitorul numar care urmeaza sa fie tiparit – Septembrie-Octombrie 2015 – al Revistei americane de Arheologie Biblica, va trata pe larg acest subiect. Mai jos va dezvaluim, insa, in premiera, amanunte importante legate de aceasta.

Trebuie sa va specificam ca, datand din perioada de mijloc a secolului IV dupa Hristos, Codex Sinaiticus ramane cel mai vechi manuscris complet al Noului Testament, descoperit vreodata.

Textul din Codex Sinaiticus diferă, insa, în cateva cazuri, de cel al versiunii autorizate a Bibliei în uz. Spre exemplu, narațiunea Invierii, din Sfanta Evanghelie dupa Marcu, lipseste cu desavarsire din Codex Sinaiticus. La fel, incheierea Rugăciunii Domnesti, lipseste din Sfanta Evanghelie dupa Matei. Femeia surprinsa in timpul unui adulter, din Sfanta Evanghelie dupa Ioan, este omisa in Codex Sinaiticus. Potrivit arheologului cercetator James Bentley, Constantin Tischendorf, considerat ca fiind unul dintre cei mai mari specialisti in textul Noului Testament, din secolul al XIX-lea, considera că Sfanta Evanghelie dupa Matei a fost scrisa mai intai, și că Sfanta Evanghelie dupa Marcu ar fi fost o versiune prescurtată a Evangheliei lui Matei, asa incat nu ar fi fost deloc tulburat de omisiunea Invierii din Sfanta Evanghelie dupa Marcu. Dacă teoria lui Tischendorf ar fi adevarata, lipsa Invierii din Sfanta Evanghelie dupa Marcu nu ar fi, intr-adevar, o problemă, deoarece acesta apare în Evanghelia, mai veche, dupa Matei. Cercetatorii moderni susțin, în general, că Sfanta Evanghelie dupa Marcu ar fi, de fapt, cea mai veche dintre Evangheliile Sinoptice (canonice: Matei, Marcu si Luca), fapt care ar putea provoca probleme teologice asupra omiterii Invierii, cel putin dupa cum sustin in prezent specialistii.

O alta omisiune din Codex Sinaiticus, cu eventuale implicații teologice, ar fi si Inălțarea lui Iisus, din Sfanta Evanghelie dupa Luca. În plus, intr-un loc din Sfanta Evanghelie dupa Marcu, este omisa o referire la Iisus, ca la Fiul lui Dumnezeu.

Mai jos, Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe a realizat si va prezinta o comparație vizuală a acestor diferențe – si a altora asemenea – din cele doua versiuni ale Bibliei, amintite la inceputul articolului.

Invierea, la Sfanta Evanghelie dupa Marcu (16: 1-20)BIBLIA PF Parinte Patriarh Teoctist

1. Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă.

2. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt.

3. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului?

4. Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare.

5. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat.

6. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.

7. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus.

8. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.

9. Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte demoni.

10. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care se tânguiau şi plângeau.

11. Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut.

12. După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la o ţarină.

13. Şi aceia, mergând, au vestit celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.

14. La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S-a arătat şi I-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat.

15. Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.

16. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.

17. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,

18. Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi.

19. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.

20. Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin. CODEX SINAITICUS

1. Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă.

2. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt.

3. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului?

4. Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare.

5. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat.

6. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.

7. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus.

8. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.

Rugaciunea Domneasca, la Sfanta Evanghelie dupa Matei (6: 9-13)BIBLIA PF PARINTE PATRIARH TEOCTIST

9. Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău;

10. Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.

11. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi;

12. Şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;

13. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin! CODEX SINAITICUS

Tată,

Sfinţească-se numele Tău,

Vie împărăţia Ta.

Facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă in fiecare zi;

Şi ne iartă nouă pacatele noastre, precum şi noi insine iertăm fiecaruia care ne-a gresit noua.

Şi nu ne duce pe noi în ispită.

Femeia suprinsa in adulter, la Sfanta Evanghelie dupa Ioan (8: 3-11)BIBLIA PF PARINTE PATRIARH TEOCTIST

3. Şi au adus la El fariseii şi cărturarii pe o femeie, prinsă în adulter şi, aşezând-o în mijloc,

4. Au zis Lui: Învăţătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter;

5. Iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici?

6. Şi aceasta ziceau, ispitindu-L, ca să aibă de ce să-L învinuiască. Iar Iisus, plecându-Se în jos, scria cu degetul pe pământ.

7. Şi stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei.

8. Iarăşi plecându-Se, scria pe pământ.

9. Iar ei auzind aceasta şi mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni şi până la cel din urmă, şi a rămas Iisus singur şi femeia, stând în mijloc.

10. Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a osândit nici unul?

11. Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai păcătuieşti. CODEX SINAITICUS

Lipseste

VERSETE IMPORTANTE OMISEBIBLIA PF PARINTE PATRIARH TEOCTIST

Luca 24:51: “Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer.” CODEX SINAITICUS

Omis: “şi S-a înălţat la cer”Marcu 1:1: “Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,” Omis: “Fiul lui Dumnezeu”Luca 9:55-56: “Iar El, întorcându-Se, i-a certat şi le-a zis: Nu ştiţi, oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Şi s-au dus în alt sat.” Lipseste

ALTE Modificări

BIBLIA PF PARINTE PATRIARH TEOCTIST

Marcu 1:41: “Şi făcându-I-se milă, a întins mâna şi S-a atins de el şi i-a zis: Voiesc, curăţeşte-te.“CODEX SINAITICUS

“Iisus, suparat, a întins mâna și l-a atins …”

Este interesant si important sa remarcam, ca cercetarile pe aceasta tema au descoperit ca Biblia Ortodoxa in uz este mult mai fidela Codex-ului Sinaticus, spre deosebire de alte editii occidentale protestante (ex: King James, din Biserica Angliei). Un astfel de exemplu este versetul 24:36 din Sfanta Evanghelie dupa Matei:

BIBLIA PF PARINTE PATRIARH TEOCTIST

Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. BIBLIA KING JAMES

Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, ci numai Tatăl. CODEX SINAITICUS

Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile