Schimbarea la Fata – Sarbatoarea Splendorii Dumnezeiesti

Maine, vom sarbatori Marea Sărbătoare a Schimbării la Față a Domnului, o sărbătoare a luminii și slavei. Despre Schimbarea la Fata se poate citi in trei dintre Evanghelii – Matei 17: 1-9 , Marcu 9: 2-8 și Luca 9: 28-36. Există, de asemenea, o marturie vizuala puternica a evenimentului, scrisă de Apostolul Petru, în 2 Petru 1: 10-19. Toate aceste scrieri merită o lectură atentă și rugăciune.

Va prezentam, in cele ce urmeaza, traducerea unei prezentari a semnificatiilor sarbatorii a Pr. Steven Kostoff (Biserica Ortodoxa a Americii), efectuata pentru Agentia de stiri Lăcaşuri Ortodoxe®, de: KSLCatalin.

Schimbarea la Față a Domnului dezvăluie splendoarea unei ființe umane pe deplin vii. Hristos ne descoperă imaginea perfectă a omenirii transfigurate de slava lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care “a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” (Matei 17: 2). Imnografia Praznicului marcheaza astfel, punct cu punct: in propria Sa Persoană, El a arătat natura omului îmbrăcat în frumusețea originală a imaginii… Tu ai făcut natura lui Adam, ridicat din întuneric, să strălucească din nou, ca un fulger transformându-l în slava și splendoarea divinității Tale. Hristos descoperă atât originea noastră, cat și destinul nostru, pe Muntele Tabor. Ca “strălucirea Tatălui” (Evrei 1: 3), El este perfect și natural, icoana/imagine a Dumnezeului celui nevazut (Coloseni 1:15). “Imagini ale Imaginii”, ca ființe umane create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi suntem de fapt ceea ce este Hristos prin natura Sa, ceea ce suntem meniti să fim prin har – părtași la natura divină (1 Petru 1: 4). Acest lucru este promis pentru veacul viitor, când “cei neprihăniți vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor” (Matei 13:43), dar s-a dezvăluit, acum, în Hristos, Care este Fiul lui Dumnezeu întrupat, o revelatie, fără îndoială, a frumusetii extraordinare! Astfel, Schimbarea la Față este o sărbătoare a frumusetii divine. Poate exista ceva mai spendid decat aceasta icoana?

Cu alte cuvinte, indiferent ce a facut sau a zis Hristos, a fost exact ceea ce, un om perfect, unit cu Dumnezeu, ar face sau ar spune. El Il descoperă nu numai pe Dumnezeu, pentru noi, ci, de asemenea, umanitatea. Uitati-va la Hristos și cercetati ce înseamnă să fii cu adevărat și cu adevărat uman. El este ceea ce Adam a fost menit să fie, dar nu a reușit să fie din cauza păcatului. Hristos, fiind fără păcat, El este “ultimul (si perfectul) Adam”. El este, de asemenea, “omul din Rai (Cer)”, pentru că El ne descoperă ceea ce este Raiul, daca vom purta chipul Lui (1 Corinteni 15: 47- 49):

47. Omul cel dintâi este din pământ, pământesc; omul cel de-al doilea este din cer.48. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; şi cum este cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.49. Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm şi chipul celui ceresc.

Toate acestea au fost dezvăluite ucenicilor, pe Muntele Tabor, când, cu o putere chiar mai mult decât orbitoare și uimitoare a unui fulger de lumina, neasteptat, Hristos “S-a schimbat la față înaintea lor”. În această splendoare a slavei, ucenicii Petru, Iacov și Ioan au primit o imagine… de la sfârșitul timpului, înainte ca el sa vina de fapt.

Astfel încât, nu este de mirare că ucenicii “au căzut cu fețele la pământ și s-au umplut cu frică” (Matei 17: 2,6)!

2. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina.3. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El.4. Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una.5. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”.6. Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte.

Nu mai poate fi nimic de mirare in faptul ca, in acelasi timp, Petru i-a sugerat Domnului: “Voi face trei colibe” – in speranța prelungirii acestei experiențe. Prin intermediul lor, și a sărbătorii noastre si a slujbei, primim același bucatica de dar. Regele ne dezvăluie Împărăția Sa, astfel încât să putem fi atrași de ea și apoi sa trăim pentru ea. În acest sens, suntem orientati catre viitorul nostru crestin.

Dar, dacă Hristos este omul desăvârșit, atunci El este astfel datorită ascultării Sale față de Tatăl Său Cel ceresc. El este întotdeauna “ascultător până la moarte, și încă moarte pe cruce” (Filipeni 2: 8). Acesta este motivul pentru care Domnul a coborât de pe munte. Nici el, nici ucenicii nu au putut sa leneveasca acolo. El avea încă de implinit “iesirea” lui din Ierusalim (Luca 09:31). Aceasta este în mod clar o aluzie la Cruce și Înviere. De fapt, Hristos a fost “făcut perfect”, pentru că “deşi era Fiu, a învăţat ascultarea din cele ce a pătimit” (Evrei 5: 8-9). Hristos nu a fost niciodată neascultător cu Tatălui Său! Întotdeauna a zis, Tatălui Său ceresc: “nu voia Mea, ci voia Ta să se facă” (Luca 22:42). Autoritatea și slava Lui sunt ferm întemeiate în ascultare. Rezultatul și consecința acestei ascultari sunt exprimate de Apostolul Pavel, prin cuvintele “Pentru aceea”, din următorul pasaj:

“9. Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume;10. Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt.11. Şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl. (Filipeni 2: 9-11).

Mai mult, Sfantul Pavel incheie trasarea imaginii acestor consecințe, continuand pentru noi cu… “Drept aceea”:

“12. Drept aceea, iubiţii mei, precum totdeauna m-aţi ascultat, nu numai când eram de faţă, ci cu atât mai mult acum când sunt departe, cu frică şi cu cutremur lucraţi mântuirea voastră;13. Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi, după a Lui bunăvoinţă. “(Filipeni 2: 12-13).

Acum, la Schimbarea la Față a Domnului, totul ne apare intr-un mod cu mult mai clar: “Drept aceea”, trebuie să fiti ascultători lui Dumnezeu, asa cum Hristos a fost în toate timpurile și în toate lucrurile Sale – dacă veti vrea sa împărtășiti slava Sa, la sfârșitul veacurilor voastre. Amin!

Taducerea unei prezentari a semnificatiilor sarbatorii, a Pr. Steven Kostoff (Biserica Ortodoxa a Americii), efectuata pentru Agentia de stiri Lăcaşuri Ortodoxe®, de: KSLCatalin.

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.