publicat în: Arhivă

Mesaj de mulţumire al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii adresat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Preafericirii Sale,
Preafericitului Daniel,
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră,

Iubit frate întru Hristos şi coliturghisitor,

Din inima plină de dragoste vă adresăm cuvinte de recunoştinţă pentru rugăciunile Preafericirii Voastre, precum şi pentru urările de bine exprimate cu ocazia alegerii şi întronizării noastre pe Tronul patriarhal de la Moscova. Luând asupra noastră greutatea crucii slujirii patriarhale, avem nevoie în mod deosebit de susţinerea frăţească a [Preafericirii] Voastre.

Am simţit această susţinere şi în minutele emoţionante ale întronizării noastre ca Patriarh, printre participanţii căreia am văzut, cu bucurie, pe distinşii reprezentanţi ai Sfintei Biserici Române, sosiţi cu binecuvântarea [Preafericirii] Voastre. Comunicarea cu ei în cadrul săvârşirii comune a Dumnezeieştii Liturghii a fost o mărturie a unităţii Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, spre întărirea căreia dorim să lucrăm, împreună cu Preafericirea Voastră.

Vom depune toate eforturile pentru ca prin [buna] înţelegere şi unitate a sfintelor lui Dumnezeu Biserici să se manifeste în lume frumuseţea şi slava Ortodoxiei, iar toate greutăţile care apar să fie surmontate prin intermediul dialogului paşnic şi frăţesc [iubitor].

Dorind Preafericirii Voastre pace statornică, sănătate şi plinătate a darurilor de la Dumnezeu, vă îmbrăţişăm cu dragoste frăţească în Hristos Iisus, Domnul nostru.

SS/Kiril,
Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii