publicat în: Arhivă

Slujire arhierească didactică la catedrala episcopală din Caransebeş

La iniţiativa Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian, elevii şi studenţii din anii terminali ai Seminarului Teologic şi ai Facultăţii de Teologie din Caransebeş, au participat la dumnezeiasca Liturghie în cadrul căreia au fost oficiate o hirotonie de diacon şi una de preot.

Diaconul Romulus Frâncu a fost hirotonit întru preot pe seama parohiei Vama Marga din protopopiatul Caransebeş, iar teologul Juchi Păunel Martin a fost hirotonit întru diacon, urmânt a primi harul preoţiei pentru parohia Gârlişte din protopopiatul Oraviţa.

Scopul acestei Liturghii cu caracter didactic este de a familiariza pe teologii de astăzi şi pe preoţii de mâine cu sublimitatea tainei hirotoniei. Totodată cei prezenţi au putut asista şi la slujba de sfinţire a antimiselor, întrucât înainte de săvârşirea Sf. Liturghii s-au sfinţit câteva antimise de dimensiuni mai mici pentru schiturile care au jertfelnicul sau sfânta masă de dimensiuni reduse.

Urmările acestor Liturghii arhiereşti cu caracter didactic nu pot fi decât bune şi foarte bune, întrucât, pe lângă faptul că unesc în rugăciune şi comuniune euharistică, studenţii, dascălii şi Ierarhul, dar mai ales trezesc în sufletele teologilor dorul de dragostea de slujire la sfintele altare. O parte din teologii prezenţi au asistat la Sfânta Liturghie din sfântul altar, unde au putut vedea desfăşurarea tainei preoţiei.

Acest gen de rugăciune, dar şi pedagogie liturgică se va desfăşura şi în continuare în Episcopia Caransebeşului, cu binecuvântarea şi participarea Chiriarhului.