publicat în: Arhivă

Eu postesc, dar altii chiar acum se apuca de facut gratare!

De ieri a inceput Postul, prin care credinciosii vor sa se pregateasca pentru Sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, asa cum se cuvine. Va dura ceva, pana spre sfarsitul lunii, pe 29 iunie… Articol realizat pornind de la o predica a Pr. Michael Gillis (Biserica Antiohiana Ortodoxa) Postitorilor, Sfantul Apostol Pavel le da, insa, acest indemn: cel ce nu mananca, sa nu-l judece pe cel care mananca! Aici, Sfântul Pavel este destul de categoric: cine ești tu să judeci sluga altuia?

De fiecare data cand, cei care postesc ii judecă pe cei care nu postesc, nu fac nimic altceva decat sa-L detroneze pe Dumnezeu, sa-i refuze locul de Stapan. Este mai bine să nu postim deloc, decât să postim si sa ne judecam aproapele care nu posteste.

Cei care nu postesc, pot sa nu posteasca din diferite motive, dar cei care postesc și judeca acest lucru, punandu-se pe sine în locul lui Dumnezeu, ca judecător, se apropie de “inaltarea” luciferica. Din nou zic, este mai bine să nu postim, decat sa-l judecam pe cel nepostitor.

În comunitățile pahomiene din Egipt, in secolele IV-VII, călugărilor li se poruncise să mănânce cu gluga trasa peste cap, astfel incat acestia sa nu poata vedea ce, sau cat de mult, mananca vecinul lor de masa. Nu ne-ar face rau sa respectam o randuiala similară…

Nu sugerez să purtam glugi pe cap cand mancam, dar sugerez să luăm in serios cuvintele Sfantului Apostol Pavel, la adevarata lor valoare: nu distruge, pentru mâncare, lucrul lui Dumnezeu! Nu distruge lucrarea lui Dumnezeu de dragul alimentelor! Ce poate manca sau ce nu poate manca fratele sau sora mea, nu este treaba mea. Caci, cine sunt eu să judec sluga lui Dumnezeu?

“1. Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească, 2. Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit. (…) 4. Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare, 5. Aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora; 6. Dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei; 7. Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; 8. Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! 9. Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine.10. În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate.11. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi.12. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.13. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini urmând.14. Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.15. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.16. Cugetaţi acelaşi lucru unii pentru alţii; nu cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi de spre cele smerite. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi.17. Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău. Purtaţi grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor.18. Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii”. (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, 12)

Iar…“3. Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit.4. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea.(…)15. Dar dacă, pentru mâncare, fratele tău se mâhneşte, nu mai umbli potrivit iubirii. Nu pierde, cu mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos.16. Nu lăsaţi ca bunul vostru să fie defăimat.17. Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt.18. Iar cel ce slujeşte lui Hristos, în aceasta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni.19. Drept aceea să urmărim cele ale păcii şi cele ale zidirii unuia de către altul.20. Nu strica, pentru mâncare, lucrul lui Dumnezeu. Toate sunt curate, dar rău este pentru omul care mănâncă spre poticnire.21. Bine este să nu mănânci carne, nici să bei vin, nici să faci ceva de care fratele tău se poticneşte, se sminteşte sau slăbeşte (în credinţă).22. Credinţa pe care o ai, s-o ai pentru tine însuţi, înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă!23. Iar cel ce se îndoieşte, dacă va mânca, se osândeşte, fiindcă n-a fost din credinţă. Şi tot ce nu este din credinţă este păcat”. (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, 14)

Articol realizat pornind de la o predica a Pr. Michael Gillis (Biserica Antiohiana Ortodoxa)