publicat în: Arhivă

Catedrala Mitropolitană “Sf. Dumitru” din Craiova şi-a sărbătorit hramul

Catedrala Mitropolitană din Craiova poartă hramul “Sfântul Dumitru” (26 octombrie), sfânt care este şi ocrotitorul Municipiului Craiova. Păreri neconfirmate documentar plasează existenţa ei în vremea fraţilor Petru şi Asan, sec. XII (1185) sau a lui Ioan al Cumanilor, sec. XIII (1230), ori a lui Mircea cel Bătrân. Cert este că istoria Craiovei se îmbină cu istoria bisericii “Sfântul Dumitru”, care, într-o vreme avea în proprietatea sa toată moşia banilor olteni. Pentru această însemnătate istorică, biserica s-a bucurat de preţuire din partea voievozilor şi boierilor evlavioşi care au contribuit deseori la restaurarea acesteia.

Ctitorie a boierilor Craioveşti, prim ctitor socotit a fi Barbu Craiovescu, întâia confirmare documentară din anul 1645 o menţionează ca “Biserica Domnească de Craiova”, iar în alte izvoare apare sub numele de “Băneasa”. A fost rezidită din temelii la 1651 de Matei Basarab, ulterior reparată de fostul mare armaş Petru Obedeanu în 1690, de fiul sau, stolnicul Constantin Obedeanu, în 1724, când se şi repictează, zugrăveala fiind executată de Teodosie, Andrei şi alţii. Din 1765 devine metoc al Episcopiei Râmnicului. Este închisă în 1849 şi rămâne în ruină până la 1889.

Cu sprijinul regelui Carol I şi al Reginei Elisabeta, a fost rezidită din temelii de arhitectul Andre Lecomte de Nouy, între anii 1889 – 1893. Sfinţirea a avut loc la 16 octombrie 1893, cu fast deosebit, sub păstoria Episcopului Bartolomei al Râmnicului-Noul Severin. I s-a păstrat planul în crucea greacă şi are un pridvor deschis, o turlă pe naos şi două pe pronaos. A fost pictată de francezii Menpiot şi Bories.

Catedrala Sfântul Dumitru adăposteste moaştele Sfântului Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului, ale Sfinţilor Serghie şi Vah şi ale Sfintei Muceniţe Tatiana. Pe lângă Catedrală a funcţionat cea mai veche şcoală din Oltenia (după N.Iorga), şcoala de preoţi şi dascăli.
În anul 1939, biserica Sfântul Dumitru din Craiova devine Catedrală Mitropolitană.