publicat în: Arhivă

O noua aparitie: Parintele Dumitru Staniloae – creatorul unei teologii marturisitoare in contemporaneitate (1903-1993)

Anunțăm cu bucurie apariția unei lucrări de referință dedicată persoanei și operei Părintelui Dumitru Stăniloae, supranumit și „cel mai mare teolog al secolului XX”. Cartea, publicată anul acesta la Editura Enciclopedică sub titlul Părintele Dumitru Stăniloae – creatorul unei teologii mărturisitoare în contemporaneitate (1903-1993), este coordonată de Domnul Prof.Univ.Dr. Gheorghe F. Anghelescu și cuprinde studii scrise de personalități de prestigiu ale culturii românești, avizați cunoscători ai teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae, dar și tineri doctoranzi, într-un efort comun de a aduce un pios omagiu și de a evidenția o dată în plus valoarea și importanța persoanei și scrierilor Părintelui Dumitru Stăniloae pentru omul de azi.

Așa cum notează editorul, „teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, deși atât de bogată, este din păcate puțin cunoscută și încă și mai puțin valorificată în lumea creștină de peste tot. Dificultatea ei provine din faptul că este o teologie a experienței, vastă, ce nu se mulțumește să conducă pe om la dobândirea unor automatisme seci, lipsite de inimă, ci invită la asumarea jertfei, la însușirea milei și blândeții lui Hristos. De aici și universalitatea ei, precum și actualitatea ei pentru orice timp. E datoria teologilor și în primul rând a slujitorilor Bisericii să facă cunoscută această învățătură mântuitoare nu numai prin cuvintele lor, ci și prin viața lor.”

Cartea Părintele Dumitru Stăniloae – creatorul unei teologii mărturisitoare în contemporaneitate (1903-1993) se dorește a fi nu doar un popas duhovnicesc, ci și un prilej de autoreflecție a fiecărui creștin în parte. „Dumnezeu ne-a hărăzit să avem ca dascăl un teolog contemporan genial, de o noblețe sufletească exemplară, cu o viață pusă integral în slujba mărturisirii credinței și a valorilor naționale. Este datoria noastră să-i urmăm crezul și să-i continuăm lucrarea. Doar astfel îi vom cinsti cu adevărat persoana și dovedi că-i cunoaștem opera.”

De aceea, concluzionează coordonatorul lucrării, „rămâne ca o datorie permanentă de acum înainte să facem lucrătoare în noi cele învățate din sinteza atât de adâncă în semnificații a teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae. Dacă vom uni și noi asemenea lui scrisul cu rugăciunea, teologhisirea cu iubirea de Dumnezeu și de creația Sa, dialogul cu învățătura dreapta (ortho-doxia), vom putea să arătăm concret că suntem creștini și că-L cinstim pe Dumnezeu și pe sfinții Lui.”

Mai menționăm că odată cu această carte a apărut și numărul 5/2014 al revistei “Patmos” a Centrului de Cercetări Științifice Interdisciplinare “Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității “Valahia” din Târgoviște, ediție dedicată, de asemenea, personalității teologului român.

Este un moment de bucurie și de exprimare a recunoștinței pe care Directorul Centrului amintit, Domnul Profesor Gheorghe F. Anghelescu, cât și IPS Ioachim Giosanu, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, apropiați fii duhovnicești ai Părintelui Stăniloae, au dorit să o exprime.